O projektu

 

 

Naše škola získala v rámci projektu "EU - peníze školám" finanční dotaci od MŠMT ČR ve výši 2 550 906,- Kč. Projekt nese příznačný název „Moderní škola“ a je zaměřen na zlepšení podmínek ve vzdělávání. Finance jsou určeny na podporu čtenářské, informační a finanční gramotnosti žáků, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a především na tvorbu digitálních učebních materiálů a na vybavení školy (modernizace staré počítačové učebny, pořízení interaktivních tabulí, zakoupení výukových programů aj.).

Díky dotaci již bylo do tříd zakoupeno několik interaktivních tabulí včetně dataprojektorů a zmodernizována i druhá učebna informatiky, kam byly instalovány nové počítače. Další finanční prostředky byly použity na nákup učebních pomůcek pro žáky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na práci školního psychologa.

foto

Vybíráme z fotogalerie Den Země v 7.roč.
zřizovatel školy: Město Šternberk