Připravujeme

LISTOPAD

30.11. Třídní schůzky - konzultační 16:00-18:00; 17:00 schůzka třídních důvěrníků ve 4.C

30.11. Pedagogická porada 1. čtvrtletí  13:50-15:25

30.11. Buď HIV negativní - prevent. program Hygiena Olomouc 9.A

29.11. Buď HIV negativní - prevent. program Hygiena Olomouc 9.B

28.11. Planetárium Brno, Vida 6:30-16:00 5. ročník

27.11. Bruslení ŠD 13:00-15:00

24.11. Bruslení ŠD 13:00-15:00

23.11. Klíček ke slabikáři 15:30-16:30 1. ročník

23.11. Scholaris - přehlídka středních škol  8:00-15:25  9. ročník  

16.11. Pečení vánočních perníků

16.11. Sdružení Hustej net 5. ročník 8:00-13:20

16.11. Den oborů Šternberk 8:00-9:40

15.11. Bruslení 4. ročník 10:00-12:30

15.11. Příběhy bezpráví - Jeden den na školách (film + beseda o totalitě)  8:00-11:40 9. ročník

14.11. Beseda s hasiči 6. ročník

13.11. Bruslení ŠD 13:00-15:00

13.11. Exkurze Miele Uničov 9.C   8:00-12:30 

10.11. Svatý Martin ŠD  13:15-14:30 (tělocvična)  Částková, Čermáková, Handlová

10.11. Bruslení ŠD  13:00-15:00  Krátká, Poláchová, Študentová

4.11. Vítání dětí MÚ Šternberk  10:00 - 11:40

3.11.  Promítání pro ŠD 13:00 - 15:00

 

 

ŘÍJEN

2.10. - 4.10. adaptační pobyt 5.A Ostružná

3.10. - 4.10. Co víš o EU? (9. roč.)

4.10. - 6.10. adaptační pobyt 5.B Ostružná

6.10. - 7.10. adaptační pobyt 6.B

10.10.  divadlo Olomouc (4.roč., 5.roč.)

12.10.  Dlabání dýní Halloween

20.10. - 21.10. adaptační pobyt 6.A 

20.10.  Vikingové - hist. skupina Renegáti, 3.-8. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybíráme z fotogalerie 1.A Bruslení
zřizovatel školy: Město Šternberk