Připravujeme

KVĚTEN

17.5.   Seiferos - letové ukázky dravců 

18.5.   Třídní schůzky 

21.5.   Cyklovýlet ZOO Sv. Kopeček - SRPŠ 

26.5.   Dětský den - SRPŠ 

26. - 28.5.  Sportovní setkání dětí a mládeže partnerských měst - Kobiór (vybraní žáci)

31.5.   Fotografování žáků 

ČERVEN

8.6.    Den s městskou policií

14. - 21.6. Školní výlety 

22.6.   Pedagogická rada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybíráme z fotogalerie Den Země novinky
zřizovatel školy: Město Šternberk