Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 se koná v pátek 5.4.2019 v době od 9 do 17.30 hodin.

Žádáme Vás, abyste s sebou k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz alespoň jednoho z rodičů.

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, doloží žádost v den zápisu doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží některý z těchto dokumentů v den zápisu, učiní tak nejpozději do 30.4.2019. 

Děti budou do 1. ročníku přijímány dle následujících kritérií:

1) trvalé bydliště žáka dle školského obvodu stanoveného na základě vyhlášky města  

2) sourozenec ve škole

3) ostatní děti

Do 1. tříd bude přijato maximálně 65 dětí.

Zápis dítěte do 1. třídy je významným okamžikem v životě každého předškoláčka.

Abychom Vašemu dítěti (i Vám) přípravu na tento den co nejvíce usnadnili, nabízíme Vám rady, informace a naše desatero pro budoucí prvňáčky, které Vaše děti jistě lehce zvládnou, a škola se tak pro ně stane hrou.

 

 

Vybíráme z fotogalerie Karneval ŠD
zřizovatel školy: Město Šternberk