Režim dne školní družiny

6.00 – 7.00 hodin

- příchod dětí do školní družiny /odd. č. 2/

- rekreační činnost (dle zájmu a potřeb dětí) – stolní a konstruktivní hry, volné malování, četba knih a časopisů, ranní pohádka v televizi, vyprávění s dětmi, ranní cvičení

 

7.45 hodin

- odchod dětí ze školní družiny do vyučování

 

11.40 – 13.30 hodin

- příchod dětí do školní družiny

- hygiena, oběd

- odpočinkové činnosti – hromadně nebo podle individuálních přání a potřeb dětí

 

13.30 – 14.30 hodin

- zájmové činnosti – výtvarné činnosti, vycházky, pobyt venku

 

14.30 – 15.15 hodin

- rekreační činnost – pohybové hry organizované i spontánní, společenské hry

- individuální příprava na vyučování

 

15.15 – 15.30 hodin

- sloučení dětí do 1. oddělení školní družiny

 

15.30 – 17.00 hodin

- odpočinková činnost (dle zájmu a potřeb dětí) – didaktické hry, stavebnice, stolní hry, četba, video

- individuální příprava na vyučování

Vybíráme z fotogalerie Kinderiáda
zřizovatel školy: Město Šternberk