5.B

Školní rok 2018/2019

třídní učitelka: Mgr. Helena Zemánková 

Milí rodiče a  žáci, vítám vás na stránkach  naší třídy. Přeji vám mnoho úspěchů a radostí po celý školní rok.

 

 

Červen:

AKCE: 

5.6. fotografování tříd

7.6. končí sběr papíru !

7.6. Dětský den - 16.00 hod školní hřiště

18.6. platby za PS do 6. třídy na účet školy ( pokyny ve ŠP )

17.-18.6. vybírání  učebnic

24.6. úklid v šatních skříňkách

25.6. ukončení školního roku - předávání vysvědčení

 

Květen:

AKCE: 

  3.5. "Zdravé zuby" -  zubní hygiena ( beseda)

15.5. Fotografování tříd

17.5. Termín platby školního výletu na účet školy

19.5. Cyklovýlet do ZOO ( akce SRPŠ )

21.5. Osobní bezpečí ( beseda s policii )

30.5. Školní výlet - Moravský Kras

 

Duben:

AKCE: 

 5.4.  Volný den pro žáky ( zápis do 1. tříd

17.4.  Den Země -  vycházka do přírody ( plnění úkolů )

18.4. -   22.4.  Velikonoční prázdniny

25.4.  Třídní schůzky 16.00 - 18.00 hod ( konzultační )

 

Březen:

AKCE: 

 4.3. Motani - diashow "Florida, Havaj"

 7.3. Slavíček  ( školní kolo v KD )

11. - 15.3. Jarní prázdniny

30.3. Den otevřených dveří ( vystoupení v KD )

 

Únor:

AKCE: 

  1.2. Pololetní prázdniny

  8.2. Ples školy

14.2. Bruslení  ( 10:30 - 12:00 h )

 

Leden:

AKCE: 

15.1. První pomoc - beseda s paní Trundovou 

22.1. Recitační soutěž - třídní kolo

31.1. Recitační soutěž - školní kolo

31.1. Vydávání pololetního vysvědčení

 

První pomoc

Do výuky přírodovědy jsme si pozvali paní Milušku Trunovou, která dlouhá léta pracovala na rychlé zachranné službě.  Na besedě se  děti seznámily se základy první pomoci (nepřimá masáž srdce, stabilizovaná poloha a  přivolání pomoci). Přednášku s praktickým nácvikem, některé  aktivity jsme si také vyzkoušeli, jsme se  zaujetím sledovali. Milušce bychom chtěli  moc  poděkovat  za cenné  praktické dovednosti, které si určitě zapamatujeme.foto

 

Prosinec:

AKCE: 

11.12. Preventivní program "Kyberšikana" (1. - 2. hod ) foto

13.12. Vánoční jarmark + rozsvícení vánočního stromečku na hřišti školy

18.12. Exkurze Brno - Planetarium, VIDA foto

20.12. Filmové představení "Čertoviny"

21.12. Vánoce ve třídě ( drobné  dárky, cukroví, koledy )

 

Listopad:

AKCE: 

15.11. Bruslení  ( 10:30 - 12:00 h ) foto

22.11. Třídní schůzky ( konzultační )

 

Říjen:

AKCE:

 2.10. Atletický čtyřboj foto

18.10. Expozice času - animační program foto

24.10. "Útěk na sever - Laponsko" ( Pohodáři ) foto

26.10. Projektový den ke 100. výročí republiky

29.-30.10. podzimní prázdniny

31.10. Moravské divadlo Olomouc foto

 

Září:

AKCE:

 3.9. Zahájení školního roku na hřišti 

11.9. Dny evropského dědictví ( hrad ) foto

18.9. Třídní schůzky ( inromativní ) 16:00h

21.9. Beseda v Knihovně - nejznámnější ilustrátoři foto

20.9. platba za šatní skříňku na účet školy dle pokynů ve šk. průkazu

 

 

Červen

AKCE:

  6.6. školní výlet "Napajedla, Baťův kanál" FOTO

  8.6. Dětský den - školní hřiště ( od 15.30 hod )

12.6. končí sběr papíru

15.6. preventivní program "Jonathan" ( 20,-Kč )

20.-22.6. kontrola a výběr učebnic ( vracet skepené, opravené )

28.6. vyklizení šatní skříňky ( zámek domů )

29.6. vysvědčení, těšíme  se na prázdniny

 

 Květen

AKCE:

10.5. Vystoupení  žáků ZUŠ ( taneční obor)

16.5. Dopravní kurz - praktická část na dopravním hřišti ( vlastní přilba )

20.5. Cyklovýlet do ZOO Sv. Kopeček

25.5. „BEZPEČNÝ PES“    zábavně-naučný program

 

 Duben

AKCE:

  6.4. Zápis do 1. třídy ( ředitelské volno pro žáky )

10.4. Sběr papíru

18.4. Matematická soutěž pro žáky 4. tříd - vybraní žáci ( Lukáš Stodola, Roman Brázda)

19.4. Třídní schůzky - konzultační ( 16:00 - 18:00 hod )

20.4. Den Země FOTO

 

Březen

AKCE:

 5.- 9.3. jarní prázdnin

13.3. Motani - audiopořad o Namibii ( 50,-Kč ) v KD

13.3. Velikonoční salón v DDM FOTO

15.3. Slavíček - školní kolo v KD

16.3. Matematický Klokan

19.3. Dopravní kurz - teorie v DDM ( celé dopoledne )

23.3. Den otevřených dveří

29.3. - 30.3. velikonoční prázdniny

Matematický Klokan - kategorie Klokánek

Všichni žáci naší třídy se  zapojili do matematické soutěže, přemýšleli  nad řešením  logických úloh pro žáky 4. a 5. tříd.  Nejúspěšnější řešitelé mohli získat celkem 120 bodů, naším nejúspěšnějším žákem byl Lukáš Stodola ( 114 bodů) a Roman Brázda ( 86 bodů).   Lukáši i  Romanovi  blahopřejeme a posíláme je do další matematické soutěže 18.4. na ZŠ nám. Svobody.

 

Únor

AKCE:

 1.2. školní kolo recitační soutěže

 2.2. pololetní prázdniny

 6.2. beseda s autorem filmu KRYSÁCI J. Podolským FOTO

 9.2. poslední plavecký výcvik ( odjezd v 9:30 hod )

 9.2. Ples školy (sponzorování)

13.2. sběr papíru

13.2. animační program -  Expozice času ( Vv ) FOTO

 Dopravní kurz - teorie v DDM ( celé dopoledne )

 

Školní ples

Děkuji rodičům za  pomoc při přípravě  školního plesu ( sponzorské dary, finanční příspěvky, domácí cukroví do bufetu).

 

Leden

AKCE:

  8.1. plavecký výcvik ( odjezd v 9:30 hod )

15.1. plavecký výcvik ( odjezd v 9:30 hod )

16.1. sběr papíru

22.1. plavecký výcvik ( odjezd v 9:30 hod )

19.1. recitační soutěž ( třídní kolo )

29.1. plavecký výcvik ( odjezd v 9:30 hod )

31.1. vydávání pololetního vysvědčení

 

 Šťastné vánoční svátky, do nového roku přeji hodně zdraví, lásky a vzájemného porozumění.

Prosinec

AKCE:

 8.12.  plavecký výcvik ( odjezd od školy v 7:55 hod)

14.12. vánoční jarmark  na hřišti ( 15:30 hod )

11.12.  plavecký výcvik ( odjezd od školy v 9:30 hod)

18.12.  plavecký výcvik ( odjezd od školy v 9:30 hod)

20.12.  kino

21.12. Tvoje tvář má známý hlas....

21.12. Vánoce ve třídě - drobné dárečky mezi spolužáky ( do 50,-Kč )     

22.12. plavecký výcvik ( odjezd od školy v 7:55 hod)

 

Listopad:

AKCE:

14.11. sběr papír 

15.11. bruslení ( 10:30 - 12:00 hod ) - brusle, čepice, rukavice!

22.11. vánoční hvězda ( červená malá 50,- a velká 100,- ), výtěžek ze sbírky je určen na pomoc nemocným dětem, které podstupují léčbu na hemato-onkologickém oddělení FN v Olomouci.

24.11. zahájení plaveckého výcviku ( potvrzení o zdravotní způsobilosti ! )

30.11. třídní schůzky ( konzultační ), 16:00 - 18:00 hod

 

Halloween

Paní vychovatelky nás nečekaně navštívily v halloweenských převlecím,  tím jsme si  také  připomněli památku zesnulých. FOTO

Naše práce ve Vv a Pč: FOTO

Říjen:

AKCE:

  5.10. celodenní exkurze na Praděd - v rámci učiva Vl a Př, pro nepříznivé počasí nahradní program

10.10. Moravské divadlo Olomouc - balet "Odysseus"

16.10. Atletický čtyřboj ( všichni žáci )

18.10. Pohodáři  o  Polsku

26. - 27.10. podzimní prázdniny

Atletický čtyřboj  

Téměř všichni  žáci naší třídy si vyzkoušeli disciplíny atl.čtyřboje (skok do dálky, hod raketkou, běh na 50m, běh na 300m). Milé přervapení nás čekalo při vyhlášení výsledků,  a to 3.místo Matyho Šišmy. Moc mu  gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. Chválím za sportovní snahu i ostatní děti. FOTO

Balet Odysseus

Velmi náročné představení, ale nádherné. Žáci věděli o čem balet  je, protože  byly  maximálně připraveny.  Četli jsme  si text od Eduarda PETIŠKY a zhlédli   animační film O ODYSEEOVI, který donesl Pepík.  Některé děti byly v Moravském divadle poprve a rády by ho navštívily ještě jednou. FOTO

 

Karlova Studánka, Pradědova galerie, Sovinec  ( náhradní exkurze za Praděd)

Pro nepříznivé počasí jsme navštívili  Karlovu Studánku, kde žáci ochutnali léčivý pramen. Lesem jsme se prošli a pozorovali přírodu směrem k restauraci  Hvězda, kde jsme se  občerstvili. Cestou zpět jsme udělali zastávku v Pradědvě galerii a na Sovinci. V galerii  jsme viděli úžasné řezbářské dílo pana Halouzka.

Exkurze se nakonec všem líbila. Žáci si o svých poznatcích a dojmech povykládali  v hodině  českého jazyka, přírodovědy  a vllastivědy. O návštěvě  Pradědu budeme přemýšlet v jarních  dnech. FOTO

 

Září:

AKCE:

 4.9. Zahájení školního roku na hřišti 

11.9. Dny evropského dědictví ( hrad )

14.9. Třídní schůzky ( inromativní ) 16:00h

20.9. Exkurze na PraDěd - pro  nepříznivé počasí zrušeno, náhradní termín bude včas oznámen 

27.9. Vlastivědné muzeum Olomouc - návštěva ( program k hodině VL a PŘ ). FOTO

25.9. platba za šatní skříňku na účet školy dle pokynů ve šk. průkazu

 

Dny evropského dědictví 

Tradičně každý rok v září v rámci dnů Evropského dědictví chodí některé třídy naší školy na hrad. Letos  tuto možnost  využila i naše třída.  Akce měla dvě části:

1) technické zázemí hradu ( půda - strojovna výtahu, pokoje služebnictva i pánů hradu, kuchyně) 

2) ukázky  řemesel  - kovářů, řezbářů  a  cukrářů

Měli jsme štěstí na profesionálního šternberského fotografa pana  Davida Sedláka, který nás po celou dobu prohlídky fotil, proto můžete více fotek vidět  na facebooku hradu.  

Všem se na hradě velmi líbilo, proto  děkujeme nejen šikovnému průvodci, ale především paní kastelánce  Heleně Gottwaldové. FOTO

 

Červen:

AKCE:

 1.6. Fotografování

 7.6. Poslední sběr papíru

 8.6. Den s Městskou policií (10:00 - 12:00 hod )

12.6. Orientační běh na hřišti a v okolí školy (10:00 - 12:30 hod ) 

12.6. Termín platby za pomůcky do 4. třídy

14.6. Školní výlet Helfštýn, Rožnov pod Radhoštěm  FOTO

30.6. Vydávání vysvědčení

  

Květen:

AKCE:

10.5. Den Země - přírodovědná celodenní vycházka do přírody

11.5. Vystoupení tanečního oboru ZUŠ  v Kulturním domě ( 30,- Kč )

17.5. Seiferos - draví ptáci ( fotbalový stadion ) FOTO

21.5. Cyklovýlet do ZOO Sv. Kopeček

24.5. Rozhlédni se - akce s dopravní tematikou

26.5. Dětský den - hřiště naší školy

31.5. Fotografování žáků přeloženo na 1.6.

 

Duben:

AKCE:

 7.4. Zápis dětí do 1. třídy ( volný den pro žáky)  

12.4. "Plackohraní" ( placky, magnetky, klíčenky, zrcátka - podle vlastích návrhů)

13., 14. a 17. 4. velikonoční volno

18.4. výchovný koncert cimbálovky "Réva" ( 50,-Kč )FOTO

26.4. Den Země ( pobyt v přírodě )

 

Březen:

AKCE:

11.3. Den otevřených dveří naší školy

17.3. Matematický Klokan - Cvrček ( nejlepší řešitel s maximálním počtem 90  bodů  je Lukáš Stodola, dostává pochvalu za úspěšného řešitele, blahopřejeme)

20.3. bruslení ( 10.00 - 12.30 hod )

21.3. Šternberský Slavíček ( třídní kolo )

26.3. Šternberský Slavíček v DDM ( městské kolo )

28.3. Velikonoční salon v DDM

29.3. diashow Motani - "Nezkrotná Brazílie" ( 50,-Kč )

 

Velikonoční salon 

Příjemnou vycházkou  parkem jsme  se vydali  do DDM, kde jsme si každý vyrobili pod vedením paní Jitky Opichalové velikonoční košíček s kraslicemi.  Všichni s chuti pracovali a těší se na další spolupráci.FOTO

 

Únor:

AKCE:

 3.2. pololetní volno

20.2. bruslení ( 10.00 - 12.30 hod )

27.2.- 3.3. jarní prázdniny

 

Leden:

AKCE:

 5.1. třídní schůzky - konzultační ( 16.00 - 18.00 hod )

 9.1.Tv -  bobování v parku FOTO

16.1.Tv -  bobování v parku 

23. - 27.1. recitační soutěž ( třídní kolo )

27.1. školní ples ( SPONZOROVÁNÍ )

31.1. recitační soutěž ( školní kolo )

31.1. pololetní vysvědčení 

 

Školní ples

Děkuji rodičům za  pomoc při přípravě  školního plesu ( sponzorské dary, finanční příspěvky, domácí cukroví do bufetu).

Tělocvik na sněhu

Ve středu jsme  měli  první hodinu tělocviku v novém roce 2017 na  krásně zasněženém hřišti. Všichni  žáci se s chutí pustili  do stavění sněhuláků a opevnění.

Už  teď se  těšíme na další tělocvik na čerstvém vzduchu. Pokud bude příznivé počasí, půjdeme bobovat do parku.FOTO

 

Klidné a radostné  Vánoce.  V novém roce přeji  mnoho zdraví a pohody.

Prosinec:

AKCE:

 5.12. bruslení  od 10:30 - 12:00  ( rukavice, čepice ) FOTO

 8.12. vánoční salon v DDM (9:00 - 10:00h)  FOTO

 9.12. vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, jarmark, občerstvení, ...  

14.12. beseda v knihovně 3. a 4. hod FOTO

21.12. kino

22.12. vánoční posezení u stromečku ( dárečky, občerstvení ) ve třídě.FOTO

 

Děkujeme všem  za zakoupení vánoční hvězdy. Přispěli jsme na léčbu  děti hematoonkologického  oddělení v Olomouci.

Listopad:

AKCE:

 7.11. poslední plavání

 9.11. sběr papíru

14.11. bruslení  (10:30 - 12:00 hod) FOTO

16.11. celoškolní kolo soutěže Tvoje tvář má známý hlas

17.11. st. svátek

18.11. ředitelské volno pro žáky

23.11. vánoční hvězda

 

Říjen:

AKCE:

19.10. Expozice času - animační program ( 30,-Kč ) 4.- 5.hodina foto

6.10. třídní schůzky  (16:00 hod -  společné )

12.10. sběr papíru

"Tvoje tvář má známý hlas" - školní kolo ( datum bude upřesněno ) - dobrovolníci 

26.-27.10. podzimní prázdniny

 

Září:

AKCE:

 5.9. zahájení plaveckého výcviku ( každé pondělí 10x )

14.9. Dny evropského dědictví ( hrad ) foto

22.9. atletický čtyřboj ( všechny děti ) foto

30.9. platba za šatní skříňku na účet školy dle pokynů ve šk. průkazu

 

Dny evropského dědictví 

Tradičně každý rok v září v rámci dnů Evropského dědictví chodí některé třídy naší školy na hrad. Letos  tuto možnost  využila i naše třída.  Akce měla tři  části: 1) výstava k 700. výročí narození Karla IV.  2) návštěva  hradní kaple  3) ukázky  řemesel  - kovářů, řezbářů  a  cukrářů,  Na závěr jsme pro štěstí dostali do třídy malou podkovu.  Všem se na hradě velmi líbilo. FOTO

 

Mojí milí  žáci a rodiče, ve školním roce  2016-2017 Vám přeji  šťastný  start. Společně budeme  usilovat o dobrý kolektiv třídy, který si vzájemně pomáhá a snaží se o co nejlepší výsledky.

 

 

Školní rok: 2015/2016

Vážení rodiče, předem Vám tímto děkuji za spolupráci v novém školním roce. Při domácí přípravě s Vašimi druháčky Vám i letos přeji trpělivost, shovívavost a zároveň mnoho radosti i z každého malého úspěchu.

ČERVEN

Milí rodiče, přeji Vám příjemnou dovolenou. Dětem přeji, ať prožijí prázdniny plné sluníčka, zážitků, dobrodružství a pohody.

Co nás čeká:

7.6. - školní výlet Boskovice

16.6. - kino (40,- Kč)

21.6. - Den otevřených dveří Policie ČR

24.6. - náhradní termín plavání (pátek) a zároveň poslední lekce plaveckého výcviku ve 2. třídě

27.6. - 29.6. - vyučování končí v 11.40 hodin

30.6. - slavnostní předávání vysvědčení

PLAVECKÝ VÝCVIK

Dnes (24.6.) všechny děti zdárně ukončily plavecký výcvik v Uničově poslední desátou lekcí. Příjemně je zcela jistě ochladila nejen voda v bazénu, ale i mokré vysvědčení. Děti se v průběhu výcviku seznámily s plaveckým stylem kraul, znak, splývání prsa, splývání znak. Ti odvážnější plavali pod vodou, obstáli ve skoku i v lovení puků. Vzdálenost, kterou každé z dětí uplave libovolným způsobem, zjistil každý na svém "mokrém vysvědčení". Těšíme se na plavání opět ve 3. třídě. Bylo to fajn!

Den otevřených dveří Policie ČR

V úterý 21.6. dopoledne jsme v rámci Dne otevřených dveří navštívili místní oddělení policie ČR. Čekalo nás zde mnoho zajímavostí a děti se dověděly něco více o práci policistů. Prohlédly si různé typy policejních vozidel, mohly se do nich i posadit a prozkoumat jejich interiér. K vidění byl také policejní motocykl, čtyřkolka a také policejní jízdní kola s veškerou výbavou. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet střelbu do terče z laserové pistole. Příslušníci městské policie dětem předvedli, jak se dá velice přesně změřit pomocí laseru vzdálenost nějakého objektu. I zde si děti mohly prohlédnout jejich služební vůz. Velmi zajímavé byly ukázky výcviku policejního služebního psa. Kdo chtěl, mohl také nahlédnout do cely předběžného zadržení uvnitř budovy. Věřím, že se dětem tato akce líbila. Na vlastní oči se mohly přesvědčit o tom, jak je práce policistů pro nás pro všechny důležitá a potřebná. :)

Westernové městečko Boskovice (školní výlet)

V úterý 7. června jsme se vypravili na dlouho očekávaný výlet do Boskovic. Po dlouhé cestě autobusem  jsme krátkou procházkou došli přímo do samotného areálu. Ten vznikl na místě bývalého pískového lomu a tak věrně připomíná přírodní scenérie z dobrodružných filmů. Areál je rozdělený do několika částí, které jsme mohli v průběhu dne navštíívit, prohlédnou si je a zúčastnit se nabízených atrakcí. V amfiteátru děti shlédly za doprovodu hudby drezuru koní, mohly si vyzkoušet střelbu z luku do terče, hledat v písku drahokamy, projít si bludiště, projet se na koních nebo se nechat povozit psím spřežením. Poutavé byly také akrobatické kousky s bičem a kovbojským koltem v podání mladé "kovbojky". Z indiánského muzea si mohly děti přivézt na památku malé tetování. Na samý závěr se všichni v přírodním divadle pobavili při hodinovém divadelním představení. FOTO

Nadaní sportovci v naší třídě

ROMAN BRÁZDA (gymnastika)

Románek je výborný žák a skvělý kamarád. Ve třídě patří mezi nejlepší, je bystrý, svědomitý a zodpovědný. Svým chováním a celkovým přístupem k plnění povinností je příkladem pro ostatní děti ve třídě. Jeho největším koníčkem se stala gymnastika, které se věnuje od svých 4 let. Je členem gymnastického oddílu Sokol Šternberk. Trénuje 4krát týdně a téměř každých 14 dní vždy o víkendech se zúčastňuje gymnastických závodů. Oddíl pod vedením trenéra Zdeňka Kryla dosahuje skvělých výsledků. Není tajemstvím, že právě on vychoval již několik mistrů republiky. Románek trénuje tyto disciplíny: kruhy, prostná, přeskok, hrazda, bradla a kůň na šíř. V gymnastice navazuje na úspěchy svého dědy (také Roman Brázda), který se stal akademickým mistrem republiky a působil celých 43 let jako učitel tělocviku. A jaké jsou Románkovy úspěchy za poslední dobu? Získal 2. místo na moravském finále republikového přeboru v Brně (družstva), dále 3. místo na republikovém přeboru v Brně (družstva), 1. místo na přeboru Olomouckého kraje v Šumperku (družstva) a 7. místo v jednotlivcích celkově. Dne 7.6.2016 se zúčastní mistrovství republiky Gymnastické federace v jednotlivcích i družstvech v Třinci. Držíme palce!! Románkovi ke všem dosaženým úspěchům gratulujeme a do dalšího gymnastického klání přejeme hodně štěstí !! FOTO

MICHAEL VYROUBAL (fotbal)

Pro změnu fotbal se stal náplní Míšova volného času po škole a také o víkendech. Fotbalový klub SK Sigma Olomouc patří mezi tradiční kluby české fotbalové soutěže a pečlivě se věnuje přípravě malých nadějných hráčů. Míša trénuje v oddílu předpřípravky U8, kde se  pravidelně připravuje společně s ostatními spoluhráči na utkání a také různá soustředění. Získané medaile nebo poháry z vítězných utkání mají určitě svá místa v Míšově pokojíčku. I Míšovi přejeme hodně vytrvalosti a štěstí. To se při každém zápase vždy hodí!! FOTO

 

 

KVĚTEN

Co nás čeká:

6. 5. - Vystoupení tanečního oboru ZUŠ (30,- Kč)

19. 5. - třídní schůzky

22. 5. - Cyklovýlet ZOO Sv. Kopeček

27.5. - Vystoupení na geriatrii

27. 5. - Den dětí

Dětský den

Na páteční den bylo pro děti, jejich rodiče a přátele školy připraveno na školním hřišti odpoledne plné her, soutěží a zábavy. Po krátkém kulturním programu dostali nejmenší prvňáčci na památku trička, která jim budou připomínat první rok školní docházky. Poté se za doprovodu veselých písniček děti s vervou pustily do plnění zábavných úkolů na stanovištích, která byla rozmístěna po celém prostoru hřiště. K dobré náladě přispělo nádherné slunečné počasí a tak osvěžující zmrzlina přišla hlavně dětem vhod. Volná zábava ve spojení s dobrým občerstvením a příjemným posezením pak pokračovala do večera. FOTO

Návštěva na geriatrii

Opět jsme přijali milé pozvání a s dětmi jsme navštívili oddělení geriatrie ve štěrnberské nemocnici. Děti se těšily, že svým vystoupením udělají radost pacientům a také lékařskému personálu celého oddělení. Myslím, že se jim to opravdu podařilo. Blíží se léto, vše kolem nás kvete a sluníčko nás čím dál více zdraví svými paprsky. A tak jsme celý program pojali v tomto duchu. Úvodní písnička Měsíce všechny provedla celým kalendářním rokem. Básničky nás zavedly do přírody mezi berušky, vosy, šneky a žabičky. Za doprodovu známé pohádkové melodie zatančili svůj taneček na paloučku Včelí medvídci. Martínek zahrál na flétnu o tom, jak se rozvíjí poupátko a písničkou Dva roky prázdnin všem připomněl, že ty školní prázdniny (jen dvouměsíční) se kvapem blíží. Lukášek zazpíval a zahrál na kytyru. Všem prozradil, že hraje hlavně pro svoji prababičku, která je momentálně pacientkou oddělení. Na rozloučenou děti zazpívaly veselou písničku o čápovi, kosovi a drozdovi, u které si i zacvičily. Jako pozornost a na památku rozdaly děti všem malá keramická jablíčka. Děkujeme tímto paní Vacové za přízeň a dárkové balíčky, které děti dostaly. Zároveň děkujeme všem na oddělení za velmi srdečné přijetí. FOTO

 

 

Vystoupení tanečního oboru ZUŠ

V pátek 6. května nás již tradičně velmi potěšilo vystoupení tanečního oboru ZUŠ Šternberk, na které se vždy velmi těšíme. I tentokrát jsme shlédli zajímavá vystoupení, která nás upoutala nejen choreografiií, ale také nápaditými kostýmy. Přivítaly nás ovečky Zvonilky, zaujal nás Mořský svět a rozesmály nás "Žvejky". Pobavilo nás také vystoupení Košile, zaposlouchali jsme se do veselého Žabího songu. Celé obecenstvo roztleskala známá písnička Holky z naší školky a vystoupení Veselé podkolenky. Na závěrečné děkovačce jsme svým potleskem poděkovali všem vystupujícím za skvělá taneční čísla. S radostí přijdeme i příště!

DUBEN

Malujeme a tvoříme s radostí

Po víkendu a odpočinku se všichni těšíme na pondělní hodiny výtvarné výchovy a pracovních činností. Malujeme, stříháme, lepíme, vytrháváme, obkeslujeme, prostě rádi něco nového a zajímavého vytváříme. Největší radost potom každý má, když si svůj výkres najde mezi ostatními na nástěnce. Ta je barevná, veselá a je to takové zrcadlo naší společné pondělní práce. Ukázky najdete ve fotogalerii :). FOTO

Den Země 

Ve středu 20. 4. jsme se společně s ostatními druháky a také s prvňáčky vypravili do parku, abychom si v rámci Dne Země zábavnou formou připomněli nutnost péče o naše životní prostředí. Žáci 9. ročníků si pro své nejmladší spolužáky připravili mnoho zajímavých úkolů, které se týkaly přírody, rostlin a živočichů. Nechyběly také úkoly, kde si děti prověřily svoji obratnost, zručnost a pohybové dovednosti. Jednotlivé úkoly děti plnily ve smíšených družstvech na stanovištích, která byla rozmístěna v parku. Stanoviště byla zřetelně označena a splněný úkol byl dětem vyznačen na kartě, kterou na zahájení obdrželo každé družstvo. Celé dopoledne se opravdu vydařilo. Děti v družstvech si vzájemně pomáhaly, do plnění úkolů se vrhly s nadšením. Věřím tomu, že si děti odnesly domů spoustu zajímavých a radostných zážitků. FOTO

"Marťánci Škola z Marsu" (koncert)

Ve středu 13. 4. se děti společně s Maťánky vydaly na marťanskou misi. Marťánci je prostřednictvím videoprojekce, animace a laseru provedli galaxií. Děti si poslechly veselé písničky, zacvičily si a zatančily. Více o vesmíru se mohou dočíst v marťanském průvodci, který dostaly všechny děti společně s hudebním CD. Doma si pak mohou znovu poslechnout a třeba i zazpívat písničky z dnešního koncertu.

Co nás čeká:

13. 4. - výchovný koncert (50,- Kč)

20. 4. - Den Země (v rámci výuky)

BŘEZEN

"Vítání jara", projektový den

Ve středu 23. 3. jsme v rámci projektového dne přivítali jaro. Jarní tematika a velikonoční svátky se staly náplní celého dopoledne. Děti přišly v zelenožlutém oblečení, které symbolizovalo pampelišky. Pracovaly ve skupinách, které označovaly jarní květiny (pampeliška, narcis, sněženka, bledule, petrklíč). Děti zpívaly písničky s jarní tematikou, učily se říkadla, četly si básničky a hádanky. V jednotlivých hodinách pracovaly společně s tematickými pracovními listy do českého jazyka, matematiky, prvouky. Dověděly se také mnoho zajímavostí o velikonočních tradicích a to formou četby, vyprávění, rouhovoru. Nechyběla práce s obrázky, hádankami a básničkami, kde děti tvořily rýmy. O přestávce si děti pochutnaly na jarní svačince a domluvili jsme se, že po prázdninách si každý udělá "jarní úklid" ve svém kapsaři na lavici. Průběžně děti dostávaly motivační velikonoční razítko na každý pracovní list. V poslední hodině si děti vyrobily jarní dekoraci - petrklíč. Tyto petrklíče nám totiž neuvadnou a budeme se z nich všichni dlouho těšit. :) foto

Pěvecká soutěž "Slavíček", školní kolo (22. 3.)

V úterý dopoledne se v prostorách místního kina konalo školní kolo pěvecké soutěže "Slavíček". Bedlivým poslechem a potleskem jsme povzbuzovali své spolužáky i starší kamarády, kteří se odvážili a na jevišti zazpívali. Za naši třídu to byl Martínek Zvrna a Lukáš Stodola. Oba dva hoši překonali svoji trému a  písničky zvládli na výbornou. V závěrečném hodnocení se sice neumístili mezi třemi nejlepšími ve své kategorii, ale i tak je to určitě od zpívání neodradilo. Prý se v příštím školním roce přihlásí do školního pěveckého sboru, což je určitě skvělý nápad. Tak jen do toho!!

 

Velikonoční salon v DDM

Svou zručnost, pečlivost a také trpělivost si děti vyzkoušely při výrobě nápadité velikonoční dekorace. Velikonoční zápich ve tvaru vajíčka zdobí mozaika ze skořápek. Blížící se jaro a také velikonoční svátky demonstrují na vajíčku i barevné stužky a malá jarní kytička. Jak se práce dětem dařila, se můžete přesvědčit ve fotogalerii. :) foto

Diashow Motani - "TAJE  THAJSKA"

Ve středu 16. 3. jsme v kině shlédli velmi poutavou školní projekci, která nás jen ve zkratce zasvětila do tajů SEVERNÍHO THAJSKA, jehož přírodní a kulturní krásy neberou konce. První zastávkou byl BANKOK, kde jsme pronikli to tajů budhismu, obdivovali jsme krásné zlaté chrámy, sněhově bílý palác i křišťálový palác. Mlčky jsme sledovali náboženské obřady a modlitby. Navštívili jsme plovoucí trhy, železniční trhy, denní  i noční trhy. Očima jsme ochutnali thajskou kuchyni, která je známá exotickým kořením. Možná by nám zachutnal i tučný červíček, křupavá housenka, cvrček i kobylka. U řeky Kwai jsme vyhledali plavající jeptišku a pak jsme zamířili za zvířaty. Spoustu legrace jsme zažili v opičím městě. Pozorovali jsme sloní koupel a krmení. Teď už víme, že papír se dá vyrobit i ze sloního trusu a že sloni jsou docela zruční malíři obrazů. Také není nemožné pohladit si tygra a přilehnout si k němu. Hadí muž hbitě zacházel s kobrou královskou, která je největším jedovatým hadem na světě. Představení skončí bohužel polibkem smrti. Dále jsme prozkoumali prales a netopýří jeskyni. Daleko na sever u Zlatého trojúhelníku jsme obdivovali ženy s žirafími krky, které nosí kolem krku těžké mosazné spirály. Nádherné tanečnice se líčí pro svůj největší svátek - Loi Kratong - Svátek světel. Při tanci je provází nezvyklé tóny a zdobí je skvostné kostýmy. Všude svítí svíčky, svátečné naladění lidé pouští na vodu své lodičky z banánového listí a zapalují velké lampiony, které se vznášení vzhůru k temnému nebi. Nad vší tou krásou se tají dech.                                                                                       Na závěr čekala děti přibližně 15 minutová a velmi oblíbená soutěž o ceny a napínavé losování. Součástí programu byla také prezentace zajímavých artefaktů a přírodnin z této lokality a beseda s autorkou, kde měli žáci prostor pro své zvídavé otázky. Také bylo možné zakoupit si knihy, originální fotografie a rukodělné výrobky autorů Kateřiny a Miloše Motani.  

 

Co nás čeká:

16. 3. - Diashow Motani, cestopisné pásmo (50,- Kč)

17. 3. - Velikonoční salon v DDM (40,- Kč), výroba velikonočních dekorací

18. 3. - matematický "Cvrček" (celostátání testování vědomostí)

23. 3. - projektový den "Vítání jara"

24. 25. 3. - velikonoční prázdniny

28. 3. - Pondělí velikonoční

ÚNOR. 

Všem dětem přeji o jarních prázdninách dny plné pohody a dobré nálady. Doufám, že kromě lenošení budete také sportovat a nebo navštívíte nějaká zajímavá místa, která inspirují  vaše kamarády. Těším se na vaše vyprávění a zážitky.

SBĚR PAPÍRU

Ve stanovených termínech probíhá i nadále sběr starého papíru. Ráda bych pochválila ty děti, které se opakovaně aktivně zapojují a za pomoci rodičů sběr nosí. Pochvalu si zaslouží i hoši, kteří mně vždy ochotně pomáhají balíčky sběru nosit z naší šatny do místnosti, kde se sběr váží a shromažďuje. Už jsou docela sehraná parta a práce jim jde pěkně od ruky.

 

TONDA OBAL (beseda, 8. 2.)

V hodinové besedě si děti připomněly, jak je důležité třídit odpad a jaký má třídění pozitivní vliv na naše životní prostředí. Prakticky si vyzkoušely vytřídit plasty, papír, karton, sklo aj. pomopcí kartiček s obrázky, které přiřazovaly k příslušným kontejnerům. Dále se děti dověděly, co vzniká při reciklaci z některých obalů a které předměty pak následně používáme v denním životě. Prostřednictvím videa děti nahlédly do sběrného dvora a do místa, kde se všechen odpad třídí. Za aktivitu a správně splněné úkoly dostaly děti omalovánku, pexeso nebo malý kalendář. Zájemci si mohou najít další informace na www.tonda-obal.cz

 

BRUSLENÍ

V rámci výuky tělesné výchovy jsme opět využili nabídky jít si zabruslit a tak jsme se v pátek 5. 2. po svačince vydali na místní zimní stadion. Tentokrát s námi druháky šli i naši malí kamarádi z první třídy (1.B). Čas na ledové ploše všichni náležitě využili. U mnoha dětí byl patrný velký pokrok ve srovnání s tím, jak bruslily minule. Určitě k tomu přispěla i možnost bruslení se školní družinou, které bylo škoda nevyužít. Další bruslení se školou nás čeká až v příštím školním roce a už nyní se moc těšíme. :)

MINULOST, SOUČASNOST, BUDOUCNOST

V prvouce nás natolik inspirovalo téma "Minulost, současnost a budoucnost", že jsme si ve třídě připravili malou galerii různých historických předmětů. Zajímalo nás, jaké věci používali naši předkové v minulosti doma, při práci, zábavě a hlavně v praktickém životě. Děti tak měly možnost srovnání se současným stylem života, protože předměty, které někteří přinesli, neznali jejich spolužáci ani z obrázků či jiných zdrojů. A tak naši malou dočasnou sbírku tvoří např. ruční mlýnek na kávu, retro rádio, přesýpací hodiny, hmoždíř, hliněné kuličky, dětské počítadlo. Nechybí množství obrázků s historickými předměty a také originální dobové fotografie. Největším překvapením byl pro děti písemný dokument psaný tzv. krasopisem, jehož stáří jsme podle data na dokumentu určili na 149 let! Doufám, že naše malá výstavka alespoň někoho inspirovala a zaujala natolik, že navštíví třeba s rodiči nebo prarodiči např. Vlastivědné muzeum v Olomouci, které pravidelně nabízí množství zajímavých expozicí určených přímo dětem. :)

Co nás čeká:

5. 2. - bruslení od 9.00 do 10.30 hod.

8. 2. - beseda "Tonda obal" (proběhne 2. vyučovací hodinu)

15. - 19. 2. - jarní prázdniny

LEDEN

VYSVĚDČENÍ

Dlouho očekávaný okamžik je tady. Děti mají za sebou 1. pololetí letošního školního roku a po příchodu z kina si slavnostně převzaly svá vysvědčení. Většinou se všem splnilo jejich očekvání a domů si na vysvědčení nesou samé jedničky. Některé děti budou muset "zabrat" třeba v prvouce, matematice nebo českém jazyce. Věřím, že se v novém pololetí hned zpočátku vrhnou do práce, aby je ty dvojky tolik nepřekvapily, jako nyní. Držím palce! :)

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Na závěr 1. pololetí se již tradičně konalo v kině školní kolo Recitační soutěže (28. 2.). Pro žáky 2. tříd to byla jako obvykle premiéra, protože v lońském školním roce se jako prvňáčci nezúčastnili. Za naši třídu si připravili básničky a s odvahou vystoupili na jevišti Roman Brázda, Lukáš Stodola a Martin Zvrna. V silné konkurenci se bohužel neumístili, ale zaslouží si velkou pochvalu za pěkný a hlasitý přednes před všemi svými vrstevníky a staršími spolužáky. Vyzkoušeli si stát před publikem, mluvit do mikrofonu a získali tak alespoň zkušenosti, které se jim budou příště určitě hodit.

 

ŠKOLNÍ PLES

Děkuji touto cestou všem rodičům, kteří podpoří zdárný průběh školního plesu (5. 2. 2016) a přspěli finanční částkou, darem do tombolyx, pečením cukroví do bufetu nebo se zapojí jinou formou. Všem, kteří se plesu zúčastní, přeji příjemnou zábavu.

Co nás čeká:

15. 1. - volný den pro žáky z organizačních důvodů (zápis do 1. tříd), školní družina je v provozu od 6.00 do 16.00 hodin

28. 1. - školní kolo recitační soutěže v prostorách místního kina (1. stupeň)

28. 1. - pololetní vysvědčení

29. 1. - pololetní prázdniny

PROSINEC

Vážení rodiče, přeji Vám vánoční svátky plné lásky, porozumění a klidu. Do Nového roku Vám přeji pevné zdraví a spokojenost v osobním i pracovním životě.

OCHUTNÁVKA CITRUSŮ

Naše škola je zapojena do projektu "Ovoce do škol". V pravidelných intervalech dostávají děti na 1. stupni různé druhy ovoce a zeleniny buď po kusech nebo ve formě předem připravených balíčků. V rámci tohoto programu jsme měli ve třídě "Ochutnávku citrusů". Nejprve se děti seznámily s různými druhy citrusových plodů na obrázcích. Připomněli jsme si, jak vypadá limeta, citron, pomeranč, mandarinka, grep, pomelo, sweetie a přečetli jsme si zajímavosti o těchto druzích ovoce. Poté následovala ochutnávka, kdy si děti mohly ovoce ochutnat při svačince. I tato akce by mohla být motivací nejen pro děti, ale i pro rodiče. Ovoce by se mohlo stát pravidelnou přílohou školní svačinky, což u některých dětí stále postrádáme.

ABRAKA MUZIKA (koncert)

Všechny děti netrpělivě čekají na dárky, o které si napsaly Ježíškovi a přejí si tak, aby jim Ježíšek splnil i ta nejtajnější přání. Málokdo z dětí ale ví, jak to vlastně s narozením Ježíška bylo. A tak nás všechny potěšilo vystoupení Petra Nováka se skupinou ABRAKA MUZIKA, na které jsme se šli podívat do kina v úterý 8. 12. Vtipnou formou se tak děti dověděly např. kdo to byl Josef, Marie, proč kometa provázela všechny poutníky až do Betléma, jaké dary poutníci pokládali Ježíškovi k jesličkám. Mluvené slovo střídaly písně s hudebním doprovodem, nechyběly ani dobové kostými všech na jevišti.Na závěr vystoupení si děti zazpívaly známé vánoční koledy.

Den otevřených dveří

V pátek 4. 12. se na naší škole konal Den otevřených dveří. I když nám přípravy na tento netradiční den daly mnoho práce, těšili jsme se. První hodinu nás ve třídě navštívil Mikuláš se svými pomocníky. Dalším zpestřením pátečního dopoledne byla atletika v tělocvičně. Děti zde jednotlivě plnily zajímavé atletické disciplíny: hod raketkou na cíl, překážkový běh, hod oštěpem, skok z místa, běh přes hranoly a slalomový běh. Odměnou pro tři nejšikovnější děti ze třídy jsou reflexní náramky. S dětmi jsme prošli také zábavnou pohádkovou stezku, která byla připravena pro všechny malé návštěvníky školy. Po obědě a odpočinku doma nebo v družině čeklo na všechny děti vypouštění balónků pro Ježíška na školním hřišti. Vyvrcholením celého dne bylo odpolední vystoupení dětí pro rodiče a přátele školy v tělocvičně. S naším vystoupením se na chvíli proměnila tělocvična v rozkvetlou louku, kde radostně poletovali včelí medvídci. Odměnou za vystoupení byl pro děti potlesk a úsměvy všech jejich nejmilejších.

ADVENT

Nastal čas těšení, vůně cukroví, perníčků, skořice a příprav na nejkrásnější svátky v roce. I naše třída zavoněla perníčky, když jsme si je na Mikuláše zdobili. Paní Vyroubalová nám ještě kromě těchto perníčků připravila další velké překvapení a do třídy nám v pátek přinesla velkou perníkovou chaloupku. Dětem se hned začaly sbíhat sliny, ale s ochutnáním si ještě nějakou dobu budou muset počkat. Každý den si také při svačince nebo při psaní zapalujeme svíčky na adventním věnci. Letos za ně děkujeme paní Šnirychové a paní Vyhnánkové. Nechybí nám ani vánoční stromeček a také si odpočítáváme dny a vylupujeme si čokoládky z adventního kalendáře. Vánoce se blíží a my se na ně moc těšíme! :) 

foto

Co nás čeká:

4. 12. - Den otevřených dveří (Mikuláš ve třídě, atletika v tělocvičně, vypouštění balónků, vystoupení v tělocvičně pro rodiče a přátele školy)

8. 12. - koncert skupiny ABRAKA MUZIKA s Petrem Novákem

15. 12. - třídní schůzky

17. 12. - jdeme do kina, pohádka "Sedmero krkavců"

18. 12. - vánoční posezení ve třídě, vánoční zvyky, tradice a hlavně předávání dárků

 

Mikulášské zdobení perníků

Těšíme se nejen na Vánoce a Štědrý den, ale i na Mikuláše, který k nám do třídy zavítá v pátek ráno. Kromě básniček a písniček, které k tomuto dni patří, jsme si v úterý 2. 12. zkusili zdobit perníčky. Pro všechny děti je upekla maminka Michálka paní Vyroubalová. Z dětí se tak na chvilku stali cukráři a pomocí barevných zdobících tubiček se sněhem si každý nazdobil perníčky podle svého vkusu a fantazie. Děti byly nadšené, jak se jim práce dařila a šla od ruky.Určitě se těší, až si na nich pochutnají u svačinky. Jak se dětem zdobení podařilo, se můžete podívat ve fotogalerii. :)

foto

LISTOPAD

Bruslení

Zima nám už klepe na dveře a tak jsme s dětmi využili nabídky, jít si zabruslit na šternberský zimní stadion. Sérii bruslení jsme zahájili 23. 10.. Podruhé jsme šli za měsíc 20. 11. a v pátek 27. 11. jsme se na zimní stadion vydali v tomto kalendářním roce naposledy. Ledovou plochu využily děti jako vždy naplno. Začínající bruslaři zpočátku jen opatrně obcházeli kolem mantinelu a statečně se vypořádávali s častými pády a karamboly. Ti zdatnější brázdili ledovou plochou jako o závod. Důvodem k přestávce bylo snad jen občerstvení v podobě teplého čaje, který pro děti připravily dvě maminky. Jim také patří poděkování nejen za čaj, ale i za odvoz zavazadel s bruslemi od školy a zpět. Jsme rádi, že jsme mohli tuto nabídku na bruslení s dětmi využít a už nyní se těšíme na příště.

Vánoční hvězda

Vážení rodiče, děkuji Vám všem touto cestou za zakoupení Vánoční hvězdy a tímto za Vaše finanční příspěvky, které budou věnovány těžce nemocným dětem na Dětském hemato - onkologickém oddělení FN v Olomouci. Vaší podpory si velice vážíme.

Týden zdravé svačinky

V týdnu od 9. do 13. 11. si děti nechaly sladkosti doma a do školy si nosily "zdravou svačinku". Pochutnávaly si na celozrnném pečivu, ovoci a zelenině. Nechyběly mléčné výrobky a oblíbené cereálie. Každý den jsme si svačinky společně vyhodnotili do notýsků razítkem smajlíka. Vyprávěli jsme si i zajímavosti o netradičních druzích ovoce a zeleniny. Povídali jsme si také o tom, jakým způsobem se ovoce a zelenina zpracovává (zavařeniny, marmeláda, džem, sušení apod.). Připomněli jsme si i práci pekařů v pekárně a také to, které druhy potravin bychom do jídelníčku neměli zařazovat příliš často a proč. Na závěr týdne dostaly všechny děti pochvalný list. Všem rodičům touto cestou děkuji za přípravu svačinek a věřím, že v tomto "zdravém duchu" budou se svačinkami pokračovat i nadále.

 

Beseda s hasiči

O tom, jak se zachovat v případě požáru ve škole nebo doma, se děti dověděly přímo od profesionálů. Ve třídě nás totiž v úterý 10. 11. navštívili příslušníci šternberského hasičského sboru. Děti se seznámily s náplní práce hasičů a prakticky si vyzkoušelly, jak postupovat v případě, když vznikne požár, jak telefonovat, jak se chovat v místnosti, co dělat a co je naopak velmi nebezpečné. Děti si mohly vyzkoušet i hasičskou ochrannou přilbu a shlédly video hořícího vánočního stromku. Na vlastní oči se tak přesvědčily, jak požár dokáže rychle postupovat a šířit se. Tento preventivní program, který děti absolvovaly, není do škol zaváděn bezdůvodně. Počty požárů zaviněných dětmi jsou podle statistik velmi vysoké. Za svoji aktivitu byly děti odměňovány bonbóny, každý dostal záložku do knihy a omalovánku. Děkujeme tímto za všechny zajímavé informace a těšíme se v létě na návštěvu šternberských hasičů přímo v "hasičské zbrojnici". :) foto

Vánoční hvězda

Zakoupením Vánoční hvězdy pomůžete těžce nemocným dětem. Výtěžek z prodeje bude věnován Dětskému hemato - onkologickému oddělení v Olomouci. Pod záštitou Prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc, přednosty dětské kliniky FN v Olomouci probíhá akce již 18 rok. Naše škola se již tradičně ve spolupráci s rodiči zapojuje. Vážení rodiče, předem Vám tímto děkuji za Vaše příspěvky.

 

Co nás čeká:

9. - 13. 11. - "Týden zdravé svačinky

10. 11. - beseda s hasiči v 10.00 hodin

16. 11. - volný den pro žáky (organizační důvody)

17. 11. - Státní svátek

 

Říjen

Den jablíčkové vůně (projektový den)

Chmurné pozdimní dny jsme si s dětmi zpestřili v pondělí 19. října projektovým dnem s názvem "Den jablíčkové vůně". Jak již samotný název napovídá, celým vyučováním se prolínala témata související s naším nejznámějším a nejoblíbenějším ovocem. Děti pracovaly ve skupinách, do kterých se rozdělily losováním. Plnily úkoly na pracovních listech, hrály hry, nechyběly hádanky a doplňovačky. Také jsme zpívali písničky a četli si tématicky zaměřenou pohádku "Jablíčko". Na svačinku si každý kromě jablka přinesl i něco dobrého, co doma z jablek připravili. Třídu tak provoněl jablečný závin, koláč nebo ovocný salát. Celé vyučování jsme zakončili výtvarnou výchovou. Každý si vyrobil svůj košík s jablky. Otiskané půlky jablíček jsou opravdu k nakousnutí !:) foto

Co nás čeká:

1. 10. - třídní schůzky v 16.00 hodion ve třídě 2.B

15. 10. - zahájení sběru papíru, balíčky pevně svázané, označené jménem a třídou, max. 5 kg. Nenoste KARTONY, IGELITY, z knih odstraňte PEVNOU VAZBU, odstraňte popř. i KROUŽKOVOU VAZBU (kalendáře).

22. 10. - "Pohádka o Heráklovi", přijali jsme pozvání do nově otevřeného MKZ, vstup zdarma

29., 30. 10. - podzimnní prázdniny

 

Září

Výsledky atletického čtyřboje

Medaili bohužel za naši třídu nikdo nezískal. Na vyhlášení byly možná některé děti smutné, ale příležitostí, jak se zlepšit a ukázat se, bude ještě mnoho. Důležité je, že hodiny tělocviku nás budou i nadále moc bavit. :)

Atletický čtyřboj

S dobrou náladou a sportovním duchem jsme se ve čtvrtek 24. žáří vypravili na školní hřiště, aby si děti změřily své síly s kamarády z 1. A, 1. B, 2. A a 2. C ve čtyřech atletických disciplínách. V průběhu dopoledne si tak na jednotlivých stanovištích vyzkoušely skok do dálky do písku, běh ve dvojicích na 50 m, hod raketkou a vytrvalostní běh na 300 m. Všechny výkony pečlivě sledovali a zapisovali rozhodčí z řad pedagogů školy a Domu dětí. Vyhodnocení všech výkonů a vyhlášení výsledků proběhne v úterý 29. září v tělocvičně školy. Výsledky ještě neznáme, ale už nyní je jisté, že dětem se dnešní sportovní dopoledne líbilo. Závodily s nasazením a nezapomněly povzbuzovat své kamarády. Případné umístění by nás všechny móóóc potěšilo! :)

1. 9. - slavnostní zahájení nového školního roku na školním hřišti, je zahájen provoz školní družiny a výdej obědů ve školní jídelně

Od 2. 9. již probíhá výuka podle rozvrhu hodin. Průběžně budou děti dostávat pracovní sešity, o všech věcech, které se týkají organizace začátku školního roku, budete informováni.

 

Červen

Vážení rodiče. ráda bych Vám tímto poděkovala za spolupráci a podporu v letošním školním roce. Přeji Vám příjemnou dovolenou, dětem prázdniny plné sluníčka, radosti a dobré nálady. Na shledanou ve 2. třídě! :)

Výlet ZOO Lešná

Na pondělí 15. června se všechny děti moc těšily, protože to byl den jejich prvního školního výletu. Cesta rychle uběhla a zanedloho nás slunečná obloha všechny přivítala u vchodu do zlínské zoologické zahady. Tato ZOO je pro návštěvníky atraktivní svým prostředím, umístěním všech pavilonů a výběhů. Mohli jsme tak v průběhu celé prohlídky pozorovat zvířata všech kontinentů v přírodním bioparku s volným výběhem. Zvířata totiž žijí v napodobenině jejich původního prostředí. Divali jsme se na slony, žirafy, nosorožce, zebry, asijské tygry, gibony, australské klokany. Nepřehlédli jsme běžce emu, jihoamerické papoušky, mravenečníky, lamy. Velkým překvapením byl nový pavilon, který se stal domovem 20 mořských rejnoků druhu SIBA OMÁNSKÁ. Je to unikátní expozice. Návštěvníci totiž mohou pozorovat rejnoky v bazénu o objemu 100 tisíc litrů, mohou se rejnoků dotýkat a také je krmit. Myslím si, že pro všechny děti, které se odvážily a rejnoka si pohladily, to bude nezapomenutelný zážitek. Věřím, že děti si z výletu kromě suvenýrů přivezly i mnoho nových zážtků a dojmů. Už nyní se těšíme, která nová místa navštívíme společně ve 2. třídě.:)

Beseda v městské knihovně

Blíží se vysvědčení a pro všechny děti, které chodí do 1. třídy, je to jistě slavnostní událost. Možná bude pro některé děti jedním z dárků za vysvědčení knížka a tak jsme se v pátek 12.6. vydali  do městské knihovny. Často si děti myslí, že knížky musíme jen kupovat, abychom si je přečetli a dnes se přesvědčily, že existuje i jiný způsob, jak mít knížku doma. Děti se seznámily s nápní práce knihovny, s pravidly, která se musí dodržovat. Dověděly se, jak tu správnou knížku mezi ostatními hledat, jak se do knihovny přihlásit a jak se zachovat, když se jim třeba knížka ztratí nebo poškodí. Na závěr se mohly děti v knihovně porozhlédnout, zkusit si nějakou knížku či časopis vyhledat, prohlédnout si ji a zařadit zpět na původní místo. Doufám, že po této návštěvě přibude v knihovně z naší třídy hodně nových malých čtenářů a že se pro více dětí stane čtení zabavou. :)

Sběr papíru

Vážení rodiče, ve středu 3. června byl ukončen sběr papíru za tento školní rok. Děkuji Vám tímto za Vaši spolupráci a podporu. V novém školním roce bude sběr opět pokračovat, o termínech budete včas informováni.

3. 6. - divadelní vystoupení dramatického kroužku "Sněhurka" a "Perníková chaloupka", taneční vystoupení kroužku aerobik

Dnes jsme s dětmi navštívili místní kino a shlédli jsme dvě divadelní představení, které si pro nás připravily děti společně s pí. učitelkou Jitkou Zatloukalovou a p. učitelem Robertem Jakůbkem. Ti po celý školní rok pracují s vybranými dětmi v dramatickém kroužku a dnes nás přesvědčili o tom, že jejich práce nebyla zbytečná. Pohádky "Sněhurka" i "Perníková chaloupka" nebyly pro nikoho v publiku cizí. Přesto děti sledovaly celý děj s napětím a velkým zájmem, jelikož na jevišti mnozí poznávaly své kamarády a kamarádky z vyšších ročníků. Děkujeme za pěkný a milý kulturní zážitek. Blahopřejeme všem malým "hercům" k jejich výkonům! Taneční kroužek zase několikrát roztleskal svým vystoupením celé publikum, což bylo určitě velkou odměnou pro všechny tančící dívky na jevišti. :)

 Co nás čeká:

15. 6. - školní výlet ZOO Lešná

26. 6. - slavnostní předávání vysvědčení ve třídě

29. a 30. 6. - volné dny pro žáky z organizačních důvodů, pro přihlášené děti je v provozu školní družina

Projektový dne Pohyb do škol - "Netradiční olympiáda" (27.5.)

"Sportování to nás baví, jsme jak ryba ve vodě. Zahanbit se nenecháme, vyhrajeme jedna dvě!!" Tak tímto sportovním pokřikem jsme jako třída s dětmi zahájili "Netradiční olympiádu", která se konala na školním hrišti a v tělocvičně školy pro všechny žáky 1. a 2. stupně. Děti byly sice předem rozděleny a to každý do dvou soutěžních disciplín, ale v podstatě netušily, co je čeká. Jednalo se totiž o plnění "netradičních disciplín" - fix na terč, vysoký hod na cíl, slepý slalom, slalom na koloběžce, golf, běh pozpátku, běh s pet lahví, běh s přivázanými končetinami, skok v pytli, tahání vršků. Možná proto se děti tolik těšily a s velkým nasazením se vrhly po slavnostním slibu a zapálení olympijského ohně do plnění disciplín. Nezastavila je ani zamračená obloha a místy drobné dešťové kapky. Při závěrečném vyhodnocení výsledků čekalo naši třídu milé překvapení. V disciplíně Fix na terč se umístil mezi všemi žáky 1. stupně náš Adámek Šortner na krásném 2. místě. K tomuto úspěchu mu moc gratulujemme!! :) FOTO

 

Návšteva geriatrie (19.5.)

Jaro je v plném proudu a tak jsme se již tradičně v tomto období vypravili s dětmi za pacienty odd. geriatrie do šternberské nemocnice. Vždyť čas trávený bez rodiny a všech nejbližších je tak dlouhý! K jaru neodmyslitelně patří rozkvetlá příroda, zvířátka a veselé děti. A tak děti prostřednictvím písniček, básniček a říkanek zavedly všechny do lesa, na louku, k rybníku, na zahrádku. Zpívaly a recitovaly o jarních květinách, o kosovi, čápovi, drozdovi, o žabkách. Zacvičily také rozcvičku broučků a všem dokázaly, že nejsou žádní lenoši. O tom, že čas nezastavíme a vše v přírodě má svůj řád a pravidla, děti procítěně zazpívaly v písničce "Měsíce". Děkujeme všem na oddělení za milé a srdečné přivítání, za všechny úsměvy a potlesk v průběhu vystoupení. Touto cestou bych ráda poděkovala pí. Mgr. Andree Vacové za pozvání, za sladkosti a dárečky pro děti, které jim udělaly radost a velmi je překvapily. Také děti přišly na dnešní návštěvu s malým dárkem. Přinesly pro všechny keramické kytičky a to nejen na památku, ale hlavně pro RADOST! FOTO

 

Besídka pro maminky

"Zvonky na stráni vesele vyzvání, naše maminky svátek mají." Tak zněly úvodní tóny písničky, kterou děti zahájily své vystoupení pro maminky. Svými říkankami, básničkami, písničkami, cvičením a hudebním vystoupením se jim podařilo vykouzlit úsměv na tvářích všech maminek, babiček a hostů. Děti recitovaly a zpívaly o jaru, květinách, o zvířatech, zpívaly o měsících v roce, ročních obdobích a o lese. Četbou pohádky zase děti dokázaly, že už zvládnou přečíst téměř všechna písmenka abecedy a dokáží se orientovat v textu. Posledním překvapením byla pro každou maminku kytička a malý dárek, který jim bude připomínat tyto pěkné chvilky. Všechny děti si zaslouží pochvalu za velkou snahu, protože se jim vystoupení opravdu moc podařilo. FOTO

Akce v měsíci květnu:

7.5. - besídka ke Dni matek v 16 hodin (třída)

21.5. - třídní schůzky v 16 hodin (třída)  POZOR - změna termínu !

17.5. - cyklovýlet do ZOO Sv. Kopeček

25.5. - fotografování tříd, v případě změny termínu budou žáci aktuálně informováni

Co nás v dubnu ještě čeká:

28.4. - taneční vystoupení ZUŠ v kině v 8.30 hodin

Děti shlédly taneční akademii ZUŠ a jako obvykle nás všechna vystoupení potešila. Obdivovali jsme nejen různorodé hudební doprovody, ale i barvami hýřící nápadité kostýmy, které vždy dokonale ladily s hudbou. Při závěrečné "děkovačce" jsme mohli vidět, kolik učinkujících se na vystoupení podílelo a snad to byla pro některé inspirace k tomu, že se do tanečků v novém školním roce přihlásí. Děkujeme za poutavý kulturní zážitek a těšíme se za rok opět na shledanou! :)

30.4. - Den Země. Žáci 9. ročníků připraví pro své nejmladší spolužáky dopolední program. Děti budou plnit naučné úkoly zábavnou formou. Těšíme se! :)

Den Země se uskutečnil v parku a na jeho přípravě v realizaci se podíleli i žáci 9. ročníků. Všechny děti byly rozděleny do smíšených družstev, v družstvu postupně obcházely jednotlivá stanoviště a plnily úkoly. Jednalo se o to zábavnou formou připomenout dětem význam ochrany přírody a životního prostředí. Do úkolů byly zařazeny otázky o přírodě, rostlinách, zvířatech. Nechyběly prvky z tělesné výchovy. Děti si vyzkoušely i svou obratnost a zručnost. Splněné úkoly byly průběžně zaznamenávány na kartu, kterou dostalo každé družstvo. Závěrem bylo provedeno ústní hodnocení celé akce a děti dostaly sladkou odměnu. Ke zdárnému průběhu celého dopoledne přispělo i pěkné slunečné počasí.

Velikonoční kraslice

Velikonoční kraslice, které vyzdobily a namalovaly děti s paní vychovatelkou ve školní družině, zpříjemní hostům posezení v restauraci "Expedice". Přijďte se podívat, jak děti z 1.B přivítaly svátky jara a těší se na pomlázku.

 

Slavíček - školní kolo

Ve školním kole pěvecké soutěže Slavíček reprezentovaly naši třídu tyto děti: Nela Macháčková, Martin Zvrna a Lukáš Stodola. Soutěžící si zaslouží pochvalu za odvahu, kterou prokázali tím, že vystoupili na jevišti se svou písní před tak velkým obecenstvem. I když jejich výkony nebyly oceněny a mezi nejlepší se neprobojovali, velmi kladně hodnotím jejich přípravu, snahu a odhodlání zazpívat svým kamarádům.

V úterý 17. března jdeme hned ráno do kina, kde proběhne školní kolo pěvecké soutěže "Slavíček". Tento den se nevyučujeme podle rozvrhu. Děti si přinesou v batůžku svačinu, pití a čip do školní jídelny. Úkoly z dnešního dne (pondělí 16. 3.) jsou na středu 18. 3. :)

Projektový den "Slušné chování"

V pondělí 9. března se děti zapojily do celoškolního projektového dne na téma "Slušné chování". Byly rozděleny do tříd v rámci celého 1. stupně, kde pracovaly po dobu tří vyučovacích hodin společně se svými staršími spolužáky. Cílem projektu bylo seznámit děti hravou a netradiční formou se zásadymi společnského chování, s etiketou. Děti si prakticky formou dramatizace připomněly, jaká pravidla platí při pozdravu, jak postupovat při oslovování a představování,jak se vhodně oblékat při různých příležitostech. Prakticky si také ve skupinách vyzkoušely zásady stolování - prostřít slavnostní tabuli, zopakovaly si, jak se máme správně chovat např. v divadle, kině, na hřišti, na návštěvě, v dopravních prostředcích. Na poslední vyučovací hodinu se děti vrátily opět do své kmenové třídy. Děti sdělily svým vrstevníkům zážitky, pochlubili se, co se jim na tomto netradičním dni líbilo a proč. Do budoucna se jistě většina z nich zbavila ostychu z něčeho nového. :)

Týden zdravé svačinky

V týdnu od 2. do 6. března probíhal v naší třídě "Týden zdravé svačinky". V návaznosti na učivo prvouky, kde se děti seznamují s lidským tělem, s hygienou, stavbou těla a výživou, se prostřednictvím tzv. zdravé svačinky hravou formou učíme zařazovat do jídelníčku potraviny, kterým se děti snaží vyhýbat a nebo které nejí tak často a pravidelně,jak by měly. Jedná se především o celozrnné pečivo, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu. Porušením pravidel bylo přinést si koláče, buchty, sladkosti, pečivo z bílé mouky a uzeniny. Každý den jsme si společně ústně vyhodnotili, při dooržení pravidel dostal každý do notýsku pochvalné razítko. Poslední den v pátek obdržely všechny děti ve třídě pochvalný list, jelikož se aktivně po celý týden zapojily. Poděkování patří rodičům za jejich spolupráci při přípravě zdravých svačinek. :)

 

Přeji všem rodičům klidné a zároveň radostné prožití vánočních svátků.Všem dětem přeji bohatou nadílku.  Do Nového roku Vám přeji pevné zdraví, spokojenost a štěstí v osobním i pracovním životě.

Ve čtvrtek 18. prosince jdeme s dětmi do místního kina, abychom shlédli novou českou pohádku "Tři bratři". V pátek 19. prosince přijde k nám do třídy Ježíšek. Budeme si zpívat koledy, povíme si o vánočních zvycích a tradicích, děti si vzájemně předají dárky u stromečku.

Den otevřených dveří

V pátek 12. prosince byly v naší škole po celý den dveře otevřené dokořán, aby mohli všichni rodiče, prarodiče a přátelé školy nahlédnout do prostor školy, podívat se do výuky, aktivně se zapojit třeba v některé z dílen a nebo jen tak zavzpomínat na svá školní léta, která zde někteří sami prožili. Děti se dlouho těšily, až si odpoledne na školním hřišti vypustí balónek s přáním pro Ježíška. Nad hlavy všem vyletělo více než 500 fialových balónků. Celý den jsme s dětmi završili v tělocvičně, kde byl pro hosty připravený kulturní program. Tančilo se, zpívalo, cvičilo. Naše třída pečlivě trénovala vánoční koledy a myslím, že vystoupení se dětem povedlo. Byla to jejich premiéra, jelikož si vyzkoušely poprve vystupovat před velkým obecenstvem.FOTO

Učíme se hrou

www.kaminet.cz, www.diktaty.cz, www.naberanku.cz, www.schola-viva.cz, www.mozkocvicna.cz, www.clovekonline.cz , www.zachranny-kruh.cz, www.ibesip.cz, www.onlinecviceni.cz, www.skodahrou.cz. Na těchto internetových stránkách můžete s dětmi procvičovat zábavnou formou probírané učivo v jednotlivých ročnících a předmětech. V notýsku najdete přístupové údaje na www.proskoly.cz. Tyto údaje nejsou pro všechny žáky třídy jednotné, každý žák (žákyně) je má má přiděleny individuálně.

Prosinec

4. 12. - třídní schůzky

12. 12. - Den otevřených dveří s Vypouštěním baónků pro Ježíška a kulturním vystoupením pro veřejnost v tělocvičně školy. Více na www. stránkách školy.

 

Vánoční hvězda

Vážení rodiče, děkuji všem, kteří jste si zakoupili vánoční hvězdu a pomohli  tak těžce nemocným dětem ve FN V Olomouci. Za naši třídu bude odevzdána finanční částka v celkové výši 900,- Kč.

 

Klíček ke Slabikáři

Dlouho očekávaná slavnostní chvíle je tady! V úterý 18. listopadu jsme se s rodiči a hosty sešli ve třídě, aby mohly děti všechny přítomné přesvědčit, že si svoji první školní knížku Slabikář opravdu zaslouží. V krátkém programu zazněly písničky o zvířátkách, děti recitovaly básničky o probraných hláskách a číslicích. Zpěv doprovázelo cvičení a pohybové aktivity. Na závěr dostaly všechny děti Slabikář, který všem slavnostně předala paní ředitelka Mgr. Vlasta Šafránková. Dále děti dostaly i klíč, kterým si jej následující den ve třídě společně s paní učitelkou "odemknou".  Na děti čekalo ještě jedno překvapení a to velký DORT, který pro ně upekla pí. Mazuriková. Touto cestou jí za nás za všechny mnohokrát děkuji.  Myslím, že takovou sladkou tečku nikdo z dětí nečekal a doufám, že na tyto veselé okamžiky budou doma s rodiči dlouho vzpomínat.FOTO

Listopad

V úterý 18. listopadu v 16 hodin proběhne ve třídě slavnostní předávání SLABIKÁŘŮ. Zveme tímto srdečně všechny rodiče i prarodiče. :)

Výchovný koncert "Abraka muzika"

Ve středu 22.10. jsme se hned ráno vypravili do místního kina, abychom si užili koncert skupiny "Abraka muzika", na který se děti už dlouho těšili. Veselé a rytmické písničky střídaly příběhy, prostřednictvím kterých se děti mohly dovědět např. jak se v dřívějších dobách nakupovalo, čím lidé platili,jak nakupování a platby probíhají v současnosti, čím a jakým způsobem můžeme zaplatit různé zboží. To, že existuje slovo dluh, věřitel a půjčka možná slyšely právě na tomto vystoupení některé děti poprve. Celý program byl připravený tak, že se do něj mohly aktivně na jevišti zapojovat i vybrané děti. Při závěrečné písničce si děti zatančily a potleskem odměnily celou kapelu na jevišti. Fotografie z koncertu si můžete prohlédnout na www. stránkách školy ve fotogalerii.

Sbírka pro útulek

Byla vyhlášena sbírka na pomoc pejskům a kočičkám z útulku. Podrobnosti se dozvíte na www. stránkách naší školy.

Vyhlášení výsledků "Atletického čtyřboje"

Dne 1. 10. se děti 1. stupně sešly v tělocvičně, aby se dověděly výsledky pondělního atletického klání. S radostí tímto gratulujeme Anetce Štýbnarové, která se v kategorii dívky 1. tříd umístila celkově na 2. místě a vybojovala tak za naši třídu stříbrnou medaili a diplom.

 

Atletický čtyřboj

V pondělí 29. 9. se za příznivého počasí uskuteční pro žáky 1. a 2. tříd "Atletický čtyřboj". Děti si zkusí poprve změřit síly se svými kamarády v běhu na krátkou trať, hodu, skoku do dálky a ve vytrvalostním běhu. Těšíme se na slunečné počasí a přijdeme s dobrou náladou povzbudit všechny kamarády. :)

Přání nás všech, aby nám při pondělním sportování svítilo sluníčko, se vyplnilo. Na školním hřišti se za doprovodu veselé písničky děti rozcvičily a vše mohlo začít. Naše třída zahájila během na 50 metrů ve dvojicích ,násladoval hod raketkou a poté jsme se přemístili k doskočišti, kde si děti vyzkoušely skok do dálky. Na závěr si všichni změřili své síly ve vytrvalostním běhu na 300 metrů. I když nám ještě nejsou známy výsledky jednotlivých disciplín a čekáme na vyhodnocení, děti dnes prožily opět něco nového. Poznaly blíže své kamarády ze třídy, mohly sledovat jejich výkony a zároveň je porovnávat se sými. Důležité bylo zasoutěžit si s úsměvem a dobrou náladou, což se podařilo na výbornou. FOTO

 

Školní družina

Veškeré informace ohledně školní družiny  (organizační pokyny, provádění platby, atd. ) podává paní vychovatelka. Tyto informace jsou také  vyvěšeny v přízemí u vchodu do družiny nebo přímo na nástěnce u tříd školní družiny v podkroví budovy. Děkuji za pochopení.

 

9. září 2014

Žádám rodiče, aby dětem obalili všechny sešity a podepisovali každý domácí úkol. Hodnocení v notýsku stačí podepisovat 1krát na konci pracovního týdne. Kontrolujte dětem také ořezené pastelky v pouzdře, pracujeme s nimi soustavně každou vyučovací hodinu. Dbejte prosím na správné sezení při psaní i kreslení, na správné držení pastelky nebo tužky. Předem sděluji, že ve škole bude již tradičně probíhat sběr starého papíru. Informace o termínech sběru a další podrobnosti Vám budou aktuálně dány na vědomí. Papír musí být svázaný (balíčky max. 5 kg), nesmí obsahovat karton, fólii. Balíčky, prosím, popepsat jménem dítěte a uvést třídu. Papír vážit nemusíte, balíčky se váží ve škole. :)

 

 

 

 

 

 

 

Vybíráme z fotogalerie Tábor_den druhý_Afrika
zřizovatel školy: Město Šternberk