Připravujeme (mimo jiné)

ČERVEN

21.6. Pedagogická porada 

8.6.   Dětský den

1.6.   Den dětí s DDM

 

KVĚTEN

23.5. Školní přírodopisná olympiáda

22.5. Vídeň exkurze

22.5. Okresní kolo Dopravní soutěže cyklistů

20.5. Cyklistický výlet do ZOO Svatý Kopeček - SRPŠ

17.5. Exkurze Dlouhé Stráně

16.5. Olympiáda v angličtině  pro žáky 5. ročníků

15.5. Svátek matek - posezení

9.5.  Oblastní kolo Dopravní soutěže cyklistů

4.5.  Návštěva z Brazílie - školní družina

4.5.  Štafetový pohár - atletika 1. stupeň

 

 

DUBEN

27.4. Slet čarodějnic - školní družina

26.4. Atletický čtyřboj - 2. stupeň

24.4. Geologická exkurze - 9. ročník

20.4. Den Země

19.4. Pedagogická porada + třídní schůzky

18.4. Matematická soutěž pro žáky 4. tříd

17.4. HYUNDAI - exkurze 8. ročníků

12.4 + 16.4. Přijímací řízení na SŠ

11.4. Turnaj ve volejbalu dívek

10.4. Zlatý list - přírodopisná soutěž

5.4.   Pythagoriáda

4.4.   "Přespolní běh parkem"

 

 

BŘEZEN

23.3. Noc s Andersenem

23.3. Den otevřených dveří

22.3. Dopravní výchova - seminář + 4. třídy

22.3. Expozice času - Velikonoce + dílna 3.A

19.3. Bruslení ŠD

15.3. Okresní kolo - košíková dívky (2. stupeň)

15.3. Šternberský slavík - školní kolo

14.3. Okrskové kolo - košíková chlapci (2. stupeň)

12.3. Dopravní kurz - teoretická část DDM

2.3.  Bruslení ŠD 

 

ÚNOR

27.2. Bruslení - 2. stupeň

20.2. Bruslení 5.A

12. - 17.2. Lyžařský výcvik

9.2.   Školní ples

7.2.   Beseda s Cyrilem Podolským - 6.,7. a 8. ročník

6.2.   Beseda s Cyrilem Podolským (autorem Krysáků) - 3. a 4. ročník

5.2.   Bruslení ŠD - také 12.2.,19.2. a 2.3.

5.2.   Školní kolo zeměpisné olympiády

1.2.   Školní kolo recitační soutěže - 1. stupeň

 

LEDEN

29.1.   Okresní kolo OČJ v Olomouci

25.1.   Pedagogická porada 2. čtvrtletí

18.1.   Školní kolo olympiády v Aj

18.1.    Sluňákov - Ptáčci zpěváčci 6.A   

11.1.    Výškař školy: žáci 6.-9.roč.

10.1.    Geologická olympiáda - školní kolo

8.-10.1.  Návštěva IPS Olomouc - 9.A, 9.B, 9.C

 

PROSINEC

21.12. Tvoje tvář - celoškolní kolo

20.12. Filmové představení        9:40 1. stupeň; 11:40 2. stupeň

19.12. Mladý chemik

15.12. Bruslení ŠD

14.12. Vánoční dílny

13.12. Svíčkárna Olomouc

13.12. Svět ve 3D

12.12. Vánoční turnaj ve florbalu

12.12. Tvoje tvář - 1. kolo

11.12. Čas proměn (dívky)  a Na startu mužnosti (chlapci)

11.12. Školní ONJ

6.12.   Školní kolo recitační soutěže

6.12.   Čertoviny

6.12.   Čertí soupeření

5.12.  Vánoční turnaj v malé kopané

4.12   Miele - exkurze

1.12.  Buď HIV negativní - preventivní program

 

LISTOPAD

30.11. Třídní schůzky - konzultační 16:00-18:00; 17:00 schůzka třídních důvěrníků ve 4.C

30.11. Pedagogická porada 1. čtvrtletí  13:50-15:25

30.11. Buď HIV negativní - prevent. program Hygiena Olomouc 9.A

29.11. Buď HIV negativní - prevent. program Hygiena Olomouc 9.B

28.11. Planetárium Brno, Vida 6:30-16:00 5. ročník

27.11. Bruslení ŠD 13:00-15:00

24.11. Bruslení ŠD 13:00-15:00

23.11. Klíček ke slabikáři 15:30-16:30 1. ročník

23.11. Scholaris - přehlídka středních škol  8:00-15:25  9. ročník  

16.11. Pečení vánočních perníků

16.11. Sdružení Hustej net 5. ročník 8:00-13:20

16.11. Den oborů Šternberk 8:00-9:40

15.11. Bruslení 4. ročník 10:00-12:30

15.11. Příběhy bezpráví - Jeden den na školách (film + beseda o totalitě)  8:00-11:40 9. ročník

14.11. Beseda s hasiči 6. ročník

13.11. Bruslení ŠD 13:00-15:00

13.11. Exkurze Miele Uničov 9.C   8:00-12:30 

10.11. Svatý Martin ŠD  13:15-14:30 (tělocvična)  Částková, Čermáková, Handlová

10.11. Bruslení ŠD  13:00-15:00  Krátká, Poláchová, Študentová

4.11. Vítání dětí MÚ Šternberk  10:00 - 11:40

3.11.  Promítání pro ŠD 13:00 - 15:00

 

 

ŘÍJEN

2.10. - 4.10. adaptační pobyt 5.A Ostružná

3.10. - 4.10. Co víš o EU? (9. roč.)

4.10. - 6.10. adaptační pobyt 5.B Ostružná

6.10. - 7.10. adaptační pobyt 6.B

10.10.  divadlo Olomouc (4.roč., 5.roč.)

12.10.  Dlabání dýní Halloween

20.10. - 21.10. adaptační pobyt 6.A 

20.10.  Vikingové - hist. skupina Renegáti, 3.-8. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybíráme z fotogalerie 5.B beseda války
zřizovatel školy: Město Šternberk