5.B

. třídní učitelka: Mgr. Jarmila Nosková

ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018

ČERVEN

 Svátek dětí jsme oslalvili netradičním způsobem: pracovali jsme na projektu, který má za cíl zachránit život ptákům. V pracovních činnostech jsme vystřihovali samolepicí tvary, které jsme lepili na prosklené autobusové zastávky, aby do nich nenaráželi ptáci. Natáčela nás u toho i  Česká televize.

KVĚTEN

V pátek 25. května jsme jednu hodinu věnovali projektu Bezpečný pes. Naučili jsme se, jak se chovat ke psům, rozumět "psí řeči", jak reagovat při napadení psem. Bylo to moc pěkné a užitečné.

V rámci učiva přírodovědy jsme se vydali na exkurzi: zjišťovali jsme, jak se ručně vyrábí papír v papírně ve Velkých Losinách. Autobusem jsme také vyjeli do Koutů nad Desnou, kde jsme se občerstvili v restauraci, prošli si Pohádkový les, naložili průvodkyni a vyrazili vzhůru na Dlouhé Stráně. Navštívili jsme vodní přečerpávací elektrárnu, kde jsme se dozvěděli jak se vyrábí elektřina, prohlédli jsme si obě nádrže a prošli se kolem horní z nich. Přestože předpověď slibovala v Jeseníkách extrémní déšť, docela nám to vyšlo. Protože jsme chodili v mracích, téměř nic jsme neviděli z okolních hor. Ale moc se nám to líbilo.

Zástupci naší třídy bojovali také v McDonalds cupu v kopané - Davidové Lorenc a Karlík a Filip Jirouš.

Po prvním květnovém volnu naši sportovci vyrazili reprezentovat školu v okresním kole štafetového poháru: Eliška Balcárková, Kristýna Zatloukalová, Břetislav Obšil, Oliver Sulák. Vybojovali krásné 2. místo a postoupili do krajského kola, které se konalo 15. 5. v Šumperku. Obsadili znovu 2. místo. Gratulace!

 

DUBEN

Atletický čtyřboj mezi šternberskými školami se uskutečnil v pátek 27. dubna a za naši třídu byli vybráni Břeťa Obšil a Eliška Balcárková. Výsledky a další informace jsou na hlavní stránce školy.

Další tradiční dubnovou akcí je Den Země. Tentokrát jsme ho pojali úplně jinak, protože je po vichřici zákaz vstupu do lesa. Vyšlápli jsme si na hrad, kde pro nás připravila paní Skyvová aktivity týkající se orientačního běhu. Hráli jsme mapové pexeso, běhali po vyznačené trase a při zpáteční cestě hledali po městě vyfocená místa podle speciální mapy pro orientační běh. FOTO

Matematické soutěže Pythagoriáda se zúčastnili Anička Dunajová, Břeťa Obšil a David Karlík. Tito žáci se také připravují na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium společně s Šimonem Bujnochem, Luckou Fialovou a Jonášem Nesrstou.

Pravidelně nás navštěvuje školní psycholožka, aby s námi pracovala.

Začátek dubna proběhl v přípravách na zápis do 1. třídy. Malovali jsme obrázky s indiánskými náměty na výzdobu třídy.

 

BŘEZEN

Letošním velikonočním výrobkem je taška - slepice na pomlázku. O Velikonocích jsme si povídali i ve vyučování: jaké jsou zvyky, jak se slaví Velikonoce ve světě. FOTO

 

V březnu také proběhl na naší škola Den otevřených dveří. Někteří žáci vystupovali v programu v MKZ, na kterém jsme se byli také podívat. Dopoledne jsme měli čtenářský projekt o Jaroslavu Foglarovi. Odpoledne v naší třídě byla dílna, kde si návštěvníci vyráběli ze zažehlovacích korálků. Paní učitelce pomáhali některé děti z naší třídy. FOTO

20. března jsme se vydali do DDM na Velikonoční salon. Vyráběli jsme ovečku. V pracovních činnostech  jsme vytvářeli zajíce z ponožek. FOTO

Hned další den jsme bojovali s matematickým Klokanem. Nejlepších výsledků dosáhli Ondra Petrů (89 bodů),David Karlík

(82 bodů), Břeťa Obšil a David Lorenc ( shodně 71 bod).

15. 3. proběhlo školní kolo Šternberského slavíčka. Reprezentovala nás Anička Dunajová, která ve své kategorii vyhrála. Gratulujeme ! FOTO

13. března jsme společně navštívili povídání manželů Motani o Africe. Moc se nám to líbilo, hlavně krásné fotografie.

Březen jsme začali jarními prázdninami a po nich k nám nasoupila nová žákyně Veronika Stiborová.

 

ÚNOR

Na konci února jsme se také vypravili v rámci tělocviku na zimní stadion - bruslit.

Také ve výtvarné výchově a pracovních činnostech pilně pracujeme. FOTO

Někteří žáci navštěvují po vyučování čtenářský klub.

Povídali jsme si o Masopustu, vyráběli jsme si škrabošky a někteří žáci se v sobotu 10. února zúčastnili masopustního průvodu na náměstí ( více informací je na hlavní stránce). FOTO

recitační soutěži úspěšně zabodoval Břeťa Obšil - postoupil do městského kola.

 

LEDEN

Končí první pololetí. Doháníme, co se dá... Ještě proběhne recitační soutěž, va které nás bude reprezentovat Anna Dunajová, Břetislav Obšil a Vendula Husáková. A pak už jenom dostat vysvědčení...

PROSINEC

Děti se zúčastnily soutěže Tvoje tvář má známý hlas. V rámci výuky výtvarné výchovy navštívily Vánoční salon DDM. Také proběhly tradiční předvánoční akce jako návštěva kina a třídní besídka.


LISTOPAD

28.11. exkurze do Planetária a VIDA centra v Brně.

16. 11.výjezd  do Olomouce - D centrum "Na internetu je to jako v pohádce. Není skutečný, ale když dodržíme p. ravidla, dobro zvítězí." a exkurze v Českém rozhlase Olomouc

Program v D centru zábavnou a hravou formou seznamuje mladší školní děti s nástrahami internetu. Prostřednictvím sociálně psychologických her a dramatických her a diskusí, prozkoumají děti několik situací ze života, budou mít příležitost spolupracovat ve skupinách a zamýšlet se nad pravidly komunikace a bezpečného využívání internetu.

Základní zaměření: Prevence kyberšikany a netolismu, osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence a vyjadřovacích schopností, kreativita.
Hlavní cíle programu: Zamezit neuváženému chování na internetu, seznámit se s pravidly bezpečného užívání internetu, zorientovat se v možných způsobech pomoci v případě kybernetického útoku.

 ŘÍJEN

V pátek 20. října jsme naši školu navštívila skupina Renegáti s programem Vikingové. Vystpoupení, ve kterém účinkovali i někteří žáci se nám velmi líbilo.

 

Využili jsme pěkného počasí 16. 10. a změřili jsme si síly v atletickém čtyřboji: běh na 50 a 300 metrů, skok daleký, hod raketkou. Vyhlášení výsledků proběhlo v tělocvičně 25. 10. Eliška Balcárková obsadila 2. místo, hoši stáli na všech stupních vítězů: 3. Břeťa Obšil, 2. Jonáš Nesrsta a 1. byl Filip Jirouš. Gratulujeme!

Žáci naší třídy ( Balcárková, Zatloukalová, Spurný, Obšil)reprezentovali školu v tradičním podzimním běhu parkem. Břeťa Obšil vybojoval krásné 1. místo v kategorii 5. tříd. Gratulujeme !

V úterý 10. 10. jsme se vypravili do Moravského divadla v Olomouci na baletní představení Odysseus.Abychom se seznámili s dějem, přečetli jsme si ve škole o Odysseových příhodách z knížky E. Petišky Staré řecké báje a pověsti. Představení se nám velmi líbilo.

 

Adaptační kurz Ostružná

3.DEN

Poslední noc jsme prožili v klidu a pohodě, přestože venku hodně foukalo. Po výborné snídani jsme si zabalili zavazadla, uklidili si a sešli jsme se v jídelně. Zhodnotili jsme celý pobyt, zahráli si eště pár posledních her. Také jsme začali pracovat na deníku z adaptačního pobytu. Když přijel autobus, rozloučili jsme se s našimi hostiteli v penzionu Anežka - Gábinou, Oldou, Olinkem (také s Edou) a vyrazili k domovu. Cesta proběhla bez problémů a včas jsme dorazili ke škole, kde na některé z nás čekali rodiče.

Adaptační pobyt se i přes nepřízeň počasí (na Šeráku prý padal v noci první sníh) velmi vydařil a splnil svůj účel. FOTO

2.DEN

Po klidné noci ( moc chválíme děti ) jsme ráno vstávali do pochmurného a větrného počasí. Podzimní náladu nám vynahradila první snídaně bufetového typu. Čekaly nás párečky, salámy, sýry, lupínky, jogurty, nutela, čerstvé pečivo, ovoce .... Po snídani jsme si "uklidili pokoje" a čekal nás dopolední program. V náhodně vybraných skupinkách jsme bez mluvení skládali podzimní puzzle, potom jsme si zahráli Na bezrukého a slepého ( bezruký radil slepému při kresbě ). Nasmáli jsme se při hře Prodej svého spolužáka. V ní se jeden z dvojice  kamarádů snažil vychválit druhého tak, aby ho výhodně prodal. Nejvíc jsme se nasmáli s prodejkyní Vendulkou, která s vrozeným talentem kreativně a vtipně prodala Terezku Stejskalovou. Na plné čáře vyhrála s největším počtem bodů. Do oběda jsme věnovali stolním hrám. FOTO

Po obědě jsme si chvilku odpočinuli a pak se vypravili vlakem do Lesního baru v Horní Lipové. Čekání na nádraží v Ostružné jsme si zkrátili hrami - Kompot a Kevin. Všichni jsme se pobavili. Nasedli jsme do vlaku a hurá směr Horní Lipová! Pro některé to byl velký zážitek. Cesta k baru byla pro mnohé dlouhá a navíc začalo mrholit. Nakonec jsme vše zvládli a bar samotný byl pro nás zaslouženou odměnou. V baru nám začalo pršet, tak jsme se po malém občerstvení vrátili zpět do penzionu Anežka. Večer jsme si šli zařádit do vířivky a zahráli si společenské hry. A je tu poslední noc a zítřejší návrat domů.....FOTO

1.DEN

Všichni jsme v pořádku dojeli. Děti z 5.A nás srdečně přivítaly a před ubytováním jsme měli první aktivitu. Psali jsme, co očekáváme a z čeho máme obavy ( čekali jsme dobré jídlo, návštěvu vířivky a obávali jsme se zimy). Vybalili jsme si zavazadla a pochutnali jsme si na rajské polévce a sekané s bramborem. Po poledním klidu jsme se vydali na první výšlap: poznávali jsme Ostružnou a její okolí. Na cestě jsme  hráli různé hry - Elektriku, hru s šátkem a Znáš svého spolužáka ? Vysíleni, unaveni, osvěženi čerstvým horským vzduchem jsme se posilnili výbornou borůvkovou buchtou a čekala nás beseda s panem Ulrychem o CHKO Jeseníky. Po vydatné večeři (pečené kuřecí stehno a rýže) jsme se znovu pustili do her: Čtverka ( každý o sobě napsal čtyři vlastnosti, podle kterých je ostatní poznávali), Kresebná štafeta a vymýšlení příběhu na dobrou noc pro paní učitelku Vytřísalovou. Na závěr příběh z Jesenických pohádek a pověstí. A šup do postelí ! Doufáme, že se nám bude první noc něco hezkého zdát! FOTO

 

 

Zítra 3. 10. začíná adapťák !

Počasí v Ostružné je typické jesenické: prší, je mlha, ale poměrně teplo - 10 stupňů nad nulou.

Nezapomeňte si pláštěnky, bundy, dobré boty. Kartičku pojišťovny nachystejte k odevzdání, přezůvky zabalte nahoru. Už na vás čekáme !

 

ZÁŘÍ

Tak už jsme začali. Práce je hodně, dětí také... Máme za sebou přechod z prázdnin, opakování ze 4. třídy. Byli jsme se podívat na Dnu otevřených dveří ve Vincentinu. Rodiče už navštívili třídní schůzky, nás navštívila školní psycholožka.

Chystáme se na adaptační pobyt do Ostružné.

1.9. HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ !!! 

Sejdeme se v pondělí 4. září na školním hřišti. FOTO

Třídu máme stejnou. Noví žáci přicházejí ze ZŠ ze Štarnova. Nic si sebou nemusíte brát ( pracujeme od úterka). Vyučování bude bývat denně do 12,30 hod, kromě čtvrtka - do 13,20 hod ( ať si můžete zajistit ZUŠ apod.). Všechny podstatné informace jsou na hlavní stránce. Těším se na vás !

 

 

Školní rok 2016 / 2017

 

KRÁSNÉ PRÁZNINY !!!

ČERVEN

Poslední společnou akcí v letošním roce byla návštěva přednášky JIrky Beneše z Hnutí Duha s názvem Causa carnivora o velkých šelmách v ČR.

Ve čtvrtek 22. 6. ve štafetě v plavání  naši třídu bude reprezentovat Břeťa Obšil, Lucka Fialová.

Zvítězli jsme !

Konec školního roku nám ještě doplnila  beseda o archeologii Mgr. Vojtěcha Noska, kde jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí.

Na letošní školní výlet jsme se vydali 15. června. Autobus nás zavezl ke Skalnímu mlýnu v Moravském krasu. Dál jsme pokračovali vláčkem k Punkevní jeskyni. Tu jsme si prohlédli pěšky i na lodičkách. Dál jsme pokračovali lanovkou k propasti Macocha. Navštívili jsme také zámek Rájec s krásnou zahradou. Poslední zastávkou byla pštrosí farma. Výlet se velmi vydařil. FOTO

8. června jsme se šli podívat na Den Policie ČR. VIděli jsme různé dopravní prostředky, ukázku výcviku psů, vyzkoušeli jsme různé atrakce. FOTO

Poslední školní měsíc začal společným fotografováním tříd.

KVĚTEN

10.5. proběhl na naší škole Den Země. 4. třídy si ho spojily se závodem v orientačním běhu na kiosku.

Hned další den, 11.května,  jsme navštívili EXPOZICI ČASU,s výukovým programem.

Odpoledne proběhla ve škole vernisáž výstavy obrázků žáků 1. stupně v galerii Na schodech.

Tradičním program byla i ukázka výcviku dravců na stadioně.

Dopravní výchovu ve 4. ročníku jsme završili programem na dopravním hřišti 22. 5.

V květnu plném různých akcí jsme také závodili v parku v orientačním běhu.

Dětský den se tradičně uskutečnil na školním hřišti 27. května.

 

 

DUBEN

Matematické soutěže 4. tříd se zúčastnili Břeťa Obšil, Anička Dunajová a David Karlík.

Duben jsme začali přípravou na Velikonoce. Vyráběli jsme košíčky, přání, povídali jsme si o zvycích a tradicích. Začali jsme společně číst Staré pověsti české. FOTO

Příchod do školy po velikonočních prázdninách nám zpestřilo vystoupení cimbálové muziky Réva.

BŘEZEN

Učíme se o nejstarších dějinách, tak jsme si vyzkoušeli "jeskynní malby". Také trénujeme kresbu tuší. FOTO

 

Poslední březnový týden byl plný událostí, ne vždy příjemných. Ve středu jsme vyrazili tradičně na diashow manželů Motani, tentokrát o Brazílii. Bylo jako vždy skvělé. FOTO

Ve čtvrtek jsme absolvovali Velikonoční salón v DDM. Vyráběli jsme košíčky s vajíčky. Cestou zpátky proběhla hodina přírodovědy v parku - pozorovali jsme jarní přírodu. FOTO

Zapojili jsme se také do Matematického Klokana - kategorie Klokánek. Nejúspěšnějším řešitelem se stal David Karlík s 90 body. Porazil i páťáky a zvítězil v kategorii 4. a 5. tříd. Gratulujeme!

Po jarních prázdninách jsem začali znovu pilně pracovat. V sobotu 12. března proběhl Den otevřených dveří: v naší třídě byla výtvarná dílna, kde si mohli zájemci vyrobit velikonoční košíček. Na vystoupení v MKZ nás úspěšně reprezentovali kluci v ukázce karate, Anička a Břeťa zpívali ve sboru a polovina třídy v anglické písničce.

 

ÚNOR

Proběhlo městské kolo recitační soutěže, kam postoupili z naší třídy dva žáci: Anička Dunajová a Břeťa Obšil, Anička skončila na 4. místě a Břeťa vybojoval místo třetí. Gratulujeme !

Začali jsme se připravovat na Den otevřených dveří.

V pátek 17. 2. jsme sportovali na zimním stadionu. V rámci tělocviku jsme byli bruslit. FOTO

V pondělí 13. února jsme vyrazili do DDM, kde nás čekala teoretická část dopravní výchovy. FOTO

Další pololetí jsme zahájili krátkými prázdninami a hned zase do práce. Výsledky naší práce v pracovních činnostech, výtvarce a přírodovědě jsou zachyceny na fotkách.

 

LEDEN

Po recitační soutěži jsme byli odměněni za půlroční práci vysvědčením.

Proběhlo třídní kolo recitační soutěže. Ve školním kole 31. 1. nás reprezentovali Anička Dunajová, Břeťa Obšil a David Karlík. Břeťa vyhrál a Anička vybojovala 4. místo v kategorii 4. a 5. tříd. Gratulujeme ! Více informací je nahlavní stránce. Foto

Pokračujeme v plaveckém výcviku na bazeně v Uničově.

Využíváme sněhové nadílky a mírného oteplení a vyrážíme ven. V tělocviku jsme se pohybovali na sněhu. FOTO

Přejeme všem krásné Vánoce a úspěšný rok 2017 prožitý ve zdraví.

PROSINEC

Poslední dny v letošním roce byly plné zábavy. V kině jsme viděly nový film Kniha džunglí. Ve čtvrtek proběhla tradiční třídní besídka. Rozdali jsme si dárky, zahráli hry, povídali si o zvycích u nás i ve světě. Foto

Již tradičně jsme se zúčastnili vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, které bylo letos poprvé spojené se slavnostním rozsvícením vánočního stromku na školním hřišti.

Připravujeme se na Vánoce. Chystáme dárky, učíme se o zvycích. FOTO

Na rozsvícení stromku připravujeme řetěz z papíru. Přidali jsme se tak k ostatním třídám soutěžícím o nejdelší řetěz. Bohužel jsme se neumístili. FOTO

Nezapomněl na nás ani Mikuláš se svým dopovodem. FOTO

Poslední měsíc roku jsme zahájili bruslením v rámci tělocviku. Foto

LISTOPAD

Opět jezdíme na zdokonalovací plavecký výcvik do Uničova.

Zapojili jsme se do vánoční soutěže vyhlášené Vlastivědným muzeem v Olomouci. Vyráběli jsme ozdoby v červenobílé kombinaci, které budou použity na výzdobu vánočního stromu k výstavě H. Ch. Andersen - Vánoce v Dánsku.

Proběhlo neveřejné kolo školní soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Protože bylo velmi úspěšné, před stásním svátkem se "finále"  uskutečnilo pro celou školu v tělocvičně. I my jsme měli své zástupce. FOTO.

Hned následující den jsme  všichni vyrazili do kina na cestovatelské pásmo Pohodářů, tentokrát  s názvem Papua - Nová Guinea.

Naši školu navštívila 1. 11. spisovatelka Ivona Březinová, aby besedovala se žáky. Bohužel se mohli se zúčastnit pouze někteří žáci, protože počet účastníků byl omezen.

ŘÍJEN

Poslední předprázninový den patřil návštěvě místního gymnázia, kde studenti připravili pro děti zajímavý program na téma Halloweenu. FOTO

Dobu před podzimními prázdninami jsem vyplnili pilnou prací. V pondělí nám přišla paní Kristýna Skyvová představit orientační běh. Seznámili jsme se s mapou a systémem kontrol. Už se těšíme na jarní závody. FOTO

Také pracujeme ve skupinách na projektech do vlastivědy - kraje ČR.

v PČ jsme modelovali. FOTO

Tradičního přespolního běhu PODZIMNÍ KIOSK se zúčastnili i zástupci naší třídy. Počasí si nepřálo, ale výsledky jsou výborné: v kategorii 4. tříd vybojovali Břeťa Obšil 1. místo, 3. byl Šimon Spurný a 5. místo obsadil Tom Mondek. Ani děvčata nezahálela - Eliška Balcárková skončila na 2. místě a Krístýnka Zatloukalová na 6. Gratulujeme !

Druhý školní měsíc jsme zahájili třídními schůzkami.

ZÁŘÍ

Učivo vlastivědy a přírodovědy jsme si zpestřili exkurzí do CHKO Jeseníky. Autobusem jsme vyjeli na Ovčárnu a dál pěšky na Praděd. Cestou jsme pozorovali přírodu. Na Pradědu jsme využili výtah na věž, kde jsme pozorovali krajinu pod sebou. Opět nám přálo počasí a dokonce jsme cestou viděli symbol Jeseníků - zvonek vousatý. FOTO

Atletický čtyřboj se nám vydařil. Bojovali všichni žáci v hodu raketkou, skoku do dálky, v běhu na 50m a 300metrů. Vyšlo pěkné počasí a získali jsme 3 medaile: bronzovou vybojoval Tomáš Mondek, zlatou Břeťa Obšil a Eliška Balcárková. Gratulujeme ! Fotky jsou nejenom ze závodů, ale také z vyhlášení výsledků.

Začátek září patří již tradičně návštěvě památek. Tentokrát jsme se vydali během Dnů evropského dědictví na šternberský hrad. Seznámili jsme se s dobou Karla IV., prošli jsme hradem, viděli jsme šternberskou madonu. Taky nás zaujala práce šikovných řemeslníků - učňů. FOTO

Nový školní rok jsme zahájili tradičně na školním hřišti. Jak jsme se přes prázdniny změnili, je vidět na fotografiích.

 

Školní rok 2015/2016

Krásné prázdniny !

ČERVEN

Konec školního roku využíváme, kromě třídnických prací, k třídění vršků z PET lahví podle barev. Výtěžek půjde na charitativní akci. FOTO

23. 6. se uskuteční plavecká štafeta, kde nás budou reprezentovat Břeťa Obšil, Šimon Spurný, Amálka Krátká a Eliška Balcárková. Další informace najdete na hlavní stránce.

21. června jsme vyrazili na Den otevřených dveří Policie ČR. FOTO

Ukázka naší práce - FOTO

16. 6. jsme šli do kina na pohádku Řachanda.

Červen je také dobou školních výletů. Naše třída se společně s 3.A vydala směrem na sever: první zastávkou bylo město Nový Jičín. V muzeu klobouků jsme se dozvěděli, jak se vlastně klobouky vyrábějí, vyzkoušeli jsme si zdobení, ale hlavně jsme měli možnost si velké množství klobouků nasadit na hlavu. Prohlédli jsme si také pěkné jičínské náměstí a vyrazili do nedalekého Štramberka. Vyšplhali jsme na Trúbu, nakoupili si "uši" a jiné suvenýry. Poslední zastávkou bylo muzeum Tatry v Kopřivnici, kde jsme si prohlédli nejrůznější automobily. A pak už zpátky do Šternberka. Přestože nám neustále hrozil déšť, nakonec počasí vyšlo výborně. Výlet se nám velmi líbil. FOTO

Poslední školní měsíc jsme zahájili vycházkou do přírody. V rámci prvouky jsme prakticky zkoumali hlavně rostliny, ale pozorovali jsme přírodu celkově. Mnozí z nás šli poprvé po naučné stezce Prabába. FOTO

  

KVĚTEN

Břeťa Obšil se zúčastnil  regionální přehlídky čtyřruční hry na klavír a umístil společně se svou spoluhráčkou ve stříbrném pásmu. Gratulujeme !

Nezapomněli jsme ani na Den matek. V pracovních činnostech jsme vráběli pro maminky dárek. Určitě se nám podařilo je překvapit a potěšit.FOTO

V pátek 6.května jsme se společně byli podívat na vystoupení tanečního oboru ZUŠ ve Šternberku. Tradičně bylo velmi pěkné. Z naší třídy vystupovala Kristýnka Majerová.

Květen jsme začali příjemně. V úterý 3. května přišel dlouho očekávaný den - vyrazili jsme do divadla. Jeli jsme na baletní představení Tarzan do Moravského divadla v Olomouci. Mnozí z nás byli v takovém divadle ( a na baletu) poprvé. Bylo to moc pěkné představení a mnoho zážitků.

   

DUBEN

Od března chodí do naší třídy nová žákyně Veronika Kočí. Zúčastnila se ústředního kola soutěže ZUŠ ve hře na klávesové nástroje a získala 2. místo. Gratulujeme !

Atletického čtyřboje mezi šternberskými školami se zúčastnili také žáci naší třídy. Ve své kategorii obsadili Lucka Záhorová 5. místo, Filip Jirouš 4. místo, Břeťa Obšil skončil 2.a Tomáš Mondek zvítězil !

Den Země jsme si připomenuli 20. dubna vycházkou do přírody. Šli jsme ze školy na Kiosek a na Zelenou budku. Cestou jsme plnili různé úkoly a soutěže, povídali jsme si o Dni Země, četli naučné tabule na stezce a nezapomněli jsme ani na úklid. FOTO

Ve výtvarce jsme vytvářeli jarní kvetoucí stromy, v pracovních činnostech jsme vyrobili ptáky ze starých novin a časopisů, kteří teď zdobí naši třídu. Češtinu jsme spojili s výtvarkou a vytvořili jsme vlastní pohlednice: na přední stranu jsme namalovali obrázek, vzadu jsme napsali adresu. Také jsme nakreslili tuší známku, tu nám paní učitelka zmenšila, vymalovali jsme ji, vystřihli a nalepili na pohlednici. FOTO

13. dubna jsme navštívili hudební pořad Škola z Marsu v městském kulturním domě.

Ve středu 4. dubna za námi přijeli filmoví animátoři ze studia Podolský, které natáčí animované pohádky a příběhy, např. Krysáci. Povídali nám o tom, jak se vyrábějí loutky pro animovaný film, jak se takový film natáčí. Promítli několik ukázek z večerníčků již natočených i teprve připravovaných. Viděli jsme jak vypadají ve skutečnosti Krysáci i duchové z nového večerníčku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. FOTO

BŘEZEN

Konec března věnujeme také návštěvě knihovny - beseda o Josefu Ladovi. FOTO

Ukončili jsme také v TV plnění jednotlivých disciplín OVOV.

Projekt Jaro se uskutečnil ve středu 23. 3. Přišli jsme ve žlutém nebo zeleném oblečení. Plnili jsme různé úkoly, učení bylo zaměřeno jarně nebo velikonočně. Vytvářeli jsme velikonoční ozdoby, hráli turnaj ve vybíjené o Velikonočního zajíčka. Byl to pěkný den. FOTO

V období před velikonočními prázdninami jsme se zabývali spoustou aktivit zaměřených nejenom na Velikonoce, ale také na jaro. Nejdůležitější bylo úterý, kdy v kině proběhlo školní kolo Slavíčka. Reprezentovali nás Anička Dunajová a Břeťa Obšil. Anička si vyzpívala pěkné 2. místo v kategorii 3. tříd. Gratulujeme ! Program byl zpestřen vystoupením kapely - poroty a také školního pěveckého sboru s našimi spolužáky Aničkou a Šimonem. FOTO

16. 3. nás v kině čekala paní Motani s cestopisným pásmem  TAJE THAJSKA, které se nám velmi líbilo.

V pondělí 14. března jsme v rámci TV byli na zimním stadionu bruslitFOTO

 Už se připravujeme na Velikonoce. 10. března jsme vyrazili  na Velikonoční salon v DDM. Vyráběli jsme zápichy z polystyrenových vajíček polepováním rozbitými skořápkami a zdobením kytičkami. Povedly se nám - FOTO

 

 Ve čtvrtek 3. 3. jsme se sešli před školou a vyrazli jsme autobusem do Olomouce. Čekala nás exkurze do Vlastivědného muzea a Pevnosti poznání. Nejprve jsme si protrénovali mozek na nejrůznějších hlavolamech a hrách při programu "Rozum v hrsti". Po přesunu do Vlastivědného muzea jsme absolvovali výukový program "Neobyčejný biotop". Všechny činnosti nám doplnily výuku prvouky. FOTO

 

 

ÚNOR

Navštívili nás žáci 9. tříd s projektem " Nenávist na internet nepatří". Seznámili nás pravidly pro používání facebooku a pověděli nám, jak máme dodržovat bezpečnost ne internetu. FOTO

V pracovních činnostech jsme se učili přišívat knoflíky, ve výtvarné výchově jsme pracovali různými technikami - dělali jsme koláž sněhuláka z vystříhaných vloček. Zimu jsme také kreslili pomocí zmizíku. V prvouce jsme zkoumali různé látky. FOTO

V pondělí 8. února naši školu navštívil TONDA OBAL. Tento projekt je zaměřený na ekologii - třídění odpadu. Seznámili jsme se možnostmi třídění, jak a proč třídit, co se dá recyklovat apod. Viděli jsme animovaný film, co by se mohlo stát, kdyby Zemi pohltily odpadky. Utvrdili jsme se v tom, že třídění je důležíté a že v něm budeme v naší třídě pokračovat. FOTO

 

LEDEN

Leden proběhl v pilné práci, kromě učení a "sbírání známek" jsme pomáhali při přípravě zápisu do 1. třídy - malovali jsme pohádkové postavičky z večerníčků a vyráběli jsme také Večerníčky na výzdobu.

V pracovních činnostech jsme stavěli z různých stavebnic. FOTO

Na konci měsíce proběhlo třídní kolo v recitační soutěži, kterého se zúčastnili všichni žáci. Výběr postupujících byl velmi náročný a těžký. Do kina na školní kolo se vydali reprezentovat nás Anička Dunajová, Břeťa Obšil, Šimonové  Bujnoch a Spurný. Břeťovi Obšilovi se podařilo vybojovat 2. místo. Gratulujeme ! FOTO

v tento den žáci byli odměněni za svojim půlroční práci - dostali vysvědčení a vyrazili na pololetní prázdniny.

 

3. B přeje všem pohodové Vánoce a dobrý rok 2016.

 

PROSINEC

Poslední týden před vánočními prázdninami je naplněný spoustou událostí. Ve středu jsme byli v DDM na Vánočním salonu, kde jsme si vyrobili závěsnou hvězdu. FOTO Odpoledne proběhly třídní schůzky. Čtvrteční dopoledne jsme strávili návštěvou filmového představení V hlavě a výrobou vánočních dárků. Poslední den máme "třídní Vánoce" s nadílkou a hrami. FOTO

Ve čtvrtek10. 12. proběhlo v Expedici času vyhodnocení šternberských atletů. Šimon Spurný obdržel od starosty města pohár za 3.místo v celkovém pořadí seriálu "Běžecký pohár Olomouckého kraje 2015". Gratulujeme! FOTO

Vyhodnocen byl i Tomáš Mondek, který získal 5. místo.

 

Den otevřených dveří spojený s vypouštěním balonků se velmi vydařil. Dopoledně se mohli přijít na nás podívat rodiče, jak se učíme. Navštívil nás i Mikuláš se svojí družinou. FOTO

Odpoledne jsme zahájili vypuštěním balonků. FOTO  A potom přišla naše velká chvíle: zahajovali jsme vystoupení žáků v tělocvičně, která byla plná diváků. Byly to nervy, ale moc se nám to vydařilo. Někteří žáci účinkovali i v jiných vystoupeních. FOTO

Proběhly první zkoušky vystoupení na Den otevřených dveří. foto

Akce, které nás čekají:

  4. 12. Den otevřených dveří  spojený s tradičním vypouštěním balónků (15 h) a vystoupením žáků (16 h).

  8. 12. koncert skupiny Abrakadabra

16. 12. Vánoční salon v DDM

16. 12. třídní schůzky v 16 h - pozor změna termínu

17. 12. filmové představení  v kině

18. 12. třídní Vánoce

 

LISTOPAD

Poslední listopadový den jsme se vypravili na zimní stadiion, abychom si vyzkoušeli bruslení. foto

Začínáme se připravovat na Den otevřených dveří 4. prosince.

Pár obrázků z naši podzimní  práce:foto

Ve výtvarné výchově jsme nejenom malovali, ale taky jsme se pustili do keramiky, protože hodně žáků je nemocných.

V tělocviku jsme využili toho, že je nás málo a cvičili jsme na velkých nafukovacích míčích.foto

 

Změny v termínech plavání:

pondělí 9.11. se neplave (pondělní rozvrh)

13.11. pátek , 23.11.pondělí, 25.11.středa - odjezd už v 7,50

 

ŘÍJEN

Před podzimními prázdninami proběhl v obou 3. třídách PODZIMNÍ PROJEKT. Jednotlivé vyučovací hodiny byly "podzimně" zaměřené: nejprve jsme poslouchali pohádku Proč mají na podzim stromy barevné listí, v matematice to bylo podzimní počítání. Četli jsme obrázkový text Přišel podzim -  jak se skřítci připravovali na zimu. Sami jsme vytvářeli podobný obrázkový text. Povídali jsme si o podzimu, v angličtině došlo i na Halloween. Jednotlivé činnosti byly odměněny razítkovými listy a na závěr i halloweenskými bonbony. Celý den jsme si pěkně užili a už mohly začít podzimní prázdniny. foto

Ve výtvarné výchově jsme malovali ovoce, které dostáváme v rámci projektu Ovoce do škol - foto

Naše škola je zapojena do projektu Výzva 56, který je zaměřený na čtení. Také v naší třídě proběhla "Čtenářská dílna". Děti si přinesli knížky, které mají oblíbené nebo je právě čtou.

 

V pátek 9. 10. se uskutečnil tradiční běh parkem. Za naši třídu nastoupili Šimon Spurný, Břetík Obšil, Tomáš Mondek, Filip Jirouš a Lucka Záhorová, Kristýna Zatloukalová,Eliška Balcárková, jako náhradnice byla připravena Lucka Fialová. Naše škola zvítězila!

Výsledky: 1. místo Šimon Spurný, 3. místo Eliška Balcárková a Tomáš Mondek. Gratulujeme ! FOTO

 

 ZÁŘÍ

Od začátku školního roku do 25. listopadu pokračujeme každé pondělí v plaveckém výcviku.

Náhradní termíny jsou 13.11. a 25. 11. FOTO

 

 

V září již tradičně proíhá atletický čtyřboj - běh na 50 a a 300 metrů, hod raketkou, skok daleký. závodů se účastní všichni žáci ze třídy. FOTO

Výsledky: hoši obsadili všechna tři první místa - 1. Tomáš Mondek, 2. Břetík Obšil, 3. Filip Jirouš

                   dívky 2. Eliška Balcárková, 3. Lucka Záhorová FOTO

 

Tak jsme se konečně dočkali - 1. září je tady a škola začala ! foto

 

 

 

 

Školní rok 2014/2015

 

U hasičů - 12.6.2015

V pátek jsme byli na návštěvě u hasičů. Nejvíce jsme obdivovali výsuvný žebřík a helmu, kterou jsme si vyzkoušeli. Také jsme vylezli do auta. Slézt dolů nebylo tak jednoduché. Nakonec nám pan Zdeněk pustil maják a houkačku. Někteří z nás by se chtěli stát hasiči jako pan Zdeněk. FOTO

 

Netradiční domácí bufet - 9.6.2015

V úterý  pořádali žáci 2. stupně netradiční domácí bufet, do kterého mohl přispět každý. Žáci si pak mohli za malý obnos nakupovat doma upečené dobroty. A žejich bylo! Z výtěžku se nakoupí pomůcky pro děti.

Děkuji všem rodičům, kteří přispěli svými dobrotami.

 

Netradiční olympiáda - 27.5.2015

Z deseti netradičních disciplín si každý vybral dvě. Po slavnostním nástupu, slibu, pokřiku a zapálení olympijského ohně, jsme se rozcvičili a rozešli se na svá stanoviště. Škoda, že počasí nám tentokrát moc nepřálo. Jinak to nemělo chybu.FOTO

 

Výlet do ZOO

14.5. jsme v rámci projektu navštívili ZOO na Sv. Kopečku. Ráno při odjezdu to vypadalo, že nám celý den proprší, ale po příchodu do ZOO se ukázalo sluníčko, takže jsme schovali pláštěnky a dokonce sundávali i bundy. Byl to moc hezký výlet se spoustou zážitků. Při příchodu se nás ujala mladá pracovnice ZOO. Nejprve jsme se seznámili s mládětem surikaty Ríšou, v kontaktní části jsme si mohli vše osahat - třeba pštrosí vejce, osten z dikobraza, hadí kůži, srst žirafy a jaguára, lebku lva a žirafy,... Poté jsme šli se svou průvodkyní na komentovanou prohlídku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a viděli jsme krmení nosálů, plameňáků a opic. Nakonec došlo i na naše oblíbené nakupování. FOTO

 

Co nás čeká v květnu:

7.5. Atletický čtyřboj - pro nominované žáky

14.5. Výlet do ZOO Olomouc v rámci projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání

17.5. Cyklovýlet do ZOO - akce SRPŠ

21.5. Třídní schůzky

25.5. Fotografování tříd

27.5. Projektový den - Pohyb do škol

29.5. Dětský den - od 16 h na školním hřišti

 

Den Země

 

Na poslední květnový den jsme se moc těšili. Všichni prvňáci a druháci jsme se shromáždili na školním hřišti. Tam nás paní učitelky rozdělily do smíšených družstev a pak jsme se vypravili do parku, kde už na nás čekali deváťáci. Připravili pro nás 20 stanovišť s úkoly. Poznávali jsme rostliny, zvířata, stopy zvířat, třídili jsme odpady, skákali jsme v pytli, házeli jsme na cíl,... Počasí nám přálo, vyhráli všichni, takže vydařený den. FOTO

 

Plavecký výcvik

 

Vpondělí 27.4. nám začal plavecký výcvik v Uničově. Byli jsme rozděleni do družstev a každé družstvo zahájilo výcvik se svou paní instruktorkou. Po 1. hodině jsme byli všichni nadšeni a už se těšíme na další pondělí. FOTO

Matematika hravě

Ve čtvrtek 16.4. si pro nás připravil pan Mgr. Jiří Hátle z Přírodovědecké fakulty 2 hodiny zajímavé matematiky.V 1. hodině jsme řešili logické úlohy a posloupnosti a 2. hdinu jsme si hráli s hlavolamyy, tangramy a dalšími hrami rozvíjejícími myšlení. Tak jsme se do toho zabrali, že se nám ani nechtělo končit. FOTO

Co nás čeká v dubnu:

16.4. projektové vyučování - Matematika hravě

27.4. zahájení plaveckého výcviku (10 lekcí, každé pondělí)

28.4. taneční vystoupení ZUŠ - kino

30.4. Den Země

 

Velikonoce

V úterý 31.3. jsme se vypravili jsme se vypravili za opravdu hrozného počasí do DDM na velikonoční salon, kde jsme si vyrobili dekoraci- kornout na stůl. všem se moc povedl. FOTO

Ve středu si kluci přinesli tatary(nejlépe vlastnoručně vyrobené) a poslední dvě hodiny jsme měli Velikonoce ve třídě. Kluci nás holky vyšlehali a za to dostali vajíčka a různé sladkosti. Nejpěknější říkanku měl Adámek Patka. Moc jsme si to užili. FOTO

 

Matematický Klokan

V pátek 20.3. jsme se zapojili do celostátní matematické soutěže Klokan. Nejlepší řešitelé ve třídě: Anička Dunajová (63bodů), David Karlík (59bodů), Břetík Obšil (57bodů), David Lorenc (56bodů) a Tom Mondek (53bodů).

Šternberský slavíček

Ve školním kole nás reprezentovali 4 zpěváci: Anička, Peťa, Břetík a Filip. Anička s Filipem získali ve velké konkurenci 4. místo a postoupili do městského kola. Blahopřejeme.

Týden zdravých svačinek 2.-6. 3.

V prvouce jsme se učili o zdraví, a tak jsme toto učivo zakončili týdnem zdravých svačinek. Musím pochválit maminky za opravdu bohaté a zdravé svačinky. Však se někteří nemohli dočkat velké přestávky, aby se nám pochlubili, co za zdravé dobroty mají. Ti, kteří vydrželi celý týden (a to byli téměř všichni) , se mohli těšit z pochvalného listu a malé odměny.  FOTO

 

Co nás čeká:

2. - 6. 3. týden zdravých svačinek

9. 3. projektový den - Slušné chování (vyučování končí v 11.40 h)

13. 3. Slavíček - třídní kolo

17. 3. Slavíček - školní kolo ( kino)

20. 3. matematický klokan

25. 3. Motani - beseda v kině ( Keňa a gorily,  50,-Kč)

31.3. velikonoční salon v DDM (20,-Kč)

1. 4. Velikonoce ve třídě

 

Recitační soutěž

29.1. se konalo školní kolo recitační soutěže. Z třídního kola postoupili a reprezentovali naši třídu Břetík Obšil, David Karlík a Adam Patka. A byli opravdu úspěšní. Břeťa se umístil na 1.místě a s Davídkem postoupili do městského kola. I tam byl Břetík nejlepší - získal 1.místo. Moc blahopřejeme. FOTO

 

Vážení rodiče,

 

děkuji Vám za dosavadní spolupráci a pomoc a přeji Vám Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu. V novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů.

Akce na prosinec


4.12. -   třídní schůzky + volby do školské rady

12.12. - Den otevřených dveří, vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, vystoupení ve velké tělocvičně

18.12. - kino- pohádka Tři bratři (35,-Kč)

19.12. - posezení u stromečku

 

Vánoční hvězda
Děkuji všem dětem a jejich rodičům za zakoupení vánoční hvězdy. Naše třída zakoupila hvězdy za 1250,-Kč a přispěla tak na léčbu malých pacientů na  Hemato-onkologickém oddělení FN v Olomouci.


Pečení perníčků 26.11.


Ve středu odpoledne zavoněla celá škola. To děti z 2.B pekly se ŠD perníčky. Těsta nám připravily hodné maminky, které nám přišly také pomáhat. S jejich pomocí nám to šlo pěkně od ruky a za hodinu jsme měli dvě krabice perníků. V pátek jsme je ve ŠD nazdobili a úhledně zabalené si je odnesli domů.

Děkujeme všem maminkám za přípravu těsta, pomoc s pečením i zdobením. FOTO

 

Bruslení 20.11.2014

Byli jsme brulit. Děkuji všem rodičům, kteří přišli pomáhat.

Příští bruslení je 3.12. FOTO

 

VV 11.11.2014

Vyráběli jsme větrníky na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou. FOTO

 

Beseda s hasiči 3.11.2014

V pondělí za námi přišli na besedu hasiči Zdeněk a Tonda.Bylo to pro nás velmi poučné. Ani jsme netušili, co všechno mají hasiči na práci, jak je jejich povolání náročné. Vyzkoušeli jsme si, jak přivolat pomoc - není to tak jednoduché, jak se nám zdá. Víme, co dělat, když hoří, jak uhasit hořícího člověka. Hasičům se moc líbila naše básnička na zapamatování důležitých telefonních čísel. Na jaře jsme pozváni do hasičské zbrojnice. Už se těšíme. foto

 

Halloween 31.10. 2014

Na pátek jsme se moc těšili. Přišli jsme v halloweenských maskách a celý den jsme si užili. V ČJ jsme hráli zábavné scénky. Tak nás to bavilo, že někteří nechtěli ani přestávku. V matematice jsme řešili lušťovky a hráli jsme bingo. Poslední hodinu jsme měli halloweenskou diskotéku.foto

 

Atletický čtyřboj 29.9.2014

Pondělí patřilo atletickému čtyřboji. Soutěžili jsme ve čtyřech disciplínách. Skákali jsme do dálky, běželi jsme 50m a 300m a házeli jsme raketkou. Všichni se moc snažili a zaslouží si ocenění. Nejlepší ze všech druháčků byl Tomášek Mondek, získal 1.místo. Hned za ním na 2. místě skončil Šimonek Spurný. Mezi dívkami byla nejlepší Lucka Fialová na 3. místě. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší třídy. FOTO

 

 

Milí rodiče, vítám Vás v novém školním roce na stránkách naší třídy. Přeji Vám hodně radosti z Vašich druháčků a těším se na spolupráci s Vámi.

Co nás čeká v září:

22.9.-  sportovní den

 

25.9. - třídní schůzky (v 16 h)

 

26.9. - kino se ŠD (30,-Kč)

 

 

Dny evropského dědictví 10.9. 2014

Ve středu jsme se vydali na hrad. S paní kastelánkou a mladou průvodkyní jsme si povídali o technice na hradě. Ani jsme netušili, že už před 100lety měli na hradě výtah. Ve vizitkovém sále jsme si vytvořili svou vizitku. Dozvěděli jsme se, jak se na hradě myli a vykonávali potřebu. Nakonec jsme si vyrobili telefon. Po krátké svačince na návoří jsme si ještě prohlédli výstavu papírových modelů českých hradů a zámků. Moc pěkné a poučné.FOTO

 

 

Expozice času 21.5.2014

Ve středu jsme se vypravili do Expozice času. Paní animátorka si pro nás připravila zajímavý program k výstavě Kuky se vrací. Připomněli jsme si o čem film je, kdo je Kuky, proč se dostal na skládku a pak do lesa a co tam všechno zažil. Pak jsme plnili zábavné úkoly: vymýšleli jsme své názvy pro postavičky z filmu, hledali jsme 3 rozdíly na obrázcích,... Nakonec jsme si dokreslili podle své fantazie Cibuláka. Moc se všem povedl.

Dravci 19.5.2014

V pondělí se celá naše škola přesunula na fotbalové hřiště. Tam už na nás čekali členové společnosti Seiferos se svými dravými ptáky a sovami. Pánové nám zábavnou formou přiblížili život dravců a sov, ukázali nám některé ptáky z blízka, mohli jsme si je i pohladit, viděli jsme také ukázky lovu a Davča Karlík držel dravce na ruce.To byl zážitek!

Svátek matek 14.5.2014

Ve středu se v naší třídě konala besídka ke svátku maminek. Dopoledne jsme vystoupení předvedli spolužákům z 1.A, třeťákům a taky paní ředitelce. Odpoledne už bylo určeno jen pro maminky, babičky, tety, tatínky ,... Diváků byla plná třída. Všichni jsme strávili příjemné odpoledne. Děti si zaslouží velkou pochvalu, vystoupení se jim moc povedlo. Poděkování patří také panu Sedlákovi za pěkné snímky.

Den Země 24.4.2014

Na Den Země jsme se moc těšili. Všichni prvňáci a druháci jsme ho prožili společně v parku.Paní učitelky nás rozdělily do smíšených družstev, takže jsme poznali nové kamarády. Deváťáci pro nás připravili zajímavé úkoly na stanovištích. Poznávali jsme rostliny, zvířata, třídili jsme odpady, prolézali jsme pavučinou, hledali jsme poklad, poznávali jsme po hmatu přírodniny,...Prostě báječné dopoledne. foto


Velikonoce ve třídě 16.4.2014

Ve středu si kluci přinesli tatary, připravili si velikonoční říkanku a pěkně všechny holky, včetně paní učitelky, vyšlehali. Za to dostali vajíčka, perníčky, kousek beránka a jiné sladkosti. Abychom z Velikonoc neznali už jen ten šmigrust, připomněli jsme si, proč se Velikonoce slaví a jaké jsou velikonoční zvyky. foto

 

Pyžamový den 1.4.2014

Apríl jsme si užili pěkně v pyžamech, někteří si přinesli i župan. První hodinu jsme si trošku pospali, to když jsme hráli hru hláska nás probudí. V matematice jsme počítali a luštili tajenky. Nejvíc jsme se těšili na třetí hodinu. To jsme se všichni z 1.stupně sešli v tělocvičně...Moc jsme si to užili a příště se zapojí i ti méně odvážní. foto

Šternberský slavíček 19.3.2014

Ve středu jsme se všichni sešli v místním kině na školním kole pěvecké soutěže. Za naši třídu vystoupili Filip Schweiner, Anička Dunajová, Břetík Obšil a Adam Swaczyna. Přestože vystupovali před tolika posluchači poprvé, vedli si výborně. Filip byl nejlepší ze všech prvňáčků, patří mu 1.místo, Anička si vyzpívala 2.místo. Všem zpěváčkům děkujeme za skvělou reprezentaci a Filipkovi a Aničce držíme palce v městském kole 29.3. foto

Zdravé svačinky 3.-7.3.2014

V prvouce jsme se učili o zdravé výživě a abychom si to vyzkoušeli, proběhl v naší třídě týden zdravých svačinek. To bylo zdravých dobrot!Chválím nejen děti, ale především maminky, které svačinky chystaly. A tak ti, kteří vynechali bílé pečivo, uzeniny a sladkosti a nahradili je cereálním pečivem, mléčnými výrobky, ovocem a zeleninou, si zasloužili pochvalný list s malou odměnou. foto

 

Přeji všem rodičům Vánoce plné pohody, lásky a klidu a v novém roce hodně zdraví, štěstí, mnoho osobních a pracovních úspěchů a hlavně radost ze svých dětí.

Vánoční dílny 17.12.2013

V úterý jsme měli vánoční dílny. Vyráběli jsme přáníčko, svícen z jablíčka a z hlíny vánoční dekoraci - stromeček, rybičku a zvoneček. Abychom to všechno zvládli, přišla nám pomáhat i naše hodná paní vychovatelka Liduška.  A jak se nám to povedlo? Posuďte sami.

Co nás čeká v prosinci:

12.12. vystoupení ZUŠ, 20,-Kč

13.12. den otevřených dveří  od 8 do 17 h

17.12. vánoční dílny, poslední sběr v tomto kalendářním roce

19.12. kino - Modrý tygr, 30,-Kč

20.12. posezení u stromečku s malými dárečky pro kamarády

 

Mikuláš - 5.12.2013

Ve čtvrtek 5.prosince nás navštívil Mikuláš s čerty a krásnými anděly. I když se někteří trošku báli, všichni jsme se od rána moc těšili.

Mikuláš nás pochválil, že jsme hodné děti a nakonec se s námi vyfotil.  foto

 

Zdravé zuby - 29.11.2013

Velmi poučná byla pro nás beseda se studentkami 5.ročníku zubního lékařství UP Olomouc.Už víme, jak vznikne zubní kaz, jak často máme chodit k zubaři, jak často si máme čistit zoubky a hlavně jakým kartáčkem ( měkkým, s rovnými štětinami a ne elektrickým!). Pasty stačí trošku, mnohem důležitější je technika čištění. A tu jsme se všichni společně naučili.  foto

Vánoční hvězda

Děkuji všem žákům a jejich rodičům za zakoupení vánoční hvězdy. Výtěžek z prodeje pomůže malým pacientům na Hemato - onkologickém oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci.

Klíček ke Slabikáři - 26.11.2013 foto

Skončilo nám předslabikářové období, a tak jsme pozvali maminky, tatínky a další příbuzné ke slavnostnímu předávání Slabikářů. Předvedli jsme něco z toho, co jsme se ve škole naučili a pak nám paní ředitelka předala Slabikář. Od pana zástupce jsme dostali papírový klíček, kterým si svou první učebnici ,,otevřeme". Nakonec nás čekalo ještě překvapení v podobě obrovského dortu - Slabikáře. Poděkování za to patří manželům Sedlákovým. O pití - pomerančové nápoje- se postarali manželé Kešelákovi. Ještě jednou našim sponzorům moc děkujeme.

 

Atletický čtyřboj - 20.9.2013 foto

Pátek 20.9. patřil atletickému čtyřboji. Byl to náš první projektový den. Moc jsme se těšili, i když nám počasí moc nepřálo a skok daleký jsme absolvovali v pondělí v tělocvičně. Na hřišti jsme běhali 50m a taky 300m a házeli jsme raketkou. První místo mezi všemi prvňáky patří Tomášku Mondekovi a třetí byl Davídek Lorenc. Moc gratulujeme.

 

 

 

 

Milí rodiče,

vítám Vás na stránkách naší třídy. Přeji Vám hodně radosti z Vašich dětí a dětem, aby našly nové kamarády a byly ve škole spokojené. Podívejte se, jak skvěle se hned první týden zapojily. foto

Vybíráme z fotogalerie Den otevřených dveří
zřizovatel školy: Město Šternberk