Připravujeme (mimo jiné)

 ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

BŘEZEN

22.3. Noc s Andersenem

27.3. Pohled do světa hmyzu - naučný program

30.3.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

DUBEN 

5.4. ZÁPIS DO 1.TŘÍD

25.4. třídní schůzky - konzultační 

 

 

 

 

 

 

 

Vybíráme z fotogalerie Projektový den "Velikonoce"
zřizovatel školy: Město Šternberk