Vedení školy

Ředitelka školy Mgr. Lenka Hlaváčková, hlavackova@zshrubeho.cz
Zástupce ředitelky Mgr. Miloslav Beneš, benes@zshrubeho.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Hlaváčková, hlavackova@zshrubeho.cz
Školní metodik prevence Mgr. Michaela Mondeková, mondekova@zshrubeho.cz

Počty žáků a zaměstnanců školy

Počet žáků 561 (I. stupeň: 310 , II. stupeň: 251 )
Počet tříd 20 (I. stupeň: 11, II. stupeň: 9)
Školní družina 180 žáků v 6 odděleních
Pracovníci školy celkem 49
Počet pedagogických pracovníků 43 (I. stupeň: 11, II. stupeň: 23, ŠD: 6, asistent pedagoga: 2; školní psycholog: 1)
Počet správních zaměstnanců 6 (sekretářka, školník, 4 uklízečky)

Vyučovací rozvrh

  Přestávka
1. vyučovací hodina 8.00 - 8.45 8.45 - 8.55
2. vyučovací hodina 8.55 - 9.40 9.40 - 10.00
3. vyučovací hodina 10.00 - 10.45 10.45 - 10.55
4. vyučovací hodina 10.55 - 11.40 11.40 - 11.45
5. vyučovací hodina 11.45 - 12.30 12.30 - 12.35
6. vyučovací hodina 12.35 - 13.20 13.20 - 13.50
7. vyučovací hodina 13.50 - 14.35 14.35 - 14.40
8. vyučovací hodina 14.40 - 15.25 15.25 - 15.30
9. vyučovací hodina 15.30 - 16.15  

Vybíráme z fotogalerie Tábor_6.den_královská říše
zřizovatel školy: Město Šternberk