1.B

Třídní učitelka: Mgr. Alena Svobodová

Vychovatelka: Ludmila Čermáková

Vyučující TV: Mgr. Michaela Mondeková, Mgr. Tomáš Loun, Mgr. Petr Zapletal

Asistence ve VV a PČ: Bc. Pavla Krátká

Školní rok 2017/18

Méďové 13.6.

Tak se jmenuje program zaměřený na prevenci rizikového chování, se kterým za námi přijely lektorky Magda a Marcela z olomouckého Drama centra. Program vychází z klasické pohádky Maruška a medvědi. Děti byly vtaženy do děje a řešily, jak se zachovat, když něco provedou, jaké to je, být v kůži rodičů nezbedného dítka. Hledaly možnosti nápravy a jak takovým situacím předcházet. Mnozí našli dobrá a efektivní řešení. Společně došli k závěru, že se nemají bát přiznat chybu a snažit se ji napravit. Za odměnu od medvídků všichni dostali med.

FOTO

 

Dětský den na školním hřišti - 8.6.

FOTO

Výlet - ZOO Lešná - 30.5.

 FOTO

Pokyny k platbám za pracovní sešity a pomůcky:

Číslo účtu: 19-1213780287/0100

Variabilní symbol: rodné číslo bez čísla za lomítkem

Do poznámky: jméno a příjmení žáka

Specifický symbol: 1820102

Částku 560,-Kč uhraďte do 18.6.2018

Bezpečný pes 25.5.

V pátek jsme se zúčastnili zábavně naučného programu s lektory Kačkou a Ctiradem a jejich třemi psy. Lektoři nás seznámili se stavbou těla psa, vysvětlili nám, jak poznat podle postavení uší a ocasu náladu psa a varovné signály, jak předejít útoku ze strany psa a jak se zachovat, když už pes zaútočí. Vyzkoušeli jsme si, jak si v takovém případě chránit důležité části těla. Na závěr jsme si pejsky mohli pohladit.

 FOTO

Výlet se ŠD na farmu 23.5.

Ve středu odpoledne jsme se vydali na rodinnou farmu ke Kymličkům do Chabičova. Hned při příchodu nás hlasitě zdravil osel od Nečasů a pak už nás čekaly kravičky se svými telátky. Někteří si pro ně přinesli tvrdý chleba a jablíčka a trochu je vystrašil kraviččin dlouhý jazyk. Nejvíce ze všeho se nám líbila projížďka na poníkovi a na obrovském traktoru. Taky jsme si zahráli různé hry a opekli špekáčky. Nakonec jsme se ještě rozloučili s koníky a už byl čas na odjezd domů. Moc děkujeme manželům Kymličkovým a paní Nečasové za krásný výlet.

 FOTO

Besídka pro maminky 15.5.

V neděli měly maminky svátek, a tak jsme jim krátkým vystoupením chtěli poděkovat za jejich lásku a starostlivost. Připravili jsme pro ně pásmo básniček a písniček, nechyběl ani aerobik a hra na flétnu. Maminky jistě potěšil i malý dáreček a kytička.

FOTO

 

Co nás ještě čeká

15.5. besídka ke Dni matek v 16 h

20.5. cyklovýlet do ZOO se SRPŠ

22.5. fotografování

25.5. Bezpečný pes - zábavně naučný program 50,- Kč

30.5. školní výlet - ZOO Lešná,  zaplaťte na účet školy do 25.5.

8.6.  Dětský den - školní hřiště od 16 h

12.6. poslední sběr

14.6. Méďové - preventivní program 20,- Kč

 

Den Země 20.4.

V pátek jsme měli projektový den. Všichni prvňáčci a druháci jsme ho prožili společně v parku. Deváťáci si pro nás připravili 23 stanovišť s úkoly. Poznávali jsme rostliny, zvířata, skládali jsme obrázky, hledali jsme houby, skákali v pytlích, ... Prostě báječné dopoledne. Poznali jsme také nové kamarády. Ke spokojenosti přispělo i nádherné počasí.

FOTO

Co nás čeká

19.4. třídní schůzky  (16 -18 h)

20.4. projektový den - Den Země

 

Projektový den - Velikonoce 28.3.

Protože nás čekají velikonoční prázdniny, rozhodli jsme se, že si Velikonoční pondělí  uděláme společně ve třídě už na škaredou středu. Kluci si přinesli tatary, připravili si říkanky a holky si nachystaly vajíčka, perníčky a další sladkosti pro koledníky. Nejprve jsme si vyrobili beránka, připomněli jsme si některé velikonoční zvyky a pak už začali kluci pěkně holky pomlazovat. Na závěr jsme společně s paní vychovatelkou vynesli Moranu a rozloučili jsme se tak se zimou.

 FOTO

Školní kolo pěvecké soutěže 15.3.

Nebylo jednoduché zazpívat před tak početným publikem poprvé do mikrofonu. Přesto se podařilo Violce vyzpívat krásné 2. místo. Blahopřejeme. Škoda jen, že Sárinka onemocněla.  

FOTO

Videoshow Motani 13.3.

 Prostřednictvím poutavého vyprávění paní Kateřiny Motani, nádherných fotografií a zajímavé filmové projekce jsme se dostali až do daleké Namibie. Navštívili jsme nejstarší poušť světa se spoustou zajímavých zvířat a rostlin, opuštěné a pískem zaváté diamantové město, pobřeží koster a spoustu dalších míst. Poznali jsme také život některých afrických kmenů. Pro pozorné posluchače měla paní Motani připravené ceny.  A komu se nepodařilo správně odpovědět na připravené otázky, měl možnost si nějaký suvenýr z Afriky zakoupit.

 FOTO

Třídní kolo pěvecké soutěže 12.3.

Z třídního kola postoupili a reprezentovat nás budou v Kulturním domě: Sárinka Niklová, Violka Nováková a Tom Soviš. Budeme jim držet palce.

 FOTO

Co nás čeká v březnu:

5.-9. 3.      jarní prázdniny

13.3.         diashow Motani (50,-Kč) 

15.3.         školní kolo pěvecké soutěže

23.3.         Den otevřených dveří

28.3.         Velikonoce ve třídě

29.a 30.3. velikonoční prázdniny

 

Školní ples 9.2.

Děkuji všem rodičům za pomoc při přípravě plesu, za dary do tomboly, finanční příspěvky a také za účast na plese.

Naše první vysvědčení 31.1.

Ve středu jsme dostali své první vysvědčení, většina z nás si zasloužila i pochvalu za aktivitu, svědomitou práci nebo reprezentaci školy. Někteří byli oceněni za aktivitu při sběru papíru. FOTO

 

Moravské divadlo Olomouc 10.1.

Ve středu jsme jeli do Moravského divadla Olomouc na baletní adaptaci pohádky Jana Karafiáta Broučci. Na jevišti vystoupili spolu se sólisty baletního souboru také dětští tanečníci.  Moc se nám líbil balet i  prostředí divadla. FOTO

 

Posezení u stromečku 22.12.

Na pátek jsme se moc těšili. Čekalo nás rozbalování dárečků u stromečku. FOTO

 

Expozice času a vánoční dílny - 13.12.

Ve středu jsme měli náš druhý projektový den, tentokrát zaměřený na Vánoce. Nejprve jsme šli do Expozice času. Tam na nás čekala Terezka, která si pro nás připravila animační program o Vánocích v různých částech světa a různých zvycích. Také jsme si vyrobili přáníčko. Po příchodu do třídy jsme ještě vyráběli betlém.

FOTO

Mikuláš ve třídě - 5.12.

Od rána jsme byli nedočkaví, jestli přijde Mikuláš. Objevil se hned první hodinu se dvěma anděly a čerty.FOTO

 

Děkuji všem rodičům za zakoupení vánoční hvězdy. Výtěžek z prodeje pomůže malým pacientům na Hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci. Celkem jste přispěli částkou 1 400 Kč.

 

Klíček ke Slabikáři - 23.11.

Skončilo nám předslabikářové období, a tak jsme pozvali maminky, tatínky a další příbuzné ke slavnostnímu předávání slabikářů. Po krátkém vystoupení jsme se svého vytouženého slabikáře z rukou paní ředitelky konečně dočkali. Pro jeho symbolické otevření nám paní učitelka předala papírový klíč. Pak už nás čekala sladká odměna v podobě nádherného dortu ( vlastně dvou dortů). Byly moc dobré a děkujeme za ně mamince Gargošové.

 FOTO

Svatý Martin ve třídě a ve ŠD - 10.11.

Když nepřijel svatý Martin na bílém koni za námi, přišli jsme v pátek my za ním. Všichni jsme se totiž oblékli do bílého. Ve školní družině jsme se na tento den připravovali celý týden. Vyráběli jsme bílé, nazdobené koně, které jsme v pátek nesli do malé tělocvičny. Tam za námi přišel pan kaplan na krátkou besedu a pak už na nás čekaly tvořivé dílničky pod vedením paní vychovatelek. Při tom jsme si pochutnávali na výborném svatomartinském cukroví, které pro nás napekly hodné maminky. Za to jim moc děkujeme.FOTO

Co nás čeká v listopadu:

10.11. bílý pátek - beseda o sv. Martinovi ve ŠD

21.11. koncert Muzika Abraka 60,-Kč

23.11. Klíček ke slabikáři v 16:30 ve třídě

30.11. konzultační třídní schůzky 16-18 h

 

Halloweenská party ve ŠD - 25.10.

Poslední den před podzimními prázdninami pro nás paní vychovatelky připravily halloweenskou party. Už od rána jsme někteří přišli v maskách a nemohli se dočkat. Po vyučování pro nás přišla místo paní vychovatelky nějaká upírka a po obědě nás ještě pomalovala a odvedla nás do tělocvičny. Tam nás čekaly soutěže, hry, tanec a spousta dobrot od maminek. Moc jsme si to užili. Maminkám děkujeme za pohoštění a paní vychovatelce za skvělé odpoledne! FOTO

Atletický čtyřboj - 17.10.

Na úterý jsme se moc těšili. Čekal nás atletický čtyřboj. Sešli jsme se všichni prvňáčci, druháci a třeťáci na školním hřišti. Po nástupu a počátečním rozcvičení jsme se rozešli na jednotlivá stanoviště. Skákali jsme do dálky, házeli jsme raketkou a běželi jsme 50 a 300 metrů. Ani nepříjemné mlhavé počasí nám nezkazilo radost z pohybu a odhodlání zvítězit. A jak to dopadlo? Z 2. místa se radoval Dominik Streck a Anežka Stránělová vybojovala krásné 3. místo. Škoda jen, že nás tolik chybělo. Nejvíce to mrzelo Pavlíka. FOTO

 

Přespolní běh - 12.10.

Máme ve třídě opravdu výborné sportovce. To dokázali ve čtvrtek, kdy se konal přespolní běh žáků všech šternberských škol. Z pěti nominovaných žáků z naší třídy získali čtyři sportovci medailové umístění. Jsou to: Pavlík Krahulec, Dominik Streck, Anežka Stránělová a Stázka Richterová.  FOTO

Atletika v TV 

Na hodiny tělesné výchovy se moc těšíme. Podívejte se, jak cvičíme ve velké tělocvičně.FOTO

 

Projektový den - 27.9.

Ve středu jsme prožili první projektový den, který byl zaměřený na dětská práva. Seznámili jsme se s klukem Péťou a ten si s námi o právech povídal. Zahráli jsme si hry na jména, naučili jsme se básničky, malovali jsme. A protože nemáme jen práva, ale i povinnosti, společně jsme si vytvořili pravidla, která se budeme snažit ve třídě dodržovat. Protože se rádi máme, pravidla si spolu dáme. Aby se nic nestalo, a všem se tu líbilo. FOTO

 

Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách naší třídy. Přeji Vám hodně radosti z Vašich dětí a taky hodně trpělivosti s domácí přípravou. Všem svým prvňáčkům přeji hodně úspěchů, spokojenosti a spoustu nových kamarádů. Ať se nám všem daří!!

Podívejte se, jak jsme zahájili školní rok. FOTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybíráme z fotogalerie Atletický čtyřboj 1.B
zřizovatel školy: Město Šternberk