Připravujeme

BŘEZEN

29.3.   Diashow Motani 

31.3.   Noc s Andersenem

DUBEN 

 7.4.    Volný den pro žáky - Zápis dětí do 1.tříd 

11.4.   Florbal - velikonoční turnaj šternberských škol 

11.4.   Pedagogická rada - 3. čtvrtletí 

18.4.   Výchovný koncert - skupina "Réva" 

26.4.   Den Země 

KVĚTEN

17.5.   Seiferos - letové ukázky dravců 

18.5.   Třídní schůzky 

21.5.   Cyklovýlet ZOO Sv. Kopeček - SRPŠ 

26.5.   Dětský den - SRPŠ 

31.5.   Fotografování žáků 

ČERVEN

14. - 21.6. Školní výlety 

22.6.   Pedagogická rada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybíráme z fotogalerie Zahájení školního roku 2015/16
zřizovatel školy: Město Šternberk