Organizace školního roku

Vedení školy

Ředitelka školy Mgr. Lenka Hlaváčková, hlavackova@zshrubeho.cz
Zástupce ředitelky Mgr. Miloslav Beneš, benes@zshrubeho.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Hlaváčková, hlavackova@zshrubeho.cz
Školní metodik prevence Mgr. Michaela Mondeková, email: mondekova@zshrubeho.cz

Počty žáků a zaměstnanců školy

Počet žáků 592 (I. stupeň: 304 , II. stupeň: 288 )
Počet tříd 22 (I. stupeň: 11, II. stupeň: 11)
Průměrná naplněnost tříd I. stupeň: 27,63 , II. stupeň: 26,18
Školní družina počet žáků 180 v 6 odděleních
Pracovníci školy celkem 48
Počet pedagogických pracovníků 41 (I. stupeň: 11, II. stupeň: 23, ŠD: 6, školní psycholog: 1)
Počet správních zaměstnanců 7 (sekretářka, účetní, školník, 4 uklízečky)

Vyučovací rozvrh

  Přestávka
1. vyučovací hodina 8.00 - 8.45 8.45 - 8.55
2. vyučovací hodina 8.55 - 9.40 9.40 - 10.00
3. vyučovací hodina 10.00 - 10.45 10.45 - 10.55
4. vyučovací hodina 10.55 - 11.40 11.40 - 11.45
5. vyučovací hodina 11.45 - 12.30 12.30 - 12.35
6. vyučovací hodina 12.35 - 13.20 13.20 - 13.50
7. vyučovací hodina 13.50 - 14.35 14.35 - 14.40
8. vyučovací hodina 14.40 - 15.25 15.25 - 15.30
9. vyučovací hodina 15.30 - 16.15  
Rychlý kontakt

ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk,
příspěvková organizace
Dr. Hrubého 319/2
785 01 Šternberk

  • IČ 61 989 991
  • REDIZO 600 140 784
  • IZO 102 320 667
  • ID datová schránka: j29mkz2
Vybíráme z fotogalerie Adaptační kurz 5.B
Škola Online


zřizovatel školy: Město Šternberk