7.B se inspiruje i vzdělává

24.5.2019

 

Slova poučují, příklady táhnou…Všichni to známe nejen ze školních let. Máme své vzory, vzpomínáme na ty, kteří nás v životě nějakým způsobem ovlivnili ve výběru dalšího studia či povolání.

Doslova multikulturní zážitek si odnesli žáci 7.B z výtvarné výpravy za poznáním i inspirací. V bývalém augustiniánském klášteře na ně čekalo nejedno překvapení. Během prohlídky jsme prošli velkou část Handkeho galerie, která působí jako pokladnice umění. Co místnost, to skvost a překvapení.

Náš průvodce pan Josef Knopf nenechal žáky ani na chvíli zahálet. Neustále je bombardoval hádankami, kterými si prověřoval nejen jejich znalost historie našeho města či dějin umění. Žáci v rámci prohlídky poznávali také méně známé melodie hrané na neobvyklé hudební nástroje- např.na fujaru, cimbál nebo na dudy. S údivem pak všichni zírali na chrámové monumentální varhany zblízka a dozvěděli se mnoho dalších zajímavostí.

Za hudebního doprovodu nebo zpěvu pana průvodce se navíc sedmáci inspirovali několika výtvarnými výstavami. Shlédli práce studentů Gymnázia Šternberk i Hradce Králové. Slovy chvály ocenili obrazy šternberského výtvarníka Petra Skyvy, který má v přilehlých prostorách i svůj ateliér. Průběžně si zaznamenávali, co se dozvěděli o výtvarných technikách používaných dříve. Následně je porovnávali s těmi, které už znají nebo které si sami vyzkoušeli v rámci výtvarné výchovy.

Zákuskem na závěr naší výpravy bylo krátké zastavení v restauraci Expedice, kde jsme se zážitkově posilnili jedinečnou výstavou obrazů a grafik mladých a velmi schopných umělců - Josefa Zlámala a módní designérky Andrey Vytlačilové .

Nabití poznáním i zážitky jsme se vrátili do školních lavic. Je fajn, že inspiraci i vzdělání můžeme načerpat i jinde než v učebnicích či na internetu.

Je docela možné, že v budoucnu vystaví v prostorách Handkeho galerie své výtvarné práce i žáci ZŠ Dr. Hrubého ve Šternberku. Zatím se prezentují v naší školní galerii, kde výstavy pravidelně obměňujeme.

 

                                                                                              Mgr. Ludmila Vacová

7.B se inspiruje i vzdělává 7.B se inspiruje i vzdělává 7.B se inspiruje i vzdělává 7.B se inspiruje i vzdělává 7.B se inspiruje i vzdělává 7.B se inspiruje i vzdělává 7.B se inspiruje i vzdělává 7.B se inspiruje i vzdělává 7.B se inspiruje i vzdělává 7.B se inspiruje i vzdělává 7.B se inspiruje i vzdělává 7.B se inspiruje i vzdělává 7.B se inspiruje i vzdělává 7.B se inspiruje i vzdělává 7.B se inspiruje i vzdělává 7.B se inspiruje i vzdělává
Rychlý kontakt

ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk,
příspěvková organizace
Dr. Hrubého 319/2
785 01 Šternberk

  • IČ 61 989 991
  • RED IZO 600 140 784
  • IZO 102 320 667
  • ID datová schránka: j29mkz2
Vybíráme z fotogalerie Vánoční dílny ve 3.A
Škola Online


Najdete nás na Facebooku


zřizovatel školy: Město Šternberk Rozpočet »