8.A

třídní učitel: Mgr. Vladimír Kubíček, Mgr. Robert Jakůbek

Nový školní rok 2017 - 2018

Červen

- odevzdávejte lístečky na pracovní sešity (uč. Náhlíkové, uč. Lančové)

- platba fotografií (uč. Náhlíkové), žáci fotografie obdrží až ve chvíli, kdy budou všechny zaplacené

- pátek 8. 6. od 15.30 hod. na hřišti školy DEN DĚTÍ (pořádá SRPŠ)

- připomínám PLATBU PRACOVNÍCH SEŠITŮ (na účet školy)

- filmové představení - kino (26. 6.)

- všem žákům a jejich rodičům přejeme krásné a pohodové prázdniny :-)

 

 

 

Květen

Odkaz na fotky z výletu:

http://zelema.rajce.idnes.cz/Vylet_7.A/   

 

Duben

V pátek 6. 4. 2018 proběhne na naší škole zápis dětí do prvních tříd. Všichni školáci budou mít volno. Pardon, ne všichni - některé žačky naší třídy budou pomáhat při organizaci zápisu jako "mladé stanové kůže".

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 bude 3. čtvrtletní ped. porada a hned po ní od 16-ti hodin budou probíhat konzultační třídní schůzky.

V pátek 20. 4. 2018 se koná Den Země. I naše třída se vydá uklízet nepořádek po ostatních nepořádnících, a to po cyklostezce na Babice či Lužic.

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 pojedeme jako třída do Olomouce do KHS (Krajská hygienická stanice) na akci, která je zaměřena na prevenci kouření.

O všech těchto akcích budeme průběžně informovat.

 

 

Jsem Nezávislý, NEkouřím (preventivní program)

Místo konání:    Krajská hygienická stanice Olomouc
Datum konání:  čtvrtek 26. 4. 2018
Pedagogický doprovod: V. Kubíček a P. Krátká

Preventivní program:   
Dne 26. 4. třída 7. A navštívila preventivní program na téma Jsem nezávislý, nekouřím v KHS v Olomouci. Program trval 120 minut, žáci byli rozděleni do šesti skupinek, část programu byla výkladová s prezentaci na tabuli, zbytek času žáci plnili aktivity a soutěžili ve vědomostech, které by si měli z programu odnést. Na závěr všichni byli odměněni věcnými cenami. Program hodnotím jako smysluplný, přiměřený dané věkové kategorii.

V. Kubíček

                                                              

 

 

Březen

Prázdniny jsou už za námi, na co se máme těšit teď? No přece na pořádnou práci. Práci, která bude " narušována" diashow Motani 13. 3., Dále přípravou na DOD (máme dvě taneční skupiny). A pak jsou Velikonoce.

Musíme tedy opravdu zabrat, abychom měli dobré výsledky v učení, poněvadž ty poslední po pololetí - no nic moc, řečeno stručně. I chování by se mohlo posunout do vyššího levelu a o přípravě na vyučování ani nemluvím.

Já vím (jako Kubíček), že si možná někdo myslí, že jsem moc náročný. Opak je pravdou. Howgh.

 DOD proběhl podle všeho ke všeobecné spokojenosti. Taneční skupina naší třídy předvedla vystoupení, které se velmi líbilo. Ukázalo se, že když děti chtějí, tak dokážou mnohé - na nácvik bylo velmi málo času.

 

Únor

V únoru nás čeká lyžařský zájezd do horského střediska Staré Město p. Sn. - Kunčice. Počasí je objednáno, sníh také.

 

Lyžování proběhlo velmi úspěšně, nikomu se nic nestalo, všichni se ve svých lyžařských dovednostech zlepšili.

Po návratu do školy se stejně všichni těší na jarní prázdniny, které mají termín 5.- 9. 3. 2018.

 

 

Leden

Ve středu 31. 1. 2018 budeme vydávat výpis vysvědčení za první půlrok našeho snažení v sedmém ročníku. Doufám, že si pololetní prázdniny, které budou v pátek 2.2. 2018 všichni zaslouží.

 

Zpráva o přírodovědné exkurzi do  Sluňákova – Ptáčci zpěváčci, která se konala v pátek 26. 1. 2018.

 Zúčastnila se jí třída 7. A, kterou doprovázel třídní učitel Kubíček Vladimír a vychovatelka Krátká Pavla a proběhla na Sluňákově v Horce nad Moravou. Celou akci organizoval „Sluňákov“, v  rámci učiva přírodopisu ji zařídila paní učitelka Náhlíková.

Na Sluňákov jsme se dopravili s mírným zpožděním (ach ta doprava). Ujaly se nás dvě sličné instruktorky, které celou akci animovaly. Žáci se seznamovali s ptactvem zpěvným, které u nás žije. Po skupinkách zpracovávali drobné úkoly a potom je prezentovali.

Druhá část probíhala v terénu. Žáci pracovali s dalekohledy a učili se „pozorovat“.

Poslední, třetí díl exkurze, se konal opět v učebně, kde žáci sestavovali obydlí pro ptáčky.

Instruktorky celou akci řídily, moderovaly a organizovaly (myslím, že velmi vhodně, citlivě a klidně). Na závěr celý program zhodnotily. Líbil se jim přístup našich dětí k programu. Podle chování se dá usuzovat, že i dětem se akce líbila.

Poté jsme se odebrali na MHD a vlakem jsme ve dvě hodiny po poledni bez problémů dorazili do Šternberka.

Poznatky získané na exkurzi žáci uplatní v hodinách přírodopisu.

Zprávu zpracoval externí korespondent Kubíček Vladimír

 

Prosinec

Už se zase těšíme na Jéžíška, copak nám asi nadělí? Mně asi nic, protože jsem zlobil...

 

Listopad

Už je tu další měsíc školního roku, učení nabírá na otáčkách. Někteří ale jako by to nechtěli pochopit. Ale jak praví staré přísloví - bez práce nejsou koláče, natož pak hezké známky. Zaberme ještě, dokud není pozdě!!!

Pro naši třídu není listopad tak hektický, dny se krátí, tak bychom mohli mít dost času na učení. To by měla být naše priorita.

17. 11. 2017 je volno, protože je státní svátek.

V úterý 28. 11. jde 2. stupeň bruslit. Samozřejmě jdou jen ti, kteří se přihlásili.

Ve čtvrtek 30. 11. proběhne pedagogická porada a pak od 16ti hodin jsou konzultační třídní schůzky.

I letos můžete všichni přispět na dobrou věc koupí "vánoční hvězdy". Malá stojí 50,-Kč, velká rovnou stovku. Děkujeme.

 

 

 

 

Říjen

V říjnu už jedem na plný plyn. No měli bychom, ale některým se pořád nechce a nechce. Už nám opět narůstá zapomínání a neplnění si školních povinností. Začínáme se úspěšně vracet do zaběhnutých loňských kolejí... Zkusme s tím něco udělat!

Kultura: ve středu 18. 10. jdeme na Pohodáře, program za 50,-Kč

             v pátek 20. 10. nás navštíví a své umění předvede historická skupina Renegáti, za 45,-Kč

Už se určitě všichni těší na podzimní prázdniny, které budou 26. a 27. 10. Ale pozor! Aby toho volna pro školáky nebylo moc. Výsledky školní některých neodpovídají tomu, aby měli tolik volna, respektive dnů bez učení. Ale oni to zvládnou. Že ano?

Září - počátek školní dřiny (jak pro koho)

Prvních pár dní v novém školním roce bude zapotřebí na "zaběhnutí se do jiného rytmu". Bude potřeba dát si do pořádku všechny svoje věci a pomůcky, začít řádně plnit stanovené požadavky a úkoly, jinak se to na nás nekontrolovaně pohrne. Musíme stihnout začátek a musíme chtít, bez toho to nepůjde!!!

Prosím o zaplacení: 1. 150,-Kč na VV a PČ - třídnímu učiteli

                                      2. 200,-Kč na šatní skříňky - na účet školy

                                      3. 250,-Kč jako příspěvěk SRPŠ - na účet SRPŠ

Prosím rodiče, aby na svoje ratolesti dohlédli, jak si plní své povinnosti, neboť kdybych nevyhlásil aspoň 14 dní hájení, tak by spousta školáků nasbírala spoustu poznámek za neplnění svých školních povinností a za porušování školního řádu. Děkuji.

29.9. 2017 je volný den pro žáky! Ale ne pro všechny. Ti, kteří to potřebují samozřejmě zasednou aspoň na chvíli k učení a udělají něco pro sebe a pro svou klidnou dušičku.

 

 

 

 

 

Červen 2016

Výlet: uskuteční se buď ve čtvrtek 15.6. nebo v úterý 20.6., podle počasí. A potřebovali bychom, aby bylo hezky, neboť se vypravíme na Moravský Blaník - na Bradlo.

Výlet na Bradlo se uskutečnil za krásného slunného počasí v úterý 20.6. 2017. Děti si prověřily svou fyzickou kondici, plnily cestou naučné úkoly a určitě si odpočaly od závěrečného školního shonu. Do Libiny jsme se dopravili vlakem a pak pěšky po turistické značce přes Bradlo do Nové Hradečné, odkud jsme se odpoledne opět vlakem vrátili domů.

28.6. Závěr školního roku je poněkud hektický a ve škole, pokud jsou hotovy všechny úkoly spojené s odevzdáváním knih, vyúčtováním, uklízením, je poněkud těsno. Proto jsme fádní týden oživili zeměpisným kurzem „S buzolou a mapou kolem Řídeče". Počasí nám opět přálo, sluníčko možná více hřálo, ale dětem to určitě nevadilo, neboť trasu a plnění úkolů žáci zvládli velmi dobře. Naučili se používat mapu a buzolu(základy) a opět se prošli a orientovali se v krásném okolí města Šternberk.

A teď už jen zbývá v pátek 30.6. si vyzvednout plody své celoroční práce a trochu (někde možná i dost) se zamyslet!!!

Hezké prázdniny všem a 4. září hurá znovu do školy!?

Květen

10.5. den Země. Naše třída bude uklízet od od nepořádku okolí školy a pak turistickou cestu do Dolního Žlebu.

17.5. se půjdeme podívat na jistě zajímavou akci skupiny Seiferos. Budou se nám předvádět dravci látací na fotbalovém hřišti. Opět za 50,-Kč.

18.5. Proběhnou třídní schůzky od 16ti hodin

29.5. Celý učitelský sbor se zúčastní speciální školení, žáci tudíž budou mít den bez školy, ale doufáme, že ne bez učení.

31.5. Od 8:00h. se budou žáci postupně fotografovat:

       25,-Kč společná fotka

       60,-Kč 1 žák sám na fotce(obdrží 3 fotky)

       40,-Kč 2 žáci na fotce(každý obdrží 2 fotky)

       20,-Kč 3 žáci na fotce(každý 1 fotku)

       20,-Kč 4 žáci  a více na fotce(každý 1foto)

 

Duben

7.4. proběhne zápis dětí do prvních tříd. Žáci školy budou mít volno.

13.4. budou velikonoční prázdniny

18.4. cimbálová skupina Réva nám za 50,-Kč předvede své muzikantské umění a troch nás poučí o hudbě.

 

 

 

Březen

V sobotu 11.3. proběhl na naší škole DOD. I žáci naší třídy přispěli svým tanečním vystoupením ke zdárnému průběhu tohoto dne. Secvičili tanec Letkiss. Velká pochvala.

29.3. Manželé Motani nás za 50,-Kč poučili o Brazílii ve svém naučném pořadu.

 

A už je tu nový rok 2017. Co nás v něm čeká? To se postupně dozvíme, ale nesmíme zůstat pasívní. 31. 1. 2017 rozdáme pololetní vysvědčení,

na němž uvidíme plody našeho půlročního snažení se nesnažení.

Rodiče a přátelé školy si některé věci ujasní na kozultačních třídních schůzkách už 5. ledna 2017, a tak mohou žáci ještě zapnout více sil na poslední doladění známek.

Většina už pochopila, že se musí pracovat pořád a stále a průběžně, a ono to půjde...

Určitě využijte hezké zimy k načerpání sil a nebojte se nic, 3. února jsou pololetní prázdniny. Předtím ale 2. února proběhne ve škole projektový den na téma Zlatá...átá,

kde se naučíte písním a tancům z let, kdy vaši dědové a tátové( samozřejmě i bábinky a máminky) byli mladí. Vyzkoušíte si též něco z výtvarného umění té doby.

Do té doby pracujte a učte se moudrým býti.

 

 

 

9. 12. Proběhne Vánoční vypouštění balónků spojené s jarmarkem a rozsvěcením vánočního stromu. Žáci budou soutěžit o nejdelší vánoční 

          řetěz.

21. 12. Návštěva filmového představení - Alenka v říši divů 2, cena 40,- Kč.

22. 12. 3., 4., 5. hodinu proběhne vánoční besídka ve třídách. Program si zvolí a připraví sami žáci, domluvili se i na předávání dárků pro svého

             kamaráda.

Vánoční volno!!!  23. 12. 2016 - 2. 1. 2017

Do školy žáci jdou v úterý 3. 1. 2017. 

 

 

 

Říjen 2016

Plánované akce:

6. 10. Třídnická hodina a třídní schůzky.

12. 10. Sběr papíru.

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny.

Už ve druhém školním měsíci se ve třídě objevuje obecně velmi časté zapomínání pomůcek a domácích úkolů. Zapomínání a kázeňské přestupky už musely být zhodnoceny podle dříve uvedených pravidel.

Myslel jsem si, že k tomu vůbec nedojde... Snad se to zlepší.

 

Listopad 2016

Proběhne:

1. 11. Literární beseda se spisovatelkou I. Březinovou (vybraní žáci)

2. 11. POHODÁŘI - multimediální program o vybrané zemi, letos je to Nová Guinea(50 Kč)

3. 11. Třídnická hodina

4. 11. 1. kolo soutěže Tvoje tvář má známý hlas

9. 11. Sběr papíru

10. 11. Hasiči budou mít přednášku a besedu

23. 11. Projektový den - Na internetu bezpečně

A možná přijde i kouzelník...

 

Září 2016

1. 9. Zdravím vás všechny a vítám vás na 2. stupni ZŠ. Bude to pro vás trochu šok, ale vy to s trochou dobré vůle zvládnete.

2. 9. Seznámili jsme se se školním řádem. Zvolili jsme třídní samosprávu:

       Předseda - Horáková Karolína

       Místopředseda -Bureš Adam

       Pokladník - Sulák Matěj

       Parlament - Částková Vanesa

                        Bureš Adam

       Nástěnka - Lišková Ivana

       Šatnář - Vráždil Jan

                   Schejbalová Nicol

       Vytvořili jsme si zasedací pořádek, který může být kdykoli pozměněn podle situace.

       Vás rodiče chci seznámit s tím, jak bude hodnoceno chování žáků.

       Zapomínání:

       10x - NTU

       20x - DTU

       30x - DŘŠ

       40x - snížený stupeň z chování

    

       Kázeňské přetupky:

       3 poznámky za nevhodné chování - NTU

       6 poznámek                               - DTU

       9 poznámek                               - DŘŠ

       12 poznámek                            -  návrh na snížený stupeň z chování

     

       Neomluvená absence:

       1 - 3 h. - NTU

       4 - 6 h. - DTU

       7 - 9 h. - DŘŠ

       10 - 15 h. - 2. st. z chování

       15 - 25 h. - 3. st. z chování

       25 a více h. - ohlášení na OSPOD

       Falešná omluvenka - DTU

       Já doufám, že tohoto ale budeme muset použít co nejméně.

 

Červen

AKCE:

13.6. školní výlet Moravský Kras ( do 6.6. uhradit  na účet školy) FOTO

16.6. pohádka ( kino)  "Řachanda" v  10:00 hod, konec  vyučování  v 11:50 hod, sportovky nejsou!

17.6. orientační běh na Kiosku ( celý den )FOTO

20.6. platba na pracovní sešity do 6. tříd

23.6. plavecká štafeta žáků šternberských škol ( vybraní žáci)

24.6. - 29.6. vyučování končí v 11:40 hod každý den

28.6. vyklizení šatní skříňky

30.6. vydávání vysvědčení

 

Květen

AKCE:

 6.5. taneční vystoupení ZUŠ v Kult. domě ( 30,-Kč)

11.5. orientační běh parkem FOTO

12.5. sběr papíru

19.5. třídní schůzky ( v 16:00 hod )

19.5. animační program v Expozici času ( 30,-Kč) FOTO

22.5. cyklovýlet do ZOO na Sv. Kopečku ( 8:00 - 13:00 hod )

26.5. návštěva Městské knihovny ( 11:00 - 12:15 hod )

23.5. fotografování třídy

27.5. Dětský den  na školním hřišti ( 16:00 - 20:30 hod )

 

Duben

AKCE:

 1.4. Noc s Andersenem FOTO

 6.4. Beseda o animovaném filmu "Krysáci" - třída 5.B (35,-Kč)

12.4. Planetárium Brno, VIDA Brno - celodenní exkurze (170,-Kč) FOTO

13.4. Výchovný koncert "Škola z Marsu" - Kulturní dům (50,-Kč )

22.4. Den Země FOTO

Březen

AKCE:

 7.3. bruslení 10.30 - 12.30 hod ( nezapomeň rukavice a čepici)

16.3. MOTANI - diashow "Taje Thajska" kino 8.00 - 9.40 hod ( 50,-Kč )

21.3. "Brněnské pověsti" - Janáčkovo divadlo v Brně ( odjezd v 9.30 hod, návrat kolem 16.00 hod )

Šternberský Slavíček ( třídní kolo v hodině HV)

24. - 25. 3. velikonoční prázdniny

 

Únor

 AKCE:

5.2. školní ples -  děkujeme za fin. příspěvek, dar do tomboly, pečení cukroví a  jakoukoliv  pomoc při organizaci

8.2. "Tonda obal" - ekologický program

11.2. sběr papíru

15.2. - 19.2. jarní prázdniny

 

Děkujeme za sponzorské dary, finanční příspěvky  a  jinou pomoc při organizaci  plesu naší školy. 

 

Leden

AKCE:

12.-14.1. recitační soutěž ( třídní kolo ) - všichni

15.1. zápis do 1.tříd ( volný den pro žáky )

28.1. recitační soutěž ( školní kolo ) - kino

28.1. vydávání pololetního vysvědčení ( pevná fólie ! )

29.1. pololetní prázdniny

 

Recitační soutěž 

Třídní porotou, kterou tvořili všichni žáci,  jsme vybrali do školního kola tyto žákyně: V. Částkovou, S. Nesrstovou a  A. Urbánkovou. Děvčata za odvahu a pěkný přednes chválíme.

V kategorii 4. - 5. tříd se na 1.místě umístila naše  Vaneska Částková.  Za výrazný přednes a krásné umístění  ji gratulujeme.

 

Pythagoriáda - školní kolo

Do školního kola Pythagoriády se z naší třídy přihlásilo 6 žáků. Nakonec pro nemoc se jí zúčastnily  jen tři žákyně:  V. Částková, S. Nesrstová a  A. Urbánková.  Po dobu 60minut se snažily vyřešit 15 matematických úloh. I  když nedosáhly potřebný počet bodů na postup do okresního kola, zaslouží si  pochvalu.

 

 

Prosinec

 

Všem rodičům i dětem  krásné prožití Vánoc a do nového roku  2016  přeji hodně  zdraví, štěstí a pohody!!!

 

Rodičům a dětem děkuji za zakoupení vánoční hvězdy.  Společně jsme podpořili záslušnou akci na podporu onkologicky nemocných dětí.

AKCE:

 4.12. Den otevřených dveří ( dopolední  plackohraní, 25,-Kč ) , vypouštění balónků, vystoupení žáků v tělocvičně 16:00 hod

15.12. Konzultační  třídní schůzky ( 16:00 - 18:00 hod )

17.12. Filmové představení "Sedmero krkavců" - kino ( 35,-Kč )

18.12. Vánoce ve třídě ( dárečky, cukroví, ... )

 

Listopad

AKCE:

  3.11. Pohodáři - multimediální pásmo o Srí Lance ( 50,- Kč ), kino   9:30 - 11:00 hod

10.11. ukončení objednávek KMČ ( Albatros )

12.11. animační program Vesmír a čas ( Expozice času) 10:45 - 12:15 hod

12.11. sběr papíru (ne kartony a igelity, menší balíčky do 7 kg pevně svázané provázkem!)

16.11. volný den pro žáky

19.11. Jak válčili husité  - skupina historického šermu "Renegáti" ( 45,-Kč )  - tělocvična školy ( 8:00 - 8:45 hod )

30.11. bruslení ( 4. a 5. hod )

 

 Říjen

AKCE:

 5.10. bruslení na zimním stadionu v rámci Tv ( 4. a 5. hod ) 

 9.10. podzimní běh parkem ( vybraní sportovci )

12.10. orientační běh - teorie v hodině Tv

13.10. orientační běh - praktická část ( 5. a 6. hod ) FOTO

15.10. sběr papíru zahájen  (ne kartony a igelity, menší balíčky do 7 kg pevně svázané provázkem!)

20.10. Exkurze: Dlouhé Stráně ( přečerpávací elektrárna ) + Velké Losiny ( papírna ) - v rámci učiva Vl a Př

21.10. Halloween - dlabání dýní 14.00 - 15.30 hod ( školní jídelna - zájemci ) 

26.10. bruslení na zimním stadionu ( 4. a 5. hod )

29. a 30. 10. podzimní prázdniny

 

Exkurze Dlouhé Stráně a Velké Losiny

Exkurze vodní elektrárny  měla dvě části: 1) shlédnutí dokumentárního filmu o vodní elektrárně  a prohlídka strojovny  pod vedením pana průvodce  2)  prohlídka dolní a horní  nádrže, která leží v nadmořské výšce 824,7 m.  I přes nepříznivé počasí byla exkurze velmi zajímavá. 

V  muze papíru ve Velkých Losinách se žáci seznámili s ruční výrobou papíru. V první části jsme prošli muzeum, potom  nám paní průvodkyně  promítla dokument o výrobě papíru a nakonec  jsme šli přímo do výroby.  Na závěr jsme navštivili prodejnu s drobnými suvenýry a upomínkovými předměty z ručního papíru.  S mnoha dojmy,  o kterých si budeme povídat ve vlastivě a přírodovědě,  jsme se vraceli domů.

 

Podzimní běh parkem

Naši třídu reprezentovali -   Kristýna Grégrová, Alexandra Kuklínková (3. místo), Sofie Nesrstová (2.místo),  Roman Blechta a  Matěj Sulák.

Všem  šikovným sportovcům  5.A děkujeme, medailistům  blahopřejeme.  Těšíme se na další sportovní úspěchy. FOTO

 

Bruslení na zimním stadionu

První bruslení  v letošním roce jsme si v pondělí  opravdu užili. Všichni žáci naší třídy byli opravdu na ledovou plochu zimního stadionu vzorně připraveni, za to je chválím. Společně se 4.A, 4.B a 5.B jsme se proháněli  po  celé "zimáku", všem to šlo výborně. Už se těšíme na 26.10., kdy nás čeká další radostné pondělí na ledě. FOTO 

 

 Září

AKCE:

  1. 9.  Slavnostní zahájení školního roku

  7. 9.  Dny evropského dědictví na hradě  ( 3.- 5. vyuč. hodina, vstupné 30,-Kč )

14. 9.  Remit - exkurze (4. - 5. vyuč. hodina)

18. 9.  Poplatek za šatní skříňky na účet školy ( 200,-Kč )

23. 9.  Atletický čtyřboj - školní hřiště ( vyučování končí v 11.40 hod )

Od letošního roku jsou žáky naší třídy tajnou volbou  zvolení 2  zástupci ( Adam Bureš a Karolína Horáková ) do školního parlamentu, který má první schůzku ve středu  30.9.2015 v 7:15hod  

 

Atletický čtyřboj

= běh na 50 m, hod raketkou, skok do dálky a běh na 300 m. I když se všichni žáci  snažili o co nejlepší sportovní výkony, tak se nám podařili  získat jen dvě místa, a to v  kategorii dívek za  5. třídy.  Obsadily  je naše nové velmi šikovné  žákyně ze Štarnova 1. místo  Sofie Nesrstová a 3. místo Aneta Urbánková. Blahopřejeme jim a těšíme se na další sortovní výkony. FOTO

 

Exkurze REMIT

Učivo o třídění odpadu z přírodovědy   jsme  mohli vidět na vlastní oči na exkurzi  ve sběrném dvoře  REMIT. FOTO

 

Dny evropského dědictví 

Tradičně každý rok v září v rámci dnů Evropského dědictví chodí naše třída na hrad. Letos měl program 3 části: 1) výstava erbů ( heraldika), znaků a pečetí 2) hledání erbů v hradních prostorách 3) ukázky  řemesel  - kovářů, řezbářů  a  cukrářů, u kterých si každý vyrobil z marcipánu něco malého na chuť -  labuť, kačenku nebo růžička. Všem se na hradě velmi líbilo. FOTO

 

Společně i s osmi novými žáky ze Štarnova  budeme  usilovat o dobrý kolektiv třídy, který si vzájemně pomáhá a snaží se o co nejlepší výsledky.

Školní rok  jsme slavnostně zahájili na školním hřišti, kde nás po prázdninách přívítala  paní ředitelka a hosté (zástupci města a předseda SRPŠ). Na chvíli jsme se  šli přivítat do třídy, kde jsme se  seznámili a přijali do našeho kolektivu  nové žáky.

Dětem  i rodičům přeji úspěšný start do nového školního roku 2015/2016! 

 

 

 

Školní rok 2014/2015

Červen

 
AKCE:

Sběr papíru  do  3.6.

3. 6. Školní akademie - vystoupení kroužků (dramatický, aerobik) 

18. 6. Šk. výlet, Ovocentrum Valašské Meziříčí, Rožnov p. Radhoštěm (skanzen) - Mlýnská dolina a  Dřevěné

          městečko. Do 10.6. uhradit poplatek na výlet( 280,-Kč ) na účet školy ( spec. symbol 10401 )

do 22.6. uhradit poplatek  850,-Kč  na pracovní sešity do 5. třídy na účet školy ( spec. symbol 20401 )

26.6. Konec šk. roku - rozdávání vysvědčení

29. a 30.6. ředitelské volno pro žáky ( ŠD  v provozu pro  přihlášené děti )

 

Květen


AKCE:

4.5.  Zoologická zahrada na Sv. Kopečku - v rámci projektu "Zvyšování kvality ve vzdělávání" ( 8:00 - 12:35 hod )

5.5. McDonald's cup ( vybraní žáci )

7.5.  Atletický čtyřboj - vybraní žáci

17.5. Cyklovýlet do ZOO

21.5. Třídní schůzky SRPŠ

25.5. Fotografování

27.5. Projektový den "Pohyb do škol"

29.5. Dětský den  ( 15:00 - 20:00 hod )

 

POHYB DO ŠKOL  - Netradiční olympiáda 

Soutěžilo se opravdu v netradičních  disciplínách, např.  trefování fixem do terče se zavázanýma očima, golf, běh pozpátku, slalom na koloběžce, skok v pytli, vysoký hod na cíl, přenos PET lahví, slepý slalom aj. Přestože nám počasí nepřálo, den se nám všem líbil a moc jsme si ho užili. Dokonce jsme se umístili  na předních místech, získali jsme  diplomy a  několik perníkových medailí. Gratulujeme za 1. místo: Ondrovi Jílkovi a  Karolínce Horákové, za 2. místo Vanesce Částkové a za 3. místo Sašence Kuklínkové  a  Aďovi Burešovi.

 

McDonald's cup 2014/2015

V úterý 5. května se konal fotbalový turnaj McDonald's cup v Uničově. O získání  1. místa se zasloužila naše  fotbalistka   Tolinka  Mazuryková. Chválíme ji za výbornou  reprezentaci naší školy a přejeme  hodně úspěchů v okresním finále v Grygově.

 

Zoologická zahrada

V rámci projektu "Zvyšování kvality ve vzdělávání" jsme navštívili  společně se 4.B zoologickou zahradu na Sv. Kopečku. Paní průvodkyně nám představila mládě surikaty Ríšu, kterého jsme si mohli pohladit  a pochovat. Potom  se nás ujal  Zoo v místnosti pan průvodce, kde byly různé části z opravdových zvířat - pštrosí vejce, lví lebka, osten z dikobraza, hadí kůže a dalších zajímavosti. Dále jsem pokračovvvali v  komentované prohlídce Zoo. Na závěr jsme dostali pracovní listy, které jsme využili  v hodině přírodovědy.  I když nám počasí nepřálo, tak se jsem odcházeli spokojeni.

 

Duben

AKCE:

13.4. "Matematika hravě" - seminář  v naší třídě ( 8:00 - 9:30 hod )

20.4. Dopravní hřiště - praktická část ( VLASTNÍ PŘILBY !!! ) 8:00 - 12:00 hod

21.4. První pomoc  8:00 - 8:45 hod

22.4. Matematická soutěž žáků 4. tříd - městské kolo na ZŠ nám. Svobody ( 3 vybraní žáci  - Belej, Částková a Vráždil) 8:00 - 9:40 hod

28.4. Taneční vystoupení ZUŠ  v kině  ( 10:30 hod ) 30,-Kč

30.4. Den Země ( 1. - 4. vyuč. hodina ) - konec vyučování v 11:40 hod

 

Seminář První pomoci

Semináře První pomoci pro naši třídu vedla  p. Iva Lepšová, která pracuje 15 let u záchranné služby. Dozvěděli jsme se  něco o záchranných složkách, zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla.  Vyprávěla různé  příhody ze záchranných akcí. Učili jsme se,  jak takové situace řešit.  Vyzkoušeli  jsme si masáž srdce na figuríně. Seminář se nám moc líbil, proto jsem  paní lektorku  odměnili potleskem. Znalosti jsem využili v hodině přírodovědy.

 

Dopravní hřiště

V rámci dopravního kurzu žáci  absolvovali praktickou část  na šternberském dopravním hřišti. Využili  všechny vědomosti a dovednosti, které  se naučili v DDM při teoretické části pod vedením p. lektorky J.Opichalové.  Nejdříve absolvovali jízdu  zručnosti, která nybyla pro některé  jednoduchá. Ve druhé části kurzu žáci  jezdili na kole podle dopravních značek a semaforů. Přestupky  byly ihned zaznamenány do kartičky, kterou  měli žáci připevněnou na kole.  Nakonec i přes drobné chyby  všichni obdrželi průkaz cyklistů.

 

 

Březen

Diashow Keňa a gorily

Manželé  MOTANI nás seznámili s africkou divočinou ve  státě Uganda a Keňa (východní Afrika) . Kateřina nám při vypřávění u promítání přiblížila život a chování  divokých afrických zvířat (červené slony, žirafy, jedovaté hady, lidožravé lvy, nosorožce, hrochy, opice a gorily). Shlédli  jsme  i  život bojovných  Masajů, kteří stále žijí v chatrčích z kravského trusu.  Poznali jsme obyvatele kmene Samburu. Závěrem proběhla soutěž, při které všichni žáci dostali papír a tužku,( na krátký test), vylosování dostali  drobné ceny. Diashow se všem žáků se moc líbila a těší se na další pořad ( www.motani.cz).

Dopravní kurz v DDM

První část ( teoretickou)  dopravního kurzu jsme  se zaujetím  plnili  celé dopoledne  pod vedením Mgr. Jitky Opichalové  v pondělí  16. března  v DDM.  Dozvěděli jsme se základní vybavení kola, jak se chovat na silnici podle dopravních značek, řešili jsme různé křižovatky a způsob jízdy na silnici v různých situacích. V dubnu nás čeká druhá část (praktická) dopravního kurzu na dopravním hřišti ( jízda na kole podle dopravních značek a jízda zručnosti ), na kterou se děti moc těší.

Matematický klokan

V  řešení matematických úloh v celostátní soutěži Matematický klokan  z naší třídy patřili mezi nejlepší A. BELEJ,  J. VRÁŽDIL  a  V. ČÁSTKOVÁ , ti  se také zúčastní městského kola mat. soutěže na ZŠ Svobody.

Slavíček  - školní kolo

Za naši třídu měly odvahu vystoupit a vzorně nás  reprezentovat dvě žákyně - K. Horáková a N. Schejbalová. Nikolka osadila 1.místo a postoupila  do městského kola. Blahopřejeme jí a držíme pěsti pro štěstí.

 

 

AKCE

9.3. projektový den "Zásady slušného chování" ( 1. - 4. vyuč. hodina )

10.3. "Project English" - odevzdání projektů AJ

13.3. Slavíček - třídní kolo ( Hv )

17.3. Slavíček - školní kolo ( kino )

16.3. Dopravní kurz - teorie v DDM ( 8 - 12 hod )

20.3. Matematický klokan

25.3. MOTANI - diashow ( kino )

26.3. Velikonoční salon v DDM ( 10:30 - 11:30 hod )

 

Únor

AKCE

2.2. přednáška o životě rysa ( 8.55 - 9.40 hod ), bruslení na zimním stadionu ( 10.30 - 12.00 hod )

9.2. - 13.2. jarní prázniny

 

Leden

AKCE

9.1. divadelní představení  "O Šípkové Madlence" - kino ( 15,-Kč )

16.1. zápis dětí do 1. třídy ( ředitelské volno pro žáky, ŠD v provozu )

do 23.1. recitační soutěž ( všichni žáci )  -  třídní kolo

28.1. poslední plavání ( náhrada za jarní prázdniny ), plavecké závody mezi školami pro vybrané žáky  - V. Knob, K. Palík, A. Kuklínková, S. Dotková,

29.1. recitační soutěž - K. Horáková, V. Zacpálková, A. Belej ( školní kolo ), vydávání pololetního vysvědčení

30.1. pololetní prázdniny

 

PŘÍJEMNÉ A KLIDNÉ  VÁNOCE.  HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ  V NOVÉM ROCE 2015  PŘEJI VÁM  RODIČŮM, DĚTEM A VŠEM VAŠÍM BLÍZKÝM . Smile Helena

 

Prosinec

 

AKCE

5.12. bruslení ( 10.00 - 11.15 hod ) - rukavice, čepice !!!

4.12. třídní schůzky - konzultační ( 16.00 - 18.00 hod ) + volby do školské rady

12.12. Den otevřených dveří, vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, vystoupení žáků

18.12. pohádka "Tři bratři" - kino ( 35,-Kč )

19.12. Vánoční posezení  ve třídě ( dárečky, cukroví, čaj, ... )

 

Listopad

AKCE

3.11. multimediální pořad o Barmě ( "Pohodáři" )  v   kině  50,-Kč

bruslení na zimním stadionu v rámci TV ( připravit si brusle! ) - termíny budou upřesněny

do 21.11. objednávky knih z Albatrosu

do 24.11. příspěvek SRPŠ 350,-Kč ( platí starší sourozenec )

24.11. zahájení plaveckého výcviku v Uničově ( každé pondělí, 10 lekcí ), zdokonalovací kurz - cena 470,-Kč pro žáka,

doprava je hrazena ze SRPŠ

 

 

Říjen

 

AKCE:

6.10. - exkurze na  Praděd ( 50,-Kč ) - zůstatek 10,-Kč na koncert P. Nováka

do 16.10. - sběr papíru na postižené dítě ( každý žák přinese 10 kg papíru )

16.10. - výroba Halloweenských dýní ( zájemci ) - školní jídelna (14.15 hod )

22.10. - výchovný koncert Petra  Nováka  v  kině ( 50,-Kč ) - účastníci exkurze Praděd jen 40,-Kč

31.10.- "Halloween" ( zájemci mohou přijít v masce nebo ve strašidelném kostýmu ) - probíhá normální výuka

do 31.10. - dárky pro pejsky a kočičky v olomouckém útulku

 

 

Září

 

Dny evropského dědictví na Hradě  Šternberk

Na hradě jsem se aktivně zapojili do dvou zajímavých programů: Česko z papíru a Technika s hádankou. V prvním programu jsme prohlédli více než 80 papírových modelů českých hradů a zámků, které nám představil a poutavě přiblížil  autor pan Jiří Struž. Druhý program jsme  prožili  v některých hradních  místnostech. Při plnění úkolů jsme se  seznamovali  nejen se životem na hradě  v dávných dobách, ale i s technikou té doby.  Program se všem dětem  velmi líbil.  O zážitcích jsme si vyprávěli v hodinách  českého  jazyka a vlastivědy.

 

AKCE:

Dny evropského dědictví - hrad 10.9.

Atletický čtyřboj  3. - 5. tříd - 24.9.

Třídní schůzky - 25.9. v 16.00 hod

Divadlo ( Ostrov pokladů) v Brně - 30.9. ( pro zájemce)

 

 

Školní rok  jsme slavnostně zahájili na školním hřišti, kde nás po prázdninách přívítala  paní ředitelka a hosté (zástupci města a předseda SRPŠ). Na chvíli jsme se  šli přivítat do třídy, kde jsme se  seznámili a přijali do našeho kolektivu novou žákyni Kristýnu Houžvovou.

 

Mojí milí  žáci a rodiče, ve školním roce  2014-2015  Vám přeji  šťastný  start. Společně budeme již druhý rok  usilovat o dobrý kolektiv třídy, který si vzájemně pomáhá a snaží se o co nejlepší výsledky.

 

 

 

Školní rok 2013/14

 

Duben 2014

 

Vých. vzdělávací program  na hradě

Na morálních vlastnostech Sv. rytíře Jiřího lektorka dětem hravou formou   přiblížila, že i ony se mohou chovat jako  opravdový rytíř.  Pro žáky byl tento program velmi poučný. Se zaujetím plnili všechny úkoly a těší se na další návštěvu hradu.

 

Den Země

jsme prožili  společně  se 3.B  plněním  úkolů z informačních tabulí  cestou po naučné stezce Prabába.   Celou akci jsme dokončili a zhodnotili v hodině prvouky.    Za snahu  dostali   sladkou odměnu. Za své znalosti, které si zapamatovvvali  byli oměněni výbornou známku do žákovské knížy.  Přírodovědná  vycházka se všem líbila, většina si ji prošla poprve. Děti se těší, jak po ní provedou své rodiče.

 

Velikonoční  hrad

Velikonoční tradice a  zvyky  si žáci prohlédli na krásně vyzdobeném hradě, kde nás provázela a  poutavě nám  vyprávěla paní průvodkyně Peřinová. Měli jsem i   možnost využít  workshopu v hodovním sále. Zde si žáci  pod vedení milé paní Petry vyrobili   stojánek na kraslice, který si spokojeně odnášeli na  velikonoční  výzdovu domů.

 

Pyžamový den

První  aprílový den děti prožily  v pyžamu, ve kterém proběhla netradiční výuka. Pa svačině jsme vyrazili  na promenádu všech nočních úborů do  tělocvičny.   Zde si děti  zatančily a  bylo vidět, že si to v  pohodlném úboru užívaly.  Těšíme se na další netradiční výuku.

Šťastný nový rok 2014

 

listopad 2013

Expozice času

V hodině výtvarné výchovy  se žáci s paní uč. vypravili do Expozice času na animační program „Rádi malujeme".  Dětem se po celou dobu věnovala  šikovná Terezka. Nejprve vykládala o našich předcích, ukázala dětem  různé bohy, nakonec  společně společně nakreslily boha Slunce podle svých představ.  Celá akce se žákům moc líbila. Moc  se těší na další animační program, který proběhne ve druhém pololetí školního roku.

 

Plavecký výcvik

V hodinách TV absolvovali žáci 3.A deset dvouhodinových lekcí výuky plavání na krytém bazéně v Uničově. Bylo topokračování základního plaveckého výcviku, který zahájili ve druhé třídě.

Většina žákůse na hodiny plavání těšila a téměř všichni úspěšně zvládli základy plavání. Ve čtvrté třídě je čeká zdokonalovací plavecký výcvik.

 

Říjen 2013

Podzimní běh parkem

V pátek 11. října se v městském parku konal přespolní běh mezi šternberskými školami.  Vybraným žákům  naší třídy  děkujeme  a blahopřejeme za reprezentaci za naší školy.

Historie a současnost našeho města

V rámci učiva  prvouky navštívili žáci třetích tříd v pátek  4. října Augustiniánský klášter ve Šternberku. Tady jim p. V. Zlamal přiblížil historii a současnost města na prezentaci, která je zde vystavena. Žáci poznali nejen významné osobnosti města, ale i udělení čestných občanství  hercům a sportovcům. V průběhu prezentace p. Zlamal dával dětem zábavnou formou soutěžní otázky, které byly následně vyhodnoceny ve třídách. Děti si odnesly spoustu nových poznatků a informací o našem městě.

Atletický čtyřboj

Dne 19. září se žáci naší třídy  zúčastnili   atletického čtyřboje 1. stupně ( běh na 50 m, vytrvalostní běh na 300 m, hod raketkou a skok daleký  z místa).  Nejvíce se dařilo děvčatům,  obsadila všechna tři nejlepší místa  ( 1.místo: K. Grégrová, 2.místo: A. Kuklínková, 3.místo: A. Mazuryková ). Vítězům moc gratulujeme a děkujeme  žákům za snahu a za vzornou sportovní reprezentaci!

Září 2013

Dny evropského dědictví na Hradě  Šternberk

Akce na hradě se velice vydařila. Žáci si prohlédli :

1) netradiční výstavu "Za strašidly a duchy na hrady a zámky s panenkou Barbie", kde poznali některé české a moravské hrady a zámky a poslechli si pověsti, které se k nim vztahovaly

2) na nádvoří hradu si vyzkoušeli práci řezbáře a cukráře

3) zajímavou formou ( ve vynikajícím podání p. Romana Prokeše) se dozvěděli o práci  knihtisku z historie a vyzkoušeli si ji

4) příjemným překvapením byla práce kováře, který naší třídě vykoval podkovu pro štěstí

( máme ji pověšenou ve třídě Smile )

Za  vydařenou akci pro děti  chválíme p. kastelánku  Helenu  Gottwaldovou.

foto

Školní rok  jsme slavnostně zahájili na školním hřišti, kde nás po prázdninách přívítala  paní ředitelka a hosté (zástupci města a předseda SRPŠ). Potom  si  žáci prohlédli novou třídu a  vybrali si  se spolužákem  to nejlepší místo v  lavici .

Mojí milí  žáci, v novém školním roce  2013-2014  Vám přeji  šťastný  start. Společně budeme usilovat o dobrý kolektiv třídy, který si vzájemně pomáhá a snaží se o co nejlepší výsledky.

 

Vybíráme z fotogalerie 2.A Tělocvik na sněhu
zřizovatel školy: Město Šternberk