2.B

 

třídní učitelka: Mgr. Jitka Motáńová

paní vychovatelka ŠD: Zuzana Študentová

vyučující TV: Mgr. Michaela Mondeková, Mgr. Petr Zapletal

asistence VV a PČ: p. vychovatelka Pavla Krátká

školní rok: 2017/2018

Milí rodiče,

vítejte na stránkách třídy 2.B.Do nového školního roku bych Vám a dětem ráda popřála hodně zdraví, energie a pozitivních zážitků. Ve třídě přivítáme dva nové kamarády Josífka a Veroniku. Věřím, že se jim u nás bude libit.

DUBEN

Co nás čeká:

6.4. - Zápis do 1. tříd, volný den pro žáky z organizačních důvodů

19.4. - Třídní schůzky

20.4. - Den Země

BŘEZEN

SLAVÍČEK (15.3.)

Ve školním kole pěvecké soutěže Slavíček zastupovali naši třídu Anička Kindlová, Peťa Vychodil a Leontýnka Polová. Do městského kola postoupil Peťa a tak mu na sobotu 24.3. držíme palce a přejeme hodně štěstí.

FOTO

ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE

Prostředí nádherné a zároveň záhadné Namibie nám přiblížila filmová projekce manželů Kateřiny a Miloše Motani, která byla protkána spoustou napínavých, tragických, strašidelných a úsměvných příběhů. Na začátku cesty jsme navštívili nejstarší poušť světa - NAMIBSKOU POUŠŤ. K vidění byly prapodivné rostliny a zajímavá zvířata. Spatřili jsme průhledné GEKONY, ještěrky a vzácné chameleony, bílého tančícího pavouka a brouky, kteří pijí mlhu. Rozveselili nás růžoví plameňáci , bílí pelikáni a zvědaví lachtani. Poté jsme se vydali zkoumat pusté POBŘEŽÍ KOSTER, kde ztroskotalo na 600 lodí. Trosečníci snášeli kruté útrapy trýznivého sucha, spaluijícího slunce a hladu. Čekala je tak jistá smrt. Na jihu jsme obdivovali obrovské ALOE, rejdící DAMANY a JEŠTĚRKY. Prozkoumali jsme i opuštěné DIAMANTOVÉ MĚSTO. Nahalédli jsme i do pradávných dějin země. Objevili jsme PETROGLYFY, ZKAMANĚLÉ STROMY a malé ZKAMENĚLÉ KROKODÝLY. Společnost nám dělaly zvědavé ŽIRAFY, ovšem vzýcný plachý NOSOROŽEC se ukrýval ve křoví. Zahlédli jsm také pouštní SLONY a divoké KONĚ. Poznali jsme nejznámější namibijské kmeny - HERERO a DAMARA. V kmenu NIMBA se např. ženy nemyjí a tělo si natírají červenou hlinkou s tukem. Naše putování je u konce. Úchvatná Namibie nám představila své přírodní poklady a nelehký život v poušti, který je pro místní domorodce plný radosti, úsměvů a veselého tance až do setmění.

Co nás čeká:

5. - 9.3. - jarní prázdniny

13.3. - Diashow Motani "Záhadná a drsná Namibie" (50,- Kč)

15.3. - Školní kolo pěvcké soutěže Slavíček (MKZ)

23.3. - Den otevřených dveří

ÚNOR

SLAVÍČEK

Ve třídě se připravujeme a na školní kolo pěvecké soutěže Slavíček. Pilně trénujeme a vybereme tři nejlepší.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ - městské kolo

Ve čtvrtek 22.2. proběhne městské kolo recitační soutěže, ze školního kola postoupila Barunka Tiefenbachová. DRŽÍME PALCE!

MASOPUSTNÍ VESELICE VE ŠD

Za doprovodu reprodukované hudby a hlavně v maskách si děti užily masopustní veselici v družině. O tom, že bylo opravdu veselo, se můžete přesvědčit na fotografiích.

FOTO

RECITAČNÍ SOUTĚŽ (1.2.)

V MKZ se konalo již tradiční školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Děti si měřily své síly v přednesu ve 2 kategoriích - kategorie 2. a 3. tříd a kategorie 4. a 5. tříd. Úloha poroty spravedlivě rozhodnout nebyla jednoduchá. Síly byly vyrovnané. Za naši třídu soutěžily Leontýnka Polová, Anička Kindlová a Barunka Tiefenbachová. A právě Barunka porotu zaujala a s básničkou Co komu patří? se umístila na krásném 4. místě. Moc gratulujeme! Vždyť jen vystoupit na jeviště před plným sálem posluchačů není snadné, natož se potom soustředit na recitaci, mluvit přitom do mikrofonu a v neposlední řadě odpovídat na otázky moderátorky. To se všem soutěžícím podařilo na jedničku. FOTO

Co nás čeká:

1.2. - recitační soutěž žáků 1. stupně, školní kolo (MKZ)

2.2. - pololetní prázdniny

9.2. - společenský ples školy (MKZ)

22.2. - městské kolo recitační soutěže

LEDEN

Vážení rodiče, děkuji Vám touto cestou za finanční příspěvky na školní ples. Děkuji také za jinou formu pomoci, jako je pečení cukroví nebo pomc při přípravě a úklidu plesu. Vám všem, kteří se plesu zúčastníte, přeji příjemně prožitý večer.

BROUČCI, baletní pohádka (Jan Karafiát)

V půvabném příběhu o malém broučkovi se děti opět setkaly s kmotřičkou, kmotříčkem, Verunkou, Janinkou, Beruškou a také samotným Broučkem. Na jevišti si tak v nadčasovém příběhu zatančili dětští tanečníci společně se sólisty olomouckého baletního souboru. Některé děti ve třídě se dnes možná také poprvé seznámily s prostředím divadla a společně s pohádkou je určitě zaujaly nejen kostýmy, ale i celková, velmi poutavá, výprava celého představení. FOTO

Co nás čeká:

10.1. - baletní pohádka Broučci, Moravské divadlo Olomouc (100,- Kč)

31.1. - vysvědčení 1. pololetí

 

 

PROSINEC

Vážení rodiče, přeji Vám vánoční svátky naplněné spokojeností, radostí a pohodou. Do Nového roku Vám všem přeji pevné zdraví a hodně štěstí.

VÁNOČNÍ JARMARK

Čtvrteční odpoledne bylo pro dospělé malým zastavením v předvánočním spěchu a pro děti možnost, jak si zkrátit čekání na Ježíška. Hřiště rozzářil vánoční stromeček, školní pěvecký sbor zpíval koledy, nechyběly stánky s vánočními výrobky žáků. Na zahřátí byl pro děti k dispozici dětský punč a k chuti přišla určitě i grilovaná klobása pana školníka.

GERIATRIE (19.12.)

Pomaličku končí adventní čas a s ním i mnoho povinností, jako například pečení cukroví, nakupování dárků nebo návštěva vánočních trhů. I naše děti čekala jedna milá povinnost, ze které se již po několika letech stala nepsaná tradice. Přijali jsme milé pozvání a opět navštívili s dětmi ze 2.B pacienty na oddělení geriatrie ve šternberské nemocnici. Cestou nás provázelo mrazivé počasí, které umocnilo tu pravou zimní a vánoční náladu. Přivítaly nás usměvavé sestřičky a hlavně radostné tváře pacientů. Ti si určitě všimli, jak moc se děti na vystoupení těší. A tak všechny zcela jistě zahřály u srdíčka písničky a básničky o zimě. Nechyběly známé vánoční koledy. Svým rytmickým cvičením všechny roztleskala Barunka , akrobatické prvky ve své sestavě zvládla opravdu skvěle. Na závěr se velmi originálním způsobem rozloučila Leontýnka, která ve svém vánočním přání ukázala, že mluvit "hanácke" bylo dříve běžné a že na tom není nic těžkého. Návštěva je u konce, přejeme všem zdravíčko, dobrou náladu a mnoho laskavých lidí kolem. Loučíme se malým dárkem, vánoční stromeček z keramiky bude tak každému připomínat chvilky radosti, které jsme společně prožili.

FOTO

MIKULÁŠ (5.12.)

Již tradičně navštívil děti ve třídě Mikuláš se svými pomocníky. Fotografie napoví, jak vše probíhalo. FOTO

Co nás čeká:

14.12. - Vánoční jasrmark s rozsvícením vánočního stromečku (od 15.30 hodin)

19.12. - vánoční vystoupení na geriatrii

20.12. - filmové představení, Já padouch 3, cena 30,- Kč

22.12 - vánoční besídka, předávání dárků, zvyky a tradice

LISTOPAD

KDYŽ JENÍČEK LOUPAL PERNÍČEK, Dramacentrum (28.11.)

V úterý 28.11. jsme navštívili olomoucké Dramacentrum a využili příležitosti, jak interaktivními metodami předcházet vzniku rizikového chování. S Jeníčkem a Mařenkou se tak děti vydaly na dobrodružnou cestu plnou překvapení a nástrah. Cestu však zvládnou jen v případě, že budou spolupracovat, pomáhat si a tvořivě řešit situace, které znají z pohádky. Děti si zahrály lesní honičku a vůně perníkového koření je přivedla na samý začátek příběhu. Vyzkoušely si, jak brouzdat potůčkem a mezi šiškami, jak obtížné je skákat z kamene na kámen nebo chodit po kládách. Povídaly si o nebezpečí lesa a zkusily si orientaci v úplné tmě. Při malování vlastního perníčku každý s nadšením zapojil představivost a fantazii. Jak pomáhat člověku, který se ocitne v nouzi a co dělat, když se člověk ztratí, byly další skupinové aktivity. Děti se skutečně nenudily! Celý program posiloval pozitivně vztahy v kolektivu a vyzdvihoval hodnotu skutečného přátelství. To děti poznaly od samého začátku cety k voňavé chaloupce. Děti společně zažívaly všechny situace a měly tak možnost se více poznat. Učily se empatii, správně řešit problém, dodržovat pravidla a upevňovat kamarádské klima ve třídě. Všem dětem se to podařilo a domů si určitě odnášejí jen ty nejlepší zážitky ze společně prožitých chvil. FOTO

JAK ŽIJEME (21.11.)

Sociální chování a mezilidské vztahy, to byla náplň výukového programu JAK ŽIJEME, který dětem předvedlo interaktivní didaktické hudební divadlo ABRAKA MUZIKA. Opět hravou a zábavnou formou tak např. děti zjistily, co je to kooperace, empatie, tolerance a etika. Procvičily si všechny své smysly. Pomocí piktogramů (grafických znaků) děti poznávaly různé oblasti lidské činnosti a přišly na to, že mohou vizuálně komunikovat s okolím, jen se musí pozorně dívat kolem sebe. Po celou dobu programu byly děti aktivně zapojovány do různých praktických činností na pódiu. Programem se prolínaly písničky, byl kladen důraz na názornost, dramatizaci, problémový úkol a zážitek. Nechyběla diskuse a také řízený dialog. Je vidět, že hlavní učinkující, pan Petr Novák, je pedagog. Prostě s dětmi to skvěle umí !

VÁNOČNÍ HVĚZDA

I v letošním školním roce se škola zapojí do akce "Vánoční hvězda". Zakoupením vánoční hvězdy pomůžete těžce nemocným dětem. Výtěžek z prodeje bude opět věnován Dětskému hemato-onkologickému oddělení FN v Olomouci.

DEN JABLÍČKOVÉ VŮNĚ (6.11.2017)

Jablko je nejen častý objekt pohádek, legend a folklóru, ale také jeden z nejstarších darů přírody. Jablka jsou šťavnatá, sladká, aromatická a pro někoho to může být ta nejlepší svačina. Obsah vitamínů a důležitých látek pro naše zdraví nemůžeme s příchodem podzimního sychravého počasí také opomenout. A tak se toto téma zábavnou formou prolínalo celým pondělním vyučováním. S pracovními listy si děti procvičovaly učivo českého jazyka a matematiky, v hudební výchově zpívaly, řešily hádanky, doplňovačky a rébusy. Při čtení příběhu "Jablíčko" jsme si připomněli důležité a pěkné lidské vlastnosti, jako např. dobrosrdečnost a ochota. Na závěr si děti vyzkoušely, jak to vypadá, když se z rozkrojeného jablka stane tiskátko a mohou ježkovi v podzimním listí přidat pár jablíček. I svačinku doplňovaly jablíčka, nechyběl např. jablečný závin, koláč nebo jablečná bábovka. Děkuji mamince od Karlíka, která upekla pro všechny děti jablečný moučník. Byl opravdu výtečný!! FOTO

Co nás čeká:

6.11. - Den jablíčkové vůně

17.11. - Státní svátek

21.11. - Abraka muzika (výchovný koncert)

28.11. - Když Jeníček loupal perníček, Olomouc Drama centrum

30.11. - třídní schůzky

ŘÍJEN

BESEDA S HASIČI (30.10.)

O tom, jak se zachovat v případě požáru doma, ve škole nebo kdekoliv jinde se děti dověděly přímo od profesionálů v pondělí, kdy nás ve třídě navštívili příslušníci šternberských hasičů. Děti se seznámily s náplní jejich práce, prakticky si vyzkoušely, jak postupovat v případě požáru, jakým způsobem si telefonicky přivolat pomoc, jak se zachovat v uzavřeném prostoru, jaké chování je správné a jaké naopak velmi nebezpečné. Děti si vyzkoušely také např. ochrannou hasičskou přilbu, která se používá v současnosti.Velmi zajímavé bylo ovšem prohlédnout si a vyzkoušet přilbu, která byly stará více jak jedno století. Po shlédnutí videa hořícího vánočního stromku se všichni přesvědčili o tom, jak se požár dokáže rychle šířit a v průběhu necelé minuty pohltit celou místnost. Děti se po celou dobu aktivně zapojovaly do všech teoretických a praktických činností s velkým nasazením. Za aktivitu a snahu jim byly odměnou bonbóny, záložky do knihy, omalovánky apod. Děkujeme ze velmi zajímavé a hlavně poučné informace. Už nyní se těšíme na návštěvu hasičské zbrojnice v letních měsících.

FOTO

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ (17.10.)

Za mlhavého úterního rána jsme se sešli na školním hřišti, aby děti rozcvičkou zahájily tradiční atletický čtyřboj 1. - 3. tříd. V průběhu dopoledne si tak změřily své síly v hodu raketkou, běhu na 50 m ve dvojicích, dále ve skoku dalekém a na závěr si zaběhly po skupinkách vytrvalostní běh na 300 m. I přes nepřízeň počasí nechyběla dobrá nálada a radost z každého výkonu. Velmi zajímavé bude určitě vyhodnocení výsledků, které všechny malé sportovce teprve čeká. Těšíme se! FOTO

VYHODNOCENÍ ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE

Gratulujeme Gábince Zatloukalové za 1. místo a Leontýně Polové za 3. místo v kategorii dívek 2. tříd.FOTO

ŠKOLNÍ ŘÁD

Prostudujte si aktualizovanou verzi školního řádu pro školní rok 2017/2018. V některých částech došlo k úpravám a změnám. Školní řád máte k nahlédnutí na webových stránkách naší školy.

 

Náš nový kamarád Pepíček Dvořák, kterého jsme přivítali 4. září, se opět odstěhoval s rodinou do Olomouce a nastoupil do svojí bývalé třídy,takže jsme bohužel neměli možnost se s ním více poznat a spřátelit. Je nás ve třídě opět 29, jako tomu bylo v loňském školním roce. Pepíčkovi přejeme hodně štěstí!

Co nás čeká:

17.10. - Atletický čtyřboj (úterý)

17.10. - Zahájení sběru papíru (12.50 - 13.35 hodin)

26. - 27.10. - podzimní prázdniny (čtvrtek, pátek)

30.10. - Beseda s hasiči

ZÁŘÍ

SBÍRKA PRO PSÍ ÚTULEK

Stejně tak, jako v loňském školním roce, probíhá sbírka pro psí útulek. Děti mohou nosit granule, psí konzervy a pamlsky, staré deky, vodítka, hračky atd. Prostě vše, co by se opuštěným pejskům mohlo hodit. Věci můžete nosit do sborovny 2. stupně v přízemí. Sbírka pŕobíhá do KONCE LISTOPADU. Děkuji předem všem, kteří se zapojí a pomohou.

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Zahrada v září nabízí oblíbené ovoce, které nám slouží jako zdroj potřebných vitamínů před blížícím se podzimem. Ve fotogalerii se podívejte, jak se dětem podařily ovocné zavařeniny a mísy s ovocem. FOTO

 

SBĚR PAPÍRU

Papír se bude v letošním školním roce vybírat vždy v úterý v uvdených termínech, které budou umístěny na vstupních dveřích do šaten. První sběr se uskuteční dne 17.10. Balíčky  o váze max. 5 kg opět dávejte do šatny tak, jako v loňském školním roce. Sběr pevně svažte a označte čitelně jménem dítěte. Sběr nesmí obsahovat igelity,plasty,kartony, krabičky od čajů, léků či jiných potravin, knihy s pevnou vazbou (tu je nutné odstranit), kalendáře s kroužkovou vazbou. Předem Vám všem děkuji za ochotu a spolupráci. :)

Co nás čeká:

14.9. - třídní schůzky (16.00 hodin)

28.9. - státní svátek (čtvrtek)

29.9. - volný den pro žáky s organizačních důvodů (pátek)

školní rok: 2016/2017

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy 1.B. Do nového školního roku Vám přeji hodně trpělivosti, tolerance a mnoho radosti s každodenních úspěchů Vašich nejmenších školáků. Dětem přeji, ať je pro ně každý den ve škole plný pohody, spokojenosti a těšení na vše nové, co je každý den čeká. :)

ČERVEN

ZA ZVÍŘÁTKY DO ZOO LEŠNÁ

Ráno u autobusu nás přivítalo sluníčko a provázelo nás celý den. Po příjezdu se děti posilnily svačinkou a vydali jsme se na prohlídku. Bylo neustále co k vidění a to i pro děti, které v této ZOO nebyly poprvé. Lachtani nám předvedli, jak se umí skvěle potápět a že v klouzání do vody jsou opravdoví mistři. Svou barevností nás zaujali papoušci ve velké voliéře. Ve výběhu jsme se také pozdravili s klokany a malý klokánek nám předvedl, jak se dokáže bezpečně ukrýt v mámině kapse. Překvapením byli klokani albíni. To jsme opravdu nečekali. Nechyběli sloni, žirafy, svou velikostí nás uchvátil nosorožec. Děti se těšily na rejnoky, kteří nám ve velkém bazénu ukázali svůj elegantní pohyb pod vodou a nechali se i pohladit. Před odjezdem samozřejmě děti čekalo nakupování suvenýrů, což ke správnému výletu vždycky patří. Výlet se nám vydařil a děti mají tak další radostnou vzpomínku na blížící se konec školního roku. FOTO

Co nás čeká:

1.6. - fotografování tříd

14.6. - školní výlet ZOO Lešná

30.6. - ukončení školního roku, předávání závěrečného vysvědčení

KVĚTEN

NÁVŠTĚVA NA GERIATRII (31.5.)

Již tradičně jsme přijali pozvání, abychom s dětmi navštívili a potěšili pacienty i personál na oddělení geriatrie ve šternberské nemocnici. Blíží se léto, užíváme si sluníčka a teplých dnů. A tak děti z 1.B trošku té létní nálady a radosti přinesly s sebou. Básničky pozvaly všechny do přírody mezi berušky, žabky a racky. O tom, jak se chová příroda a počasí v jednotlivých měsících, děti zazpívaly ve veselé písničce. V říkankách poletovali motýli, broučci předvedli svoji rozcvičku, kocour spletl klubíčko vlny a jako sluníčka se rozzářily pampelišky v trávě. Určitě velkým překvapením byly písničky, které zazpívala Leontýnka ve stylovém kroji a v hanáckém nářečí. V tu chvíli se ke zpěvu připojily i některé pacientky. Děti se rozloučily rytmickou písničkou o kosovi, čápovi a drozdovi, při které si i zacvičily. Závěrem nechyběla společná fotografie s pacienty na památku a od dětí malý dárek pro všechny. Děkujeme za velmi srdečné přijetí a přízeň. Těšíme se opět na shledanou! FOTO

 

 

DĚTSKÝ DEN

Slunečné odpoledne plné zábavných her přožily děti společně se svými rodiči v pátek 26. května na školním hřišti. Po slavnostním zahájení a malém kulturním programu dostali všichni prvňáčci na památku žluté tričko se sloganem "První třídu už mám v kapse a tu druhou zvládnu hladce", který jim bude připomínat jejich první školní krůčky na naší škole. Nechybělo občerstvení pro děti i dospělé, živá hudba, trampolína a stanoviště se zajímavými disciplínami a sladkou odměnou. FOTO

MILÉ MAMINKY,VŠECHNO NEJLEPŠÍ K SVÁTKU!

V úterý 23.května jsme ve třídě přivítali všechny maminky, aby jim děti popřály k jejich svátku. Potěšilo nás, že pozvání přijaly také některé babičky, kterým jejich vnoučátka dělají určitě velikou radost. Celým vystoupením se prolínalo slovo "maminka". Nechyběly pohybové chvilky a cvičení. Všechny pobavily také humorné básničky, písničky a hádanky o zvířátkách, květinách a o škole. Chvíle prožité společně s dětmi bude každé mamince připomínat přání, vlastnoručně malovaná magnetka a v neposlední řadě i kytička, která k tomuto svátku neodmyslitelně patří. FOTO

NÁVŠTĚVA U SENIORŮ

V úterý 16.5. navštívila skupinka dětí z naší třídy společně se staršími spolužáky domov seniorů v Komárově. V dopoledních hodinách tak děti zpestřily klientům jejich zdejší pobyt a moc se jim to podařilo. Mažoretky, aerobic, rytmická cvičení, básničky a písničky - to vše možná zahájilo tradici návštěv v tomto novém zařízení. Děti všem předaly i malé dárky a ke svému překvapení dostaly také malý suvenýr na památku.FOTO

VYSTOUPENÍ ZUŠ - taneční obor (11.5.)

S radostí a očekváním jsme již tradičně přijali pozvání. Vystoupení byla veselá, hýřila barvami, nápaditými kostýmy a tanečními variacemi. Tlaskali jsme nejmenším začínajícím tanečnicím a také zkušeným absolventkám. Celým programem nás provázela balerýna, která je novou posilou zdejší umělecké školy. Společně s žákyňkami nám i zatančila a bylo to opravdu skvělé! Děkujeme za pěkný kulturní zážitek a těšíme se za rok na shledanou.

 

DEN ZEMĚ

Ve středu 10.5.jsme se společně s kamarády z 1. A a se všemi druháky vypravili do parku, abychom si připomněli, jak je důležité pečovat o naše životní prostředí. Žáci 9. ročníků připravili pro své nejmenší spolužáky program, ve kterém formou zábavných úkolů plnili otázky, teré se týkaly přírody, rostlin, živočichů a třídění odpadků. Při některých úkolech si děti také vyzkoušely svoji obratnost, zručnost a trpělivost. Počasí nám celé dopoledne přálo. Děti si domů odnesly spoustu nových zážitků a určitě i dobrou náladu. FOTO

JARNÍ KRESLENÍ

Jaro už je tady. Kvetou stromy a jarní květiny. Těšíme se ze sluníčka a všeho, co k jaru patří. A tak ani ve výtvarné výchově nejsme pozadu a máme radost  z obrázků, které se všem dětem podařilo namalovat. FOTO

Co nás čeká:

5.5. -   atletický čtyřboj základních škol (vybraní žáci)

8.5. -   Státní svátek

10.5. - Den Země

11.5. - vystoupení tanečního oboru ZUŠ (30,- Kč)

18.8. - třídní schůzky (16.00 hodin, třída)

23.5. - besídka ke Dni matek ( 16.00 hod., třída)

26.5. - Dětský den

31.5. - návštěva na geriatrii (nemocnice Šternberk)

DUBEN

PLACKOHRANÍ

Vyráběli jsme dárky a neprozradíme, pro koho. To by nebylo překvapení. Podívejte se, jak se nám vše dařilo. :) FOTO

Co nás čeká:

7.4. - zápis do 1. tříd (volný den pro žáky)

12.4. -" Plackohraní" (25,- Kč)

13.4. - velikonoční prázdniny (čtvrtek)

14.4. - Velký pátek (státní svátek)

17.4. - Pondělí velikonoční

 

BŘEZEN

ZA ZVÍŘÁTKY DO LUŽIC 29.3. (školní družina)

S jarem a sluníčkem vše kolem nás rozkvétá, tráva se zelená a také se blíží Velikonoce. Ty jsou spojené nejen s pomlázkou a kraslicemi, ale i s mláďátky. Velmi milé překvapení si pro děti připravili manželé Tiefenbachovi z Lužic. Pozvali je domů a děti si mohly prohlédnout všechna zvířátka a jejich mláďata, která doma chovají. A nejen prohlédnout, také se k nim přiblížit a třeba si je i pohladit. Cesta ze školy do Lužic pěšky a celá prohlídka opravdu stála za to. Není divu, že dětem vyhládlo. A tak opékání špekáčků na ohništi byla ta nejlepší tečka na závěr před odchodem domů.FOTO

NEZKROCENÁ BRAZÍLIE (Z Ria za modrým papouškem), Diashow Motani (29.3.)

V pásmu "Nezkrocená Brazílie" jsme podnikli dlouhou cetu napříč rozlehlou zemí, která začíná v nebezpečném a nejkrásnějším městě světa. Je to Rio de Janeiro. Ocitli jsme se v temných, rušných i zapadlých ulicích, kde šedivé zdi zdobí nespočetné pestroberevné GRAFITY. Ani ve dne zde není bezpečno, natož v noci. Odměnou za napjaté okamžiky je pohled na celé město ze slavné CUKROVÉ HOMOLE. Při pohledu z vrtulníku na skaliska, zálivy, pláže, chudinské i výškové domy se nám tají dech. Vzhlížíme také k ohromné soše KRISTA, která vypadá, jako by objímala celé okolí. Prošli jsme se také po nejslavnější pláži COPACABANA. Poté jsme se vydali na bažinatou oblast PANTANAL, kde jsme hledali vzácného modrého papouška ARU HYACINTOVÉHO. Vzdálenosti jsou velké a tak najít papouška trvalo několik dní. Překvapením byl i strom plný nádherných TUKANŮ. Dalším zážitkem je plavba hustou tropickou vegetací, kde je možné lovit na udici dravé PYRANĚ. Zuby na nás cenili i všudypřítomní KAJMANI. Zblízka jsme dále viděli i MRAVENEČNÍKA, kolem občas proběhly podivné KAPYBARY (vodní prasátka). Spatřili jsme také vzácné opičky LVÍČKY ZLATÉ. S NOSÁLY v patách jsme prozkoumali nejmohutnější vodopády světa CATARATAS DO IGUACU. V oblasti Bonita se nachází neskutečný PODVODNÍ SVĚT a tak si mezi barevnými rybami pod hladinou připadáme jako v akváriu. Dodáváme si odvahy a slaňujeme se do 72 m hluboké JESKYNĚ, kde spatříme tajemný svět obřích krápníků. Za pár dní začíná KARNEVAL - dny, kdy je nezkrocená Brazílie veselá, barevná, dravá, divoká a roztančená. Nekonečné hodiny hudby a tance až do pozdního rána. Show je u konce. V očích nás všech v hledišti září ohýnky radosti. Děkujeme za velmi poutavý a zajímavý zážitek. Těšíme se v novém školním roce na cestování po Africe. :)

TÝDEN ZDRAVÉ SVAČINKY

V týdnu od 13. do 17. března si děti vyzkoušely, jaké to je,vynechat ze svojí školní svačinky třeba sladkosti, koláče, nezdravé salámy a bílé pečivo. To vše nahradilo např. pečivo celozrnné, mléčné výrobky, ovoce, zelenina a na mlsání třeba cereální sušenky. Všem maminkám děkuji za spolupráci a za pečlivou přípravu svačinek. Myslím, že děti byly spokojené a přesvědčuji se, že si zdravou svačinku začaly nosit i tehdy, když nemusí.FOTO

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V sobotu 11. března se otevřely všechny dveře naší školy pro širokou veřejnost, budoucí prvňáčky a jejich rodiče a pro všechny přátele školy. Součástí tohoto dopoledne bylo i kulturní vystoupení v místním kulturním domě. Děti z naší třídy si připravily veselé a dovádivé cvičení "Klokánci". V zelených tričkách jim to moc slušelo. Podívejte se sami. :)

FOTO

Co nás čeká:

1. - 3.3. - jarní prázdniny

11.3. - Den otevřených dveří, vystoupení "Klokánci" (sobota)

13. - 17.3. - Týden zdravé svačinky

29.3. - diashow Motani "Nezkrocená Brazílie" (50,- Kč)

29.3. - Za zvířátky do Lužic (školní družina)

ÚNOR

ACH, TY BACILY...

Téměř celý únor byl pro naši třídu ve znamení opravdu velké nemocnosti. V jednu chvíli chybělo ve třídě celkem 18 dětí, což je více jak polovina třídy. S každým dnem jsme čekali na to, že bacily to prostě a jednoduš vzdají, ale marně. Poslední týden, kdy chybělo už jen pět dětí, jsme začali věřit tomu, že se mince obrátila. Všichni jsme proto také uvítali jarní prázdniny. Těšíme se na volné dny, odpočinek a zajímavé zážitky.

PRVNÍ VYSVĚDČENÍ

Zasloužený volný den si děti užily v pátek 3.2., kdy měly pololetní prázdniny. Svým prvním vysvědčením, které obdrželi všichni v úterý 31. ledna, se tak mohli pochlubit těm, kterým jej ještě nestihl ukázat. Takže byla vhodná příležitost pro návštěvu prarodičů, známých nebo kamarádů. Všechny čeká nové pololetí a já věřím, že se budou všichni i nadále tak snažit, jako tomu bylo doposud.

Co nás čeká:

3.2. - pololetní prázdniny (pátek)

27.2. - 3.3. - jarní prázdniny (pondělí - pátek)

 

LEDEN

VIVIENKA jako moderátorka FOTO

NAŠE PRVNÍ VYSVĚDČENÍ FOTO

Poslední lednový den byl pro děti zvláštní a zároveň sváteční hned ze dvou důvodů. Ráno jsme se vydali do kina, kde proběhlo školní kolo recitační soutěže. Malí prvňáčci usednou vždy jen jako diváci v hledišti, jelikož se této soutěže nezúčastňují. Neznají všechna písmenka a bylo by pro ně komplikované se na soutěž připravit. A tak bedlivě sledovali své starší kamarády, povzbuzovali potleskem a prožívali atmosféru, kterou někteří z nich zažijí v příštím školním roce jako soutěžící. Pochvalu si ovšem zaslouží Vivien Tirpáková, která pomáhala paní učitelce Svobodové při moderování, na jevišti se neostýchala a byla jako ryba ve vodě. Po návratu z kina nastal ten nejvíce očekávaný okamžik pro všechny prvńáčky a to je předávání jejich prvního vysvědčení. Bohužel v průběhu posedních dnů onemocněla téměř polovina dětí ze třídy a tak si "marodi" nemohli tento slavnostní okamžík prožít společně s ostatními, což nás velmi mrzelo. Všechny děti se po celý půlrok moc snažily. Zvládly mnoho velkých změn a úskalí, které s sebou 1. třída přináší. Zažívaly ale zároveň spoustu radosti, veselých chvilek a pochopení. O tom, že děti vysvědčení opravdu potěšilo, se přesvědčíte na fotografii.

SPOLEČENSKÝ PLES ŠKOLY

Vážení rodiče, děkuji Vám tímto za všechny finanční příspěvky a sponzorské dary do tomboly. Celkem jste přispěli částkou 3600,- Kč.

PSANÍ A MY

Možná by některé děti na začátku školního roku neřekly, že psaní pro ně bude časem i zábava. Začínali jsme písmenky, pak přišly na řadu slabiky a nyní je samozřejmostí napsat slova a dokonce i věty. Každý den se děti učí něco nového a přicházejí na to, že i zde platí určitá pravidla a "fígle", jak nakonec vše správně napsat. Nahlédněte do fotogalerie a přesvědčte se sami. FOTO

ZIMA...

Zimu a zimní radovánky si letos děti užívají plnými doušky. Školní družina nabízí pravidelné vycházky na čerstvém vzduchu spojené s koulováním, stavěním sněhuláků a dalšími hrami na sněhu. Nebudou chybět ani další lekce bruslení na zimním stadionu, na které se děti moc těší. Zimní tématika se prolíná také všemi vyučovacími hodinami. Tak například ve výtvarné výchově si děti nakreslily "Tři krále" a nebo si v pracovních činnostech vyrobily tučňáka na ledu. Dalo jim to sice zabrat, ale výsledek je skvělý. V prvouce si povídáme o zimních sportech, o počasí a také o tom, jak tyto mrazivé dny prožívají volně žijící zvířata. Nezapomínáme na pravidelný pitný režim a dostatek vitamínů. Několikrát za dopoledne cvičíme i ve třídě a když přidáme i nějakou zimní písničku, je nám hned veseleji.

Co nás čeká:

  5.1. - třídní schůzky od 16 hodin (čtvrtek)

27.1. - společenský ples (pátek), předprodej vstupenek v ředitelně školy od 6.1.2017

31.1. - školní kolo recitační soutěže (od 2. tříd) v kině

31.1. - pololetní vysvědčení (úterý)

  3.2. - pololetní prázdniny (pátek)

 

Do Nového roku 2017 přeji všem pevné zdraví, spokojenost v osobním i pracovním životě a rodinnou pohodu.

 

PROSINEC

Co nás čeká:

  2.12. -   bruslení se třídou (9.00 - 10.00 hodin)

  5.12. -   Mikulášská návštěva ve třídě

  9.12. -   Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, rozsvícení školního vánočního stromu

21.12. -   filmové představení "Kniha džunglí", cena 40,- Kč

22.12. -   vánoční posezení u stromečku s předáváním dárků (třída)

23.12  - 2.1.2017 - vánoční prázdniny

 

Vážení rodiče, přeji Vám příjemné  a klidné vánoční svátky. Prožijte je ve zdraví, klidu a harmonii se všemi blízkými.

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Se starým kalendářním rokem jsme se s dětmi  již tradičně rozloučili vánoční besídkou ve třídě. Zpívali jsme koledy, povídali jsme si o vánočních zvycích a tradicích. U stromečku si děti předaly dárky, které měly pečlivě zabalené a do dnešního dne byly tajemstvím pro jejich kamarády. Bylo vidět, že dárky nejen potěšily, ale mnohdy i překvapily, což je důležité ocenit. Ve zbytku dopoledne si děti hrály, mlsaly cukroví a za všeho nejvíc se určitě těšily na prázdniny, které mají před sebou. FOTO

 

KNIHA DŽUNGLÍ

Příběh malého chlapce Mauglího, který vyrůstal uprostřed džungle a vychovávala jej vlčí smečka, děti opravdu uchvátil. Byly okamžiky, kdy bylo v kině takové ticho, že bychom slyšeli upadnout špendlík. Celý příběh měl napínavý děj, byl také zábavný a zároveň i velmi poučný. Děti se přesvědčily o tom, že v přírodě platí přísné zákony. Na konec zvítězila opět spravedlnost a odvaha. A tak to má být! :)

MIKULÁŠKÉ PONDĚLÍ

5.12.

Hned ráno nás ve třídě navštívil Mikuláš se svojí družinou. Děti ho potěšily veselou zimní písničkou a slíbily, že si vezmou k srdci jeho moudré rady. Pokračovali jsme mikuláškým počítáním a čtením. Každý si vyrobil z papíru svého Mikuláše, doma se bude jistě hodit adventní kalendář - omalovánka, který je plný usměvavých sněhuláků. Ti dětem pomohou odpočítávat dny, které zbývají do Štědrého dne. Stačí si vzít pastelky a každý den vymalovat sněhuláka s číslicí. FOTO

 

BRUSLENÍ

pátek 2.12.

První adventní pracovní týden jsme s dětmi ukončili sportovně a to bruslením. Zima klepe na dveře a tak je potřeba se na ni řádně připravit. Na celou hodinu děti využili ledovou plochu jak se patří. Začátečníci opatrně obcházeli mantinel a vytrvale se snažili udržet se na bruslích. Neodradily je ani časté pády a za to si proto zaslouží velkou pochvalu. Ti zkušenější se proháněli po ledové ploše jako o závod a bruslení si opravdu užili. Chtěla bych poděkovat za pomoc paní vychovatelce a také ochotným rodičům, kteří pomohli  v šatně při zavazování bruslí, při odvozu zavazadel zpět do školy a také přímo na ledě, kde byl pan Tirpák pravou rukou pro některé dívenky začátečnice. FOTO

LISTOPAD

KLÍČEK KE SLABIKÁŘI

Malým prvňáčkům skončilo přípravné období, rozloučili se s Živou abecedou a dlouho očekávaný okamžik je tady. Ve čtvrtek 24.11. jsme se společně s dětmi, rodiči a ostatními hosty sešli ve třídě, aby nás děti přesvědčily o tom, že si svoji první školní knížku Slabikář zaslouží. Třídou se rozezněly veselé písničky, děti recitovaly básničky o probraných hláskách a číslicích. Nechyběly říkanky s pohybem a pohybové chvilky. Úsměv na rtech vyloudila u všech říkanka o přestávce a o domácích úkolech. Za okny se setmělo, vystoupení je u konce a na děti čeká to nejdůležitější - Slabikář. Dostal ho úplně každý a to společně s papírovým klíčem, kterým si jej děti "odemknou". Co by to však bylo za oslavu bez sladké tečky na závěr. Překvapením pro děti se stal velký dort, který byl věrnou kopií Slabikáře a všechny děti si na něm opravdu moc pochutnaly. Věřím, že na celý slavnostní podvečer budou rodiče společně se svými dětmi rádi a dlouho vzpomínat. FOTO

ABRAKA MUZIKA

Na úterý 22.11. si pro děti připravil v místním kině PaedDr. Petr Novák se skupinou ABRAKA MUZIKA didaktický program, který již tradičně souvisel s výukou a výchovou. Děti si zábavnou formou vyzkoušely základy slušného chování , např. jak pomáháme starším, kdo první vstupuje do místnosti, kdo nese deštník, jak má vypadat správný pozdrav apod. Se svými kolegy na jevišti dětem dále názorně předvedl, jak se může projevovat šikana. Do celého programu byly děti aktivně zapojovány, všichni členové skupiny udržovali přímý kontakt s celým publikem. Nechyběly  rytmické a opět poučné písničky, které nás všechny pokaždé roztleskaly. Vystoupení jako vždy nezklamalo a už nyní se s dětmi těšíme na další setkání.

VÁNOČNÍ HVĚZDA

Děkuji všem rodičům, kteří se zapojili do charitativního prodeje květin a zakoupením vánoční hvězdy přispěli těžce nemocným dětem. Výtěžek bude věnován Dětskému hematoonkologickému oddělení FN v Olomouci. Za naši třídu jste přispěli částkou 2450,- Kč.

Malujeme, stříháme, lepíme,...

Na pátek se těší celá třída. Děti si nejprve zacvičí v tělocviku a na poslední dvě vyučovací hodiny vezmou štětce, barvy, nůžky, lepidlo a pustí se do výtvarné výchovy. Nahlédněte alespoň trošičku prostřednictvím fotogalerie do hodin a posuďte sami, jak se dětem práce daří. FOTO

 

Hrajeme si s písmenky

"Z písmenek se složí slova, z vět se složí celý svět,..." Tento úryvek z básničky už není dětem tolik cizí. Z probraných písmenek už děti hravě skládají nejen slabiky, ale i celá slova. Říkáme, že kouzlíme a dětem se to čarování opravdu daří a hlavně je všechny moc baví.  FOTO

Co nás čeká:

17.11. - Státní svátek (čtvrtek)

18.11. - volný den pro žáky z organizačních a provozních důvodů

22.11. - didaktický hudební pořad se skupinou ABRAKA MUZIKA (kino)

24.11. - "KLÍČEK KE SLABIKÁŘI", slavnostní předávání slabikářů (třída 1.B v 16 hodin)

 

PODZIMNÍ KIOSK (přespolní běh)

Již tradičně na podzim pořádá Dům dětí a mládeže ve Šternberku přespolní běh pod názvem "Podzimní kiosk". V letošním školním roce se vybrané děti z jednotlivých tříd sešly za chladného počasí ve středu 12. října a změřily si své síly. Pro naše prvňáčky to byla opět premiéra a zvládly ji na jedničku. Naši třídu reprezentovaly 4 děti: Melisa Neplechová, Gabriela Zatloukalová, leontýna Polová a za hochy Jakub Andrášik. Děvčata sice nezíslala místo mezi třemi nejlepšími ve své kategorii, ale zaslouží si pochvalu za účast a za sportovní nasazení. Moc gratulujeme Jakubu ANDRÁŠIKOVI, který si vybojoval skvělé 3. místo v kategorii hochů 1. ročníků zúčastněných škol. FOTO

 

SBÍRKA PRO ÚTULEK

Jako každý rok můžete udělat dobrý skutek a darovat do olomouckého útulku pamlsky, konzervy, staré deky a vodítka pro opuštěné pejsky a kočičky. Dárky můžete nosit do sborovny v přízemí. Akce bude probíhat do konce prosince. Předem všem dobrovolníkům děkuji.

CVIČÍME S RADOSTÍ

V úterý a v pátek se moc těšíme na hodiny tělesné výchovy a na naše paní učitelky. Doposud jsme cvičili venku na školním hřišti,ale s příchodem chladného podzimního počasí chodíme do tělocvičny. Je prostorná a nabízí mnoho možností, jak se protáhnout a procvičit si své dovednosti. Prohlédněte si fotogalerii a přesvědčíte se o tom, že hodiny tělocviku jsou opravdu prima. :) FOTO

ŘÍJEN

Co nás čeká:

6.10. - třídní chůzky (začátek v 16 hodin, třída 1.B)

12.10. - přespolní běh "Podzimní kiosk" (vybraní žáci)

18.10. - fotografování prvňáčků (sada 3 fotografií 10x15 cm á 70,- Kč)

26. - 27.10. - podzimní prázdniny

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ - vyhodnocení

Ve čtvrtek 29. září se všichni žáci 1. stupně sešli v tělocvičně školy, aby se dověděli výsledky atletického klání, které probíhalo minulý týden. S radostí gratulujeme MELISCE Neplechové z naší třídy, která se v kategorii dívek 1. tříd umístila na úžasném 1. místě! Ve všech disciplínách dosáhla nejlepších výsledků a zaslouženě se postavila na nejvyšší stupínek. Ještě jednou blahopřejeme a držíme palce na další závody a soutěže.FOTO

POPHÁDKOVÉ KRESLENÍ

Dětmi oblíbený ilustrátor Adolf Dudek zavítal v úterý 27. září do našeho kulturního domu a představil dětem prostřednictvím interaktivní show některé klasické pohádky, jako např. O řepě, Šipková Růženka, O koblížkovi. Děti se aktivně zapojovaly, kreslily obrázky a staly se tak přímými účastníky pohádek, které znají z knížek. Na závěr si některé děti odnesly na památku podpis ilustrátora, který se jim podepsal např. přímo na ruku.FOTO

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

Ve středu 21.9. se za příznivého počasí uskuteční na školním hřišti pro žáky 1. a 2. tříd "Atletický čtyřboj". Děti budou mít poprve příležitost změřit si síly se svými kamarády v běhu,v hodu raketkou, ve skoku do dálky. Všichni se těšíme na pěkné počasí a na to, že si dopoledne náležitě užijeme.

Zamračenou ranní oblohu nakonec přece jen vystřídalo sluníčko. Děti se na hřišti rozcvičily a sportovní klání tak mohlo začít. Naše třída zahájila skokem do dálky, násladoval běh dvojic na 50 m, hod raketkou  a na závěr čekal všechny vytrvalostní běh na 300 m. Výsledky jednotlivých disciplín budou dětem sděleny na společném vyhlášení v tělocvičně školy a budou odměněni ti nejlepší v jednotlivých kategoriích. Dnešní den byl pro nejmenší prvňáčky plný nových zážitků a zkušeností. Děti se potkaly s kamarády z jiných tříd, mohly je povzbuzovat a zároveň sledovat i jejich sportovní výkony. S radostí a úsměvem si všichni zasoutěžili, což je určitě to nejdůležitější.FOTO

Začínáme...

Žádám rodiče, aby podepisovali každý domácí úkol, hodnocení v notýsku stačí podepisovat 1krát na konci týdne. Kontrolujte dětem pravidelně také ořezané pastelky, pracujeme s nimi každou vyučovací hodinu. Dbejte na správné sezení při psaní i kreslení, na správné držení pastelky, tužky a později pera.

Sběr papíru

I tento školní rok bude probíhat sběr starého papíru. Přesné termíny budou vyvěšeny na dveřích při vchodu do šaten. Již nyní můžete dětem doma papír střádat. Papír musí být pevně svázaný (balíčky max. 5. kg), nesmí obsahovat kartony, igelity, fólii, ze starých knih musí být odstraněna pevná vazba. Papír nesmí být uložený v papírové nebo kartonové krabici. Balíčky, prosím, viditelně označte jménem dítěte a uveďte třídu. Papír nemusíte vážit, balíčky se váží ve škole. Děkuji Vám za vstřícnost a spolupráci.

PRVNÍ TÝDEN VE ŠKOLE

Společně s babím létem si Vaše děti užívají první dny ve školních lavicích. Jsou to dny plné očekávání, radosti, úsměvů a nových zážitků. Nahlédněte do naší třídy prostřednictvím malé fotogalerie..:) FOTO

Vybíráme z fotogalerie Zelený den v 1.A
zřizovatel školy: Město Šternberk