Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 se koná v pátek 6.4.2018 v době od 9 do 18 hodin.

Žádáme Vás, abyste s sebou k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz alespoň jednoho z rodičů.

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, doloží žádost v den zápisu doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží některý z těchto dokumentů v den zápisu, učiní tak nejpozději do pátku 30.4.2018. 

 

Pro školní rok 2018/2019 přijmeme maximálně 78 dětí.

Děti budou do 1. ročníku přijímány dle následujících kritérií:

1) trvalé bydliště žáka dle školského obvodu stanoveného na základě vyhlášky města

2) nejvyšší povolený počet žáků ve škole  

3) sourozenec ve škole

4) ostatní děti

 

Zápis dítěte do 1. třídy je významným okamžikem v životě každého předškoláčka.

Abychom Vašemu dítěti (i Vám) přípravu na tento den co nejvíce usnadnili, nabízíme Vám rady, informace a naše desatero pro budoucí prvňáčky, které Vaše děti jistě lehce zvládnou, a škola se tak pro ně stane hrou.

Zajímavý odkaz: Rozárčina přípravka

 

Vybíráme z fotogalerie Generálka DOD
zřizovatel školy: Město Šternberk