Informace

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Za zřizovatele:

 Leo Czabe    
 Jiří Kraus    
Michal Oborný   oborny@sternberk.cz

Za rodiče:

Mgr. Eva Lubrichová  předsedkyně rady  eva.lubrichova@seznam.cz
Ing. David Střítezský    
Mgr. Libor Šamšula    

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Miloslav Beneš 604 176 717 benes@zshrubeho.cz
Mgr. Jana Skyvová   skyvova@zshrubeho.cz
Mgr. Jana Vytřísalová   vytrisalova@zshrubeho.cz
Vybíráme z fotogalerie Tábor_3.den_čarodějnice
zřizovatel školy: Město Šternberk