Informace o přijímacím řízení na SŠ

 

Přijímací řízení ke studiu ve středních školách a konzervatořích ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019

 

1) přihláška:

 

-        nejvýše dvě přihlášky v prvním kole

 

-        odevzdání přihlášek nejpozději do 1.3.2018 na SŠ

 

-        dle podkladů od žáků vyplní škola, potvrdí (podklady odevzdat nejpozději 6.2.2018 výchovné poradkyni), v případě nedodání podkladů vyplňuje uchazeč, resp. zákonný zástupce žáka

 

-        vyplněné přihlášky a zápisové lístky obdrží žáci spolu s pololet. vysvědčením

 

2) termíny PZ:

 

-        termín školní PZ pro maturitní obory 12. - 28.4.2018

 

-        termín školní PZ pro ostatní obory 22. - 30.2018

 

3) jednotná zkouška (maturitní obory):

 

-        písemný test z českého jazyka a literatury a z matematiky

 

-        ve 2 termínech: 1. termín - čtvrtek 12.4.2018 (pro čtyřleté obory vzdělání), pátek 13.4.2018 (pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií); 2. termín - pondělí 16.4.2018 (pro čtyřleté obory vzdělání), úterý 17.4.2018 (pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií) - pořadí škol na přihlášce určuje, kde se koná zkouška v 1. a kde ve 2. termínu

 

-        SŠ obdrží centrálně zpracované výsledky 30.4.2018 – zaslány budou lepší výsledky z jednotných testů z prvního a druhého termínu

 

4) zápisový lístek:

 

-        zápisový lístek odevzdat do 10 dnů na SŠ po doručení rozhodnutí o přijetí

 

-        lze uplatnit pouze jednou (neplatí v případě odvolání)

 

5) odvolací řízení:

 

-        odvolání nejpozději do 3 pracovních dnů

 

Vybíráme z fotogalerie ŠD EKO přehlídka
zřizovatel školy: Město Šternberk