6.B

6.B  -  2017/2018

červen

Pro letošní školní rok končí sběr starého papíru, již další nenoste.

6.6. jsme jeli na školní výlet do Teplic nad Bečvou. Prošli jsme si lázeňskou kolonádu, nakoupili nezbytné dárečky a vydali se na prohlídku Zbrašovských aragonitových jeskyní. Dalším programem byla návštěva Hranické propasti, která je nejhlubší evropskou propastí. Potom jsme přírodní rezervací pokračovali až do Hranic. Po přestávce na pozdní oběd jsme šli na vlak. Počasí se vydařilo a všichni jsme se vrátili živí a zdraví.

FOTO

13.6. preventivní program Outsider

8.6. dětský den

6.6. - školní výlet Teplice nad Bečvou, Hranice - termín zaplacení výletu byl 20.5.2018! Připomínám opozdilcům.

 

květen

Sešity a pomůcky pro žáky 2018/19                      7.ročník

 

č.440                             1 x Př, 1 x VV (nelink.)

č.444                             1 x Aj

č.560                             1 x (Z), 1x (Fy)

č.524                             2 x (Aj), 1 x (Nj), 1 x (Rj), 3 x (Čj)

č.544                             1 x (Aj), 1 x (Nj), 2 x (Rj), 1 x (D), 1 x (Ov), 1 x (Dom)

č.564                             1 x  (Čj),

č 520                             1 x (Pč),  1 x (M)

č.460                             1 x (M)

č.624                             1 x (Př)

č.644                             1 x (Nj)

notový sešit                  1 x (Hv)

1x trojúhelník s ryskou

1x dlouhé pravítko

1x kružítko

1x úhloměr

1x pentilka

fólie A4                           3 x (Aj, Čj, Nj)

barvy (anilínové a tempery),křídové pastely, voskovky, obyčejné pastely(12), fixy (12), tyčinkové lepidlo, nůžky, 2 štětce (plochý a kulatý), kelímek, klovatina, UBRUS a tužku č.1,2, černá tuš a redispero

!!! SEŠITY NEPODEPISOVAT A NENADEPISOVAT !!

 

22.5. fotografování tříd

25,- kč      Společná  velká třída

60,- Kř      1 žák sám na fotce ( obdrží 3 fotky)

40,- Kč     2 žáci na fotce ( každý obdrží 2 fotky)

20,- Kč     3 žáci a více na fotce ( každý 1 ks fotky)

 

11.5. třídnická hodina

 

duben

20.4. proběhl na naší škole Den Země. Naše třída se v rámci kampaně " Ukliďme Česko" vydala na úklid štarnovské cyklostezky. Stezka byla sice uklizená, ale i přesto jsme nasbírali 4 pytle odpadu. Zaslouženě jsme se ve Štarnově odměnili zmrzlinou. FOTO

18.4. byli vybraní žáci naší třídy v DDM Olomouc převzít čestné uznání, které získali v krajské soutěži Evropa ve škole.Nikola Parčová navíc získala 1. místo v literární soutěži. Gratulujeme! FOTO

20.4. Den Země

19.4. konzultační třídní schůzky od 16 do 18 hodin

13.4. třídnická hodina

6.4. zápis do prvních tříd. Volný den pro žáky.

 

březen

29.3.-30.3. Velikonoční prázdniny. Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku!

23.3. ještě týž den probíhala Noc s Andersenem, kreré se opět zúčastnila většina naší třídy a všichni si to náležitě užili.

23.3. proběhl v naší škole Den otevřených dveří. Na jeho realizaci se podílela většina naší třídy. Žáci naší třídy se zapojili do čtyř vystoupení, pomáhali na indiánské stezce pro budoucí prvňáčky a vystupovali a pomáhali i při odpolední vernisáži.Děkuji všem a jen tak dál!

16.3. se psal Matematický klokan. Naši třídu nejlépe reprezentovala Petra Šťastná. Gratulujeme!

5.3. - 9.3. jarní prázdniny

1.3. animační program - Malý princ

únor

16.2. třídnická hodina

10.2. děkuji všem žákům naší třídy, kteří se zapojili do masopustního průvodu. Příští rok třeba znovu.

7.2. bude schůzka školního parlamentu 

Opět jsme se zapojili do Recyklohraní. Sbírají se baterie, drobné elektrospotřebiče, tonery a cartridge.

Stále probíhá sběr starého papíru a vršků od PETlahví.

leden

 

31.1. dostaneme šestou vyučovací hodinu vysvědčení. Ve čtvrtek probíhá normální výuka a v pátek 2.2. budou pololetní prázdniny.

7.2. půjdeme na pořad O animovaném filmu. Vybíráme 40 Kč.

12.1. třídnická hodina

 

9.1. jela naše třída na ekologický program "Ptáčci zpěváčci" do střediska ve Sluňákově. Čekala nás řada aktivit v učebně i v

terénu, při kterých jsme se seznámili s našimi pěvci a dozvěděli se o nich řadu zajímavostí. Spolupracovali jsme ve skupinkách, učili

se používat dalekohled, vybírali vhodné krmivo do krmítek. Poznatky využijeme nejen v hodinách přírodopisu ale také v běžném

životě. Vzhledem k tomu, že většina třídy nikdy v okolí Sluňákova nebyla, získali žáci i dobrý tip na výlet s rodiči. FOTO

 

prosinec

 

Všem žákům a rodičům přeji veselé a šťastné Vánoce a v dalším roce štěstí, zdraví a pohodu. třídní učitelka Tomanová

 

...a to byla naše vánoční besídka ......FOTO

 

V pátek 22.12. po vánočních besídkách bude vyučování zkráceno do 11:40 hod.

 

Ve čtvrtek 21.12. proběhla soutěž " Tvoje tvář má známý hlas". Naši třídu zastupovala čtyři děvčata Peťka, Kristýnka, Lili a Eliška a doprovázel je Saša.

 

8.12. byla ukončena sbírka pro psí útulek v Olomouci. Pan školník zavezl plné auto granulí, psích konzerv, dek a dalších potřebných věcí do útulku. Zájemci z řad žáků se jeli do útulku podívat. Tuto možnost využila především děvčata z 6.B. Útulek si děvčata prošla a dozvěděla se pár informací o jeho provozu. Všem žákům, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme! FOTO

 

Ve středu 20.12. půjdeme do kina na animovaný film "Zpívej". Vybíráme 30 Kč.

 

Ve čtvrtek 14.12. od 15:30 hodin bude probíhat Vánoční jarmark. Součástí bude vystoupení školního sboru i rozsvícení školního vánočního stromečku. Připraveno bude i bohaté občerstvení. Jste srdečně zváni!

 

1.12. jela naše třída na exkurzi do Olomouce do svíčkárny Rodas. Dozvěděli jsme se něco o výrobě a dekorování svíček, ale hlavně jsme si sami vyzkoušeli barvení svíček, vyrobili jsme si zápich a vytvořili vonný sáček se solí. V prodejně jsme si nakoupili další svíčky jako dárky na Vánoce. Atrakcí byli dva papoušci Ara, kteří mluvili a které jsme si mohli dát na rameno.Akce se vydařila. FOTO

 

Děkuji všem, kteří zakoupili vánoční hvězdu nebo podpořili pejsky v útulku.

I v letošním roce je možné zakoupit vánoční hvězdu - malou za 50 Kč a velkou za 100 Kč. Výtěžek z prodeje jde na podporu dětské hematoonkologie v Olomouci.

 

 listopad

 

Do konce listopadu probíhá sbírka pro psí útulek v Olomouci. Podpořte pejsky!

 

30.11. proběhne Pedagodická rada a následně konzultační třídní schůzky.

 

17.11. státní svátek

 

14.11. nás čeká beseda s hasiči

 

říjen

20.10. bude třídnická hodina

akce:

18.10. Pohodáři - program Polsko vybíráme 50 Kč

19.10. Odpadová olympiáda v Olomouci - doprava hrazena z pěněz, které zbyly z adaptačního programu

20.10. Pernštejni - program Vikingové od 9-10 hod. vybíráme 45 Kč

 

6.října absolvovala naše třída adaptační program Dramacentra Olomouc Na jednom prkně. Aktivity, kterých jsme se účastnili spojoval silný příběh, který všechny vtáhl do děje. O silné emoce nebyla nouze. Byly chvíle, kdy naše "ukecaná" třída byla úplně zticha a věnovala se naplno plnění úkolů. Na závěr nám lektorka předala hodnocení třídy, které nedopadlo vůbec špatně. Proto jsme se odměnili obědem v Šantovce.

Adaptační program pokračoval spaním ve škole. Hráli jsme společenské hry, v tělocvičně nás paní učitelka Mondeková naučila novou hru, v kychyňce jsme si připravili večeři a také nechyběla stezka odvahy, na které strašil také pan školník. Moc jsme toho nenaspali, ale i tak byla ráno dobrá nálada.

Vzájemně jsme se všichni lépe poznali, což bylo smyslem celého dne. FOTO

 

6.října nás čeká adaptační program v Olomouci a následně spaní ve škole. Aspoň poznáme školu zase trochu jinak! Smile

 

V říjnu a listopadu bude probíhat sbírka pro psí útulek v Olomouci. Kdo se chce zapojit, může donést psí granule, konzervy, hračky, staré deky atd. do sborovny 2. stupně v přízemí. Zájemci se mohou zúčastnit předání sbírky v útulku.

 

září

 

22.9. třídnická hodina

 

20.9. zasedání školního parlamentu

 

Přihlaste se, prosím, do systému Škola online, některé informace Vám budou zasílány tímto systémem na Váš profil. Pokud se přihlašujete přes Vaše dítě, k daným informacím se nedostamete.

 

14.9. proběhnou informativní třídní schůzky v 16 hodin ve třídě 6.B.

 

Platbu za šatní skříňky proveďte přes účet školy.

 

Vybíráme 150 Kč na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti (hotově třídní učitelce).

 

Vítám Vás v 6. ročníku!   Vaše nová třídní učitelka Mgr. Darja Tomanová

 

 

 

 

5.B

tř.uč.

2016/2017

 

Odkazy na webové stránky

Jsou to stránky volně dostupné.

Výuka školních předmětů, procvičování, ale taky rozvoj zrakového vnímání, postřehu, rychlosti, logického uvažování.

 www.naberanku.cz/vyuka/matematika/zaci/mat05.htm

www.zaskolak.eu (matematika i se zaokrouhlováním, čeština, prvouka, vlastivěda + okamžitá oprava)

www.pravopisne.cz (okamžitá oprava, možnost zvukových diktátů)

www.cesky-jazyk.okhelp.cz (čeština i se známkováním, mnoho nových slov, jiné předměty, hry aj.)

 http://cz.gamelicker.com/math-balloons-multiplication-division-3931 (M hra +,-,x,:  vyzkoušeno, popis pravidel pod hrou,    

                                                                                                  dají se tu najít i jiné hry)

www.skodahrou.cz (rozvoj zrakového vnímání-najdi rozdíly,puzzle; mat.představivost-sudoku;znalost značek aj.)

www.diktaty.cz (ČJ+M - okamžitá oprava)

www.onlinecviceni.cz (program jim i sám označí chyby a poradí, jak je to správně)

www.naberanku.cz (Výukové materiály - všechny předměty)

www.cestina.hrou.cz (nácvik psaní diktátu, až je slovo napsané úplně správně, pustí dítě k následujícímu, nácvik       

                                           sebekontroly; nutný zvuk)

 

ČERVEN

KVĚTEN

Seiferos - jihomoravští záchranáři předvedli ukázkovou show našich dravců. Spokojenost na obou stranách.

Den Země - sice opožděně (kvůli počasí) ale přece jsme jako každoročně vyrazili na celý den do přírody. Tentokrát jsme se vydali na Tankodrom. Je až s podivem kolik dětí nevědělo, co a kde to je. Po cestě jsme si připomněli a zopakovali světové strany, orientaci v přírodě. Ke slovu přišly i znalosti z přírodovědy.

Poté volná zábava (bez telefonů i tabletů!) v přístupném prostoru Tankodromu. Bylo zajímavé pozorovat, jak spolu děti komunikují, vznikají nové skupinky, hrají se "obyčejné" hry. Asi nikomu nevadilo, že tepla jsme si moc neužili.

Atletický čtyřboj škol - mezi šternberskými školami vybojovali Ondřej Mondek 1.místo a Dominik Vereskov 2.místo v kategorii 5.tříd 

DUBEN

Plackohraní - jak se vám líbily výrobky vašich dětí?To bylo kouzlení, mít tak ten stroj doma...

BŘEZEN

Noc s Andersenem - viz článek na hlavní stránce školy.

Diashow Motani Brazilie jako obyčejně nezklamala. Zajímavosti z tak vzdálené části Země nevidíme denně. Kdoví, třeba se tam někdo z nás v budoucnu vydá.

Pěvecká soutěž Šternberský slavíček proběhla (díky mimořádné události) jen neoficiálně a nikdo od nás do městského kola nepostoupil.

Na Den otevřených dveří jsme s děvčaty hoooodně trénovaly, neboť se v našich Spice Girls vyměnila jedna z účinkujích.

Ale stálo to zato. Nejdřív generálka na vystoupení pro školu a v sobotu hlavní vystoupení pro rodiče. Dle slov diváků jsme se líbily.

Bruslení na zimním stadionu

Soutěž Matematický klokan - účastmnili se všichni žáci. V naší kategorii 4. a 5.tříd byl lepší žák 4.B a další 3 místa byla naše:

E.Chládková. E.Prchlíková, M.Králová.

ÚNOR

Bruslení na zimním stadionu

LEDEN

Posledního dne tohoto měsíce vybojovala Alenka Adámková .místo ve školním kole recitační soutěže, postoupila do městského kola.

PROSINEC

20.12. Expozice času - Vánoce ve světě

V předvánočním čase jsme navštívili program, kde jsme si připomněli, jak probíhají oslavy vánočních svátků v jiných zemích světa. Těch různých bytostí, které "nosí dárky" pod stromeček: Befana, Noel, děda Mráz aj. Stejně jsou ale naše svátky nejlepší, že? Protože se naděluje už 24. prosince!

Tak krásné a pohodové Vánoce všem a do nového roku zdraví, štěstí, pokoj svatý vinšuji vám (jak praví známá koleda). Vaše úča Iveta Václavíková

9.12.Přání Ježíškovi

Naše přání odlétla spolu s balonky v den, kdy se rozsvěcoval náš školní vánoční stromek. Na šk.hřišti byl i malý jarmark, vyhlašovaly se výsledky soutěže o nejdelší ván.řetěz. Naše třída se umístila na druhém místě. HURÁ! Sladká odměna za to stála.

LISTOPAD

28.11. Bruslení


Pro mnohé poprvé v letošním školním roce na bruslích. A že jsme se od posledně zlepšili! Tak ještě jednou naposledy ve stejné sestavě na jaře...


16..11. TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS

4 děvčata + tř.uč. sestavily skupinu Spice girls a zúčastnily se škol.kola soutěže inspirovanou známou televizní show Tvoje tvář má známý hlas. Věřte, bylo hodně trémy. Vystoupit celkem před 500 diváky chtělo velkou odvahu a taky nás to stálo spoustu přípravy ve škole i doma. Konečný výsledek 8.místo nás potěšil.

8.11. Exkurze Planetárium, Vida - Brno

V planetáriu jsme zhlédli program Vesmír. Seznámili jsme se s nejznámějšími souhvězdími naší oblohy, poznávali planety naší sluneční soustavy a další zajímavosti ve vesmíru.

Interaktivní výstava Vida nás zaujala možností vyzkoušet si vše možné ze života kolem nás - jak vzniká a funguje elektřina, co vše dokáže voda, vítr, co je odstředivá síla, magnetismus a jiné fyzikální jevy. Mnozí se již na fyziku těší.

Hurá, prý to byl nejlepší výlet. 

 

ŘÍJEN

Podzimní prázdniny byly v tomto měsíci nejpříjemněji stráveným časem.

 

ZÁŘÍ

Atletický čtyřboj

 

Po prázdnináchjsme se sešli v trochu pozměněném složení. Odešli nám 2 spolužáci a přibyli 3 noví + staronový Mark.

Je nás teď 29. I někteří vyučující jsou pro nás noví. No co, však to zvládneme.

Ve Dnech Evropského kulturního dědictví jsme si vyšli na náš hrad, zhlédli malou výstavu k 700.výročí Karla IV.,

poté na nádvoří hradu byli žáci Odborného učiliště z Tovačova s ukázkami jejich práce - řezbářství, cukrářství a kovářství.

Děti si mohly nazdobit perník, vyzkoušet, jaká je práce s dlátem či kladivem u kovadliny.

Protože nám z loňského roku zbylo dost financí za sběr, dohodli jsme se, že se za to odměníme a pozveme naše nové 

spolužáky na pizzu. Všem chutnalo.

Protože bylo krásně, zbytek času jsme strávili v parku, kde jsme si vyhráli, povídali si a nabírali sil do nového školního roku.

Čeká nás toho letos hodně.

4.B 

I.Václavíková

2015/2016

ČERVEN

29.6. Po konečném úklidu ve škole jsme ještě zašli na zmrzlinu a hurá, zítra už jen vysvědčení a potom...

P R Á Z D N I N Y. Opatrujte se, užijte si volno a v září nashledanou. Vaše Úča I.Václavíková Cool

23.6. Na městském koupališti proběhla již tradiční plavecká štafeta, soutěž mezi šternb.školami. Vyhráli jsme a z naší třídy si vybojoval ve své kategorii 1.místo i náš nový spolužák Alan Mark Douglas. Laughing

22.6. Na tento den jsme se dlouho domlouvali a těšili. Byl to Den zvířátek - našich domácích mazlíčků.Škoda, že se nás nesešlo víc, ale mnozí měli jiný program. Hodina utekla jako voda, ani se nám nechtělo domů.

16.6. Protože p.učitelky měly vzdělávací seminář, šli jsme do kina na film Řachanda.Wink

8.6. Výlet na hrad Buchlov a do archeoskanzenu Modrá se vydařil, příště by to chtělo více času

1.června jdeme na celý den na dopravní hřiště. Vyzkoušíme si v praxi, co jsme se učili

o dopravě v DDM, budeme jezdit na kole, zahrajeme si na chodce.

KVĚTEN

23.5.Focení máme za sebou a už se nemůžeme dočkat hotových fotek.

28.5. Den dětí ve venkovních prostorách školy!!

22.5. Cyklovýlet na Sv.Kopeček (děti s rodiči)

11.5. Zopakovali jsme si orientační běh podle mapy v parku.

6.5. Navštívili jsme taneční vystoupení ZUŠ.

3.5. Návštěva baletního představení Tarzan v divadle O.Ctibora v Olomouci.

 

 

DUBEN

22.5. Na Atletickém čtyřboji šternberských škol nás reprezentovali Ondřej Mondek a Dominik Vereskov.

20.5. Den Země nás provedl po šternberském lese a všem se nám podařilo splnit zadané úkoly. Nejlepší byli odměněni sladkou odměnou.

13.5. Byli jsme na výchovném koncertě Škola z Marsu. Každý si kromě zážitků odnesl i vlastní CD s písničkami z koncertu.

6.5. Ve třídě jsme se setkali s tvůrci animovaného seriálu Krysáci. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z tvorby takového díla. Jak se tvoří loutky, kolik je třeba snímků na jednu minutu vysílání, kdo všechno se na tvorbě filmu podílí, aj.

BŘEZEN

23.3. Projektový den Jaro, Velikonoce. Žlutá a zelená barva tento den převládala, v oblečení jednoznačně po celé škole. Celým dnem nás provázelo jaro a velikonoční svátky, zvyky, pranostiky, zvyklosti v jiných zemích...

22.3. Pěvecká soutěž Šternberský slavíček: Ačkoliv jsme vyslali čtyři zpěvačky, žádná se na stupních vítězů neobjevila.

16.3. Diashow Motani, tentokrát na Madagaskar.

7.3. Poslední bruslení v tomto školním roce.

ÚNOR

22.2. Naši zástupci se zúčastnili v plaveckých závodech šternberských škol na plaveckém stadionu v Uničově.

8.2. Pobavil nás Tonda Obal na cestách a poradil nám, jak třídit odpad.Prozradil, co se z recyklovaného odpadu vyrábí.

 

MZTDKIO§I

 

LEDEN

Malovali jsme obrázky k Zápisu do 1.tříd.

Pololetní písemky jsme zvládli, jak se dalo.

Teoretickou výuku Dopravní výchovy jsme taky zvládli. Těšíme se na praktickou část na dopravním hřišti.

Pololetní vysvědčení máme v kapse.

Bohužel nám skončil kurz plavání.

PROSINEC

Den otevřených dveří - naše vystoupení Zumba nás stálo mnoho přípravy a času, ale stálo to za to.

Příprava na vánoční svátky proběhla v pohodě.

LISTOPAD

Tentokrát jsme trochu cestovali.

Navštívili jsme Srí Lanku s Pohodáři (škoda že jen v kině), dozvěděli se spoustu zajímavostí z této země. Ohromily nás tamější stavby, zjistili jsme, že cestování místní dopravou není vůbec jednoduché, atd. Nicméně nás cestování stejně dál láká...

Druhé cestování bylo časem. Vrátili jsme se do patnáctého století a setkali se s husity (konečně něco zajímavého pro kluky!). Členové šermířského spolku nám ukázali zbraně, vysvětlili strategii boje husitů i jejich nepřátel. Dokonce jsme prozkoumali bojové vozidlo té doby. Komu z lidí se to podařilo?

Tento měsíc začíná PLAVECKÝ VÝCVIK. Tak nám držte palce, ať jsme zdraví a užijeme si vody dosyta. 

ŘÍJEN

     Sportu není nikdy dost. Proto jsme si zašli dvakrát zabruslit, šlo nám to lépe než loni.

Úplně nový pro nás byl orientační běh. V jednom dnu proběhla teoretická část a už tu byl den druhý - jedeme naostro podle mapy.Smíšené dvojice 4.A + 4.B byly nezvyklé, ale nikdo se naštěstí neztratil. Kdo by taky zabloudil v okolí školy, že? Druhá část proběhla v tělocvičně, pro někoho hračka, někdo uspěl až na několikátý pokus. Nikdo to ale nevzdal, užili si všichni.

     Nezapomněli jsme ani zvířecí kamarády a do útulku od nás odešla hromada krmiva, deky a pro zábavu taky hračky. Spousta z nás by si ta zvířátka chtěla vzít domů...

     

ZÁŘÍ

První měsíc máme za sebou a snad to ani moc nebolelo. Stihli jsme opakovat a přidat i pár nových poznatků.

Byla jsem mile překvapena, kolik znalostí ze třetí třídy v dětech zůstalo. Ne vždy se to dá po prázdninách říct.

     Tento rok nás čeká zdokonalovací kurz plavání (pro děti), Den otevřených dveří, školní ples v nově otevřených

prostorách MKZ (pro dospělé),cyklovýlet na Sv.Kopeček atd., ale to už jsme skoro na konci školního roku.Takhle 

rychle nám to asi neuteče, že? Přeji si, aby naše vzájemná komunikace probíhala ve stejně dobré atmosféře

jako loni a hlavně, pokud bude třeba, ať vede k vyřešení vzniklých problémů. Jak si děti vychováme, takové je budeme

mít.

 

Atletický čtyřboj

Ve středu 23.9. proběhlo opět školní kolo aletického čtyřboje - běh 50m, 300m, hod raketkou a skok do dálky.

Počasí nám vyšlo vstříc, výkony jsme oproti loňsku vylepšili všichni.Chválím i ty, kteří se přes nedobrou kondici 

nevzdali a zkusili, co všechno jde vydržet.

A jak jsme dopadli v kategorii čtvrtých ročníků...Kategorie chlapců: 2.místo Dominik Vereskov

                                                                                                 3.místo Ondřej Mondek

foto

     

 

3.B
2014/2015

tř.učitelka: Mgr.Iveta Václavíková

 

KVĚTEN

27.5. Projektový den ATLETIKA DO ŠKOL

        Netradiční olympiáda během níž si děti vyzkouší např.vysoký hod na cíl, slepý slalom nebo běh pozpátku aj.

        Určitě jim vymezený čas nebude stačit, aby stihly vše. Doufáme, že se budou bavit všechny.

        

25.5. Focení - třída 25,-

                     jednotlivec 3ks 60,-

                     dvojice 2ks 40,-

                     tři a více 1ks 20,-

 

DUBEN

22.4.pojedeme do ZOO na Sv.Kopečku v rámci projektu města.

BŘEZEN

Anička Holanová a Anička Gadaczová se zúčastnily školního kola pěvecké soutěže Šternberský slavíček.

ÚNOR

Nikola Parčová v městském kole recitační soutěže získala čestné uznání.

LEDEN

Nikola Parčová  ve školním kole recitační soutěže získala třetí místo.

 

Na plaveckých závodech šternberských škol získal v kategorii 3.tříd 1.místo Ondřej Mondek, 3.místo Dominik Vereskov. Ve štafetě 3.tříd jsme získali 2.místo.

 

PROSINEC

Ve třídě jsme začali projekt KOČIČÍ ZAHRADA. Formou 12 příběhů o kočkách se děti seznamují s chováním v kolektivu. Debatujeme, hrajeme si, malujeme, co se nám na příbězích líbí, co ne. Jak se v příbězích poznáváme, která kočka ná podobné vlastnosti. Občas si i vyzkoušíme nepříjemné situace, které mnozí z žáků prožívají běžně.Co týden, to jeden příběh. Po ukončení celého cyklu si děti donesou složku se všemi materiály, se kterými jsme pracovali.

ŘÍJEN

22.10 výchovný koncert skupiny Abraka -FINANČNÍ GRAMOTNOST

 

ZÁŘÍ

Atletický čtyřboj

3.ročník   dívky - 1.místo Eliška Chládková

chlapci - 2.místo Ondřej Mondek

3.místo Dominik Vereskov

Školní rok 2013 / 2014

 

Putování hvězdnou oblohou

Někdy máme chuť lehnout si na zem a pozorovat chvězdy, vznést se do nebe a zažívat různá dobrodružství. Jedno malé dobrodružství  zažily děti 10. června při návštěve Expozice času, kdy se zúčastnily dalšího animačního programu. Dají se hvězdy spočítat? Jaká jsou znamení zvěrokruhu? Je středem vesmíru Země nebo Slunce? To a ještě mnohem více se děti dověděly během potavého vyprávění, které bylo doprovázeno praktickými ukázkami a počítačovou animací. Děkujeme za zábavné a zároveň poučné chvilky a těšíme se opět ve 3. třídě na další návštěvu.

 

Rádi malujeme

V Expozici času se děti dne 13. 5. zapojili do programu "Rádi malujeme" a opět si vyzkoušely pracovat ve dvojicích nebo v skupině. Nejprve si děti vyzkoušely své pozorovací schopnosti při hledání detailů na vystavených exponátech. Připomněly si tak, co některé věci kolem nás musí mít a co ne. Následoval úkol, kdy měly děti namalovat buď jednotlivě a nebo ve skupině hodiny, které mají ve svém pokoji. Pak malovaly hodiny, které by si doma přály mít. A tak byly k vidění hodiny jako kytara, flétnové hodiny, kočičí hodiny atp. Další částí programu se prolínala tématika vesmíru. Někteří možná poprve zaslechli slovo galaxie, mléčná dráha, černá díra. I zde se malovalo. Tentokrát měly děti pomocí pastelů nakreslit svůj velký vesmír. Tato část programu děti velice upoutala a tak se těší na 10. června, kdy Expozici navštíví opět, aby se o vesmíru dověděly co nejvíce.

 

Apríl v pyžamu   foto

První dubnový den prožily děti netradičně a to v pyžamu, do kterého se všichni oblékli už před zahájením vyučování. Třídy i chodby připomínaly jednu velkou módní přehlídku, na které bylo možno shlédnout nepřeberné množství nočních úborů, pyžam, košil a pokrývek hlavy. Nechyběly ani různé druhy vtipné a pohodlné domácí obuvi, zajímavé účesy a doplňky. Děti se těšily i na oběd v pyžamu ve školní jídelně a tak si toho aprílového dne ve škole i tímto způsobem užily. Laughing

Slavíček - školní kolo

Gratulujeme Elišce Chládkové z naší třídy, která se ve školním kole pěvecké soutěže Slavíček (19. 3.) umístila v kategorii 2. a 3. tříd na 1. místě! Eliška postupuje do městského kola. Všichni jí držíme palce a přejeme hodně štěstí! Wink

Beseda s hasiči   foto

V pondělí 17. března nás ve třídě navštívili dva příslušníci hasičského sboru a ve dvouhodinové besedě děti seznámili teoreticky a trochu i prakticky s náplní práce hasičů. Děti se např. dověděly, jak mají postupovat v případě požáru doma, ve škole a jak mají reagovat i v jiných nebezpečných situacích. Mohly se podívat, jak vypadají jednotlivé druhy hasičských přístrojl a jak fungují. Měly také možnost vyzkoušet si hasičskou přilbu a nehořlavý ochranný oblek. Děti se po celou dobu aktivně zapojovaly, účastnily se rozhovoru, hrály scénky a nebály se komunikovat, prakticky si mohly vyzkoušet některé modelové situace, např. prostřednictvím telefonu přivolat pomoc hasičů.

Týden zdravé svačinky

V prvouce jsme učivo o lidském těle, zdraví a vitamínech ukončili "Týdnem zdravé svačinky" (3. až 7. března 2014). Navázali jsme tak také na tradici z 1. třídy a svačinky byly daleko více obohaceny o ovoce, zeleninu, celozrnné počivo a mléčné výrobky. Každý den jsme si společně všechny svačiny hodnotili a bodovali. Tentokrát musím konstatovat, že všechny děti tento úklol poctivě plnily a dík si zaslouží především rodiče, kteří svým dětem celý týden zdravé svačiny poctivě připravovali.Wink

Navštěva knihovny

Další školní týden jsme s dětmi ukončili v pátek 17.1.2014 návštěvou městské knihovny. Kromě toho, že se děti dověděly základní informace o provozu knihovny, způsobu registrace a systému půjčování knih, celou dobu bylo hlavním tématem téma pohádky. Děti luštily popletené pohádky, doplňovaly neúplné názvy  známých pohádek a seznámily se také s některými  pohádkovými knížkami. V závěru si mohly samostatně půjčovat a prohlížet knížky a také různé časopisy. Doufejme, že po této návštěvě se některé děti do knihovny přihlásí a rozšíří tak řady těch nejmladších čtenářů knihovny. Smile

Vánoční dílny    foto

Předvánoční těšení jsme si s dětmi ve třídě zpříjemnili vánočními dílnami, které proběhly ve středu 18. prosince. Děti se do práce pustily s velkým nadšením i očekáváním, jelikož své výrobky mohou dát někomu ze svých blízkých třeba jako dárek pod stromeček. Domů si každý odnesl voňavé jablko, baňku zdobenou vločkami a hvězdičkami a obrázek s motivem Vánoc, vyrobený pomocí ubrouskové techniky. Wink

Děkuji tímto všem rodičům za finanční příspěvky a sponzorské dary na letošní školní ples.

Vážení rodiče, škola se i v letošním roce zapojila do tradiční předvánoční akce "Vánoční hvězda". Zakoupením vánoční hvězdy můžete přispět na léčbu těžce nemocných dětí. Výtěžek bude použit na humanizaci léčby dětí na dětském hemato-onkologickém oddělení v Olomouci, na sociální pomoc rodinám, na financování rekondičních pobytů a na volnočasové aktivity hospotalizovaných dětí. Akce je zcela dobrovolná. Předem děkuji případným zájemcům. Wink

Oslava Halloweenu     foto

V pátek 1.11. děti zažily zábavné dopoledne, které si pro ně připravili studenti nižšího gymnázia. Děti byly rozděleny do menších skupinek a za doprovodu průvodců z řad starších studentů procházely stanoviště a plnily zábavné úkoly s tematikou halloweenu. Některé děti přišly již z domu v halloweenských kostýmech, které tak ladily s poutavě vyzdobeným prostředím školy. Odměnou za splněné úkoly byly pro děti kromě razítek na pamětním listu i sladkosti, které každého jistě potěšily. Děkujeme tímto za pozvání na tuto akci a těšíme se opět za rok na shledanou. Laughing

Milí rodiče, vítám Vás v novém školním roce. Přeji Vám spokojenost, pohodu a i nadále hodně trpělivosti při zvládání všech školních povinností Vašich druháčků. Laughing

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

Vážení rodiče, ráda bych Vám všem touto cestou poděkovala za spolupráci v letošním školním roce. Přeji Vám příjemné prožití dovolené a radost ze všech okamžiků, které budete  míto možnost prožít s Vašimi dětmi v průběhu prázdnin. Ráda Vás všechny opět uvidím na začátku nového školního roku. Wink

Cesta ke zdraví

Středa 26. června byla na celé škole věnována projektovému dni, který byl zaměřen na zdravou výživu a zdravý životní styl. Ve třídě jsme přivítali studentku pedagogické fakulty Markétu Špundovou, která děti zábavnou formou seznámila s tzv. zdravou pětkou, potravinovou pyramidou a pravidly zdravého živoního stylu. Děti se tak dověděly, které potraviny jsou zdraví prospěšné a které naopak nejsou vhodné. Děti soutěžily v ochutnávce ovoce a zeleniny. Nakonec v družstvech vytvářely "ovocno zeleninové dílo" z nakrájených kousků ovoce, zeleniny, rozinek a vloček. Každá skupina své dílo musela také pojmenovat a slovně popsat. Na památku si děti odnesly vysvědčení ze školy zdravé pětky a deniček "receptář". Smile

Expozice času - "Tik, tak"

Expozici času jsme s dětmi navštívili letos již podruhé 12.6., tentokrát byl pro nás připravený program pod názvem "Tik, tak". Jak již samotný název napovídá, program byl věnován problematice času, hodin a všemu, co s tímto tématem souvisí. Děti si prohlédly různé druhy hodin a dověděly se, jak vlastně hodiny fungují. Seznámily se také s tím, jak vypadá orloj v Praze a jaké jsou jeho zajímavosti. Navštívily hodinářskou dílnu a podívaly se, jaké hodiny a budíky se dříve vyráběly v našem městě. Dále děti ve skupinách skládaly pexeso a puzzle, aby si vyzkoušely svůj postřeh a rychlost. I v prvouce se ještě letos seznámíme s poznáváním času na hodinách a tak se nám budou dnešní poznatky určitě hodit.Laughing foto

Návštěva geriatrie

V úterý 22. května jsme s deseti dívenkami z naší třídy navštívili pacienty geriatrie, abychom je opět potěšili a zpříjemnili jim dlouhé chvíle v nemocnici. Básničkami, písničkami, cvičením a říkadly se děvčátkům podařilo rozzářit oči všech přítomých, což pro ně bylo společně s potleskem velkou odměnou. Ráda bych touto cestou poděkovala pí. Vacové za milé pozvání k nim na oddělení. Děkuji tímto i za dárečky a sladké překvapení pro děti. S radostí přijdeme všechny pacienty a zaměstnance oddělení opět navštívit. Již tradičně to bude opět v prosinci. Těšíme se na vás!Smile foto

Všem maminkám k jejich svátku děti popřály nejen kytičkou básniček, písniček a říkanek ve středu 15.5.2013, kdy nás všechny maminky potěšily svou návštěvou ve třídě. S velkým očekáváním a radostí děti maminkám předvedly všechno, co si pro ně pečlivě připravovaly. Myslím, že maminky dojala také opravdová kytička, potěšilo vlastnoručně vyrobené přání a výrobek z keramiky, který si děti vyrobily v naší keremické dílně. Laughing

 

"Den matek"

Ráda bych tímto pozvala všechny maminky na besídku ke Dni matek, která se uskuteční ve středu 15.5.2013 v 16 hodin ve třídě I.B. Těší se Vaše děti!Wink

Naši sportovci   foto

Elišku baví sportovat

Jmenuji se Eliška Chládková a chodím do 1. B třídy. Baví mě spoustu věcí, mou velkou zálibou je sport. Chodím do atletiky, kde jsem naposledy získala 3. místo na závodech v Hranicích a 2. místo v atletickém čtyřboji mezi šternberskými základními školami. Kromě toho ráda jezdím na koni, lyžuji a letos jsem se naučila i na běžkách. Taky s oblibou bruslím, chodím plavat a jezdím na kole. Myslím, že není sport, který by mě nebavil. Mám ráda všechna zvířátka, doma se o některé i starám. K obědu mám nejraději kachnu se zelím a knedlíkem. Radost mi udělá limetková a čokoládová zmrzlina.

Kamarádi o Elišce řekli:

Eliška je moc hodná, je chytrá a taky hezká. Je k nám vždycky milá a ráda pomůže ostatním. Umí krásně číst a tak čte někdy i ostatním dětem v hodinách ve třídě.

 

Atlet Ondra

Jmenuji se Ondřej Mondek a chodím do 1. B třídy. Jsem velký sportovec, stejně tak, jako maminka i taťka. Chodím do atletiky, mým posledním úspěchem bylo 1. místo v atletickém čtyřboji mezi šternberskými školami. Zalíbilo se mi také aikido, do kterého chodím s tátou, protože on jej také trénuje. Rád hraji fotbal, jezdím na kole a plavu. Ve škole mě nejvíc baví matematika a tělocvik. Ze všech jídel mám nejraději rajskou omáčku s knedlíkem. V létě se těším na pistáciovou a vanilkovou zmrzlinu.

Kamarádi o Ondrovi řekli:

Ondra je chytrý, ke všem dětem ve třídě se chová mile a kamarádsky. I on rád pomáhá ostatním, je spravedlivý. Je na něj spolehnutí a vždycky dodrží slovo.

"Kuky se vrací"

Film "Kuky se vrací" zaujal mnohé diváky, ať už děti či dospělé. I my jsme měli možnost se s tímto netradičním snímkem seznámit a připomenout si jej ve středu 24.4., kdy jsme s dětmi navštívili Expozici času. Ve sklepních prostochách jsme se zúčastnili animačního programu, který byl věnován právě tomuto filmu. Za působivého výkladu paní průvodkyně se děti dověděly spoustu zajímavostí a triků, které provázely celé natáčení. Zároveň děti plnily úkoly, které prověřily jejich paměť, představivost a tvořivost. Na závěr děti shlédly celou výstavu, která dokumentuje vznik celého snímku a na které mohly děti na vlastní oči vidět některé hlavní hrdiny a prostředí, ve kterém se film odehrával. Děkujeme za poutavý výklad a těšíme se na další animační program, který absolvujeme ještě v letošním školním roce.

Projekt na téma "OBEZITA"

V pondělí 25.3. byly vyučovací hodiny zaměřeny na problém obezity, která se bohužel v dnešní době stále více častěji vyskytuje už mezi malými dětmi. Děti se seznámily s významem tohoto pojmu. Řešili jsme spojitost obezity a zdravého životního stylu - zdravá strava, důležitost pravidelného pohybu a číhající nebezpečí tzv. "rychlého občerstvení".S tímto problémem souvisí i "zdravé svačinky", které se dětem zalíbily a které si jistě zopakujeme. Smile

Pěvecká soutěž "Slavíček"

Vybrané děti z naší třídy nás v pátek 8.3. reprezentovaly na školním kole pěvecké soutěže "Slavíček", které proběhlo v místním kině.  Poprve tak před velkým publikem a na jevišti vystoupila Eliška Chládková s písní "Beskyde, Beskyde", Martina Klabanová zazpívala píseň "Statistika", Alena Adámková zpívala písničku "Marjánko, Marjánko" aNatálie Sobotová píseň "Statistika". Konkurence byla veliká a často zapracovala u mnoha dětí tréma. Jak by ne, zpívat před tolika posluchači není vůbec jednoduché! Tím spíše nás při vyhlášení výsledků čekalo milé překvapení. Na 3. místě se v 1. kategorii umístila Alenka Adámková a postupuje tak do městského kola této soutěže. Alence moc gratuluji a do městského kola přejeme s kamarády ze třídy hodně štěstí a držíme palce!!Laughing

Zdravé zuby

Dva studenti 4. ročníku Lékařské fakulty UP Olomouc uspořádali v úterý 5.3. v naší třídě besedu o zubní hygieně. Děti se dověděly, co je to zubní kaz a jak vzniká, co je to zubní plak, jak často a dlouho si mají čistit zuby. Na modelu chrupu jim studenti prakticky předvedli, jakou techniku mají používat při čištění zubů. Poradili jim, jak si mají vybrat ten správný zubní kartáček a zubní pastu. Na závěr si děti vyzkoušely tzv. detektor plaku. Modrá vodička, kterou studenti potřeli dětem zuby prozradila, jak dokonale si doma čistí zuby. Věřím, že se nám touto hravou a zábavnou formou daří přispět k tomu, aby se zlepšila zubní hygiena u dětí a aby se péče o zuby stala pravidelnou součástí jejich každodenní hygieny.Smile

Týden zdravé svačinky

V týdnu od 25.2. do 1.3. jsme s dětmi navázali na učivo prvouky o zdravém těle, hygieně a výživě. Probíhal "Týden zdravé svačinky". Každý den si děti nosily "zdravou svačinku" - celozrnné pečivo, mléčné výrobky, cereální sušenky, ovoce a zeleninu. Porušením pravidel bylo přinést si sladkosti, koláče, bílé pečivo a uzeniny. Svačinky jsme si společně hodnotili a upozornili na případné nedostatky. Poslední den dostal každý pochvalný list za pečlivý a zodpovědný přístup. Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům za jejich vstřícnost a spolupráci. Myslím, že dětem se tento týden líbil a věřím, že se některé děti naučí jíst i jiné druhy pečiva a potravin, než byly doposud zvyklé. Laughing

Děkuji všem rodičům za finanční příspěvky a sponzorské dary na školní ples. Poděkování patří i těm, kteří se budou svou účastí podílet na organizaci plesu. Všem, kteří se plesu zúčastní, přeji příjemnou zábavu.Smile

Ráíkosničkovo hřiště ve Šternberku

Letos postaví společnost Lidl Česká republika, v.o.s. 19 Rákosníčkových hřišť. O tom, ve kterých městech vyrostou, rozhodnete právě Vy svým hlasem. Hlasujte od 1.2. do 28.2.2013 a hrajte zároveň o pohádkové ceny! Jak hlasovat? Na webových stránkách www.lidl-rakosnickova-hriste.cz vyplněním hlasovacího formuláře a nebo prostřednictvím SMS odesláním sms zprávy ve tvaru: LIDLmezera0223 na číslo 9001106. Cena sms je 6 Kč. Každý hlasující může vyplnit max. 1 hlasovací formulář na internetu a odeslat max. 1 SMS hlas.Hlasujte i Vy!Wink

 

Vážení rodiče, ráda bych vám touto cestou popřála klidné a spokojené prožití vánočních svátků. Do Nového roku vám přeji pevné zdraví, štěstí a mnoho radostných okamžiků s vašimi nejbližšími. Smile

Návštěva geriatrie

Již tradičně jsme i letos v adventním čase navštívili  ve středu 19.12.pacienty na geriatrii ve šternberské nemocnici. Pásmem písniček se zimní tématikou, vánočních koled, básniček, ale i hrou na flétny a tanečním vystoupením se děti všem snažily zpříjemnit chvíle, které musí trávit bez svých blízkých v nemocnici. Kromě potlesku byly pro děti odměnou i úsměvy na tvářích všech přítomných pacientů, sestřiček a zdravotního personálu. Děkujeme všem za milé pozvání a těšíme se na další návštěvu!

Výroba svíček

Předvánoční těšení si děti zpříjemnily výrobou svíček z včelího vosku. V pondělí 17.12. nás ve třídě navštívil p. Czabe, který nás nejprve seznámil, jak vlastně včelí vosk vzniká a k čemu slouží. Každý pak dostal plást vosku, knot a s jeho pomocí si vyrobil jednu svíčku. Stačilo mít šikovné prsty, trochu trpělivosti a dílo bylo hotovo. Vlastnoručně vyrobená svíčka určitě udělá velkou radost pod každým vánočním stromečkem. Děkuji tímto p. Czabemu za jeho ochotu a čas, který dětem věnoval. Těšíme se na další návštěvu, tentokrát přímo u včelího úlu, kterou máme slíbenou v jarním období. Wink

Klíček ke Slabikáři

Dlouho očekávané slavnostní chvilky prožily děti společně s kamarády z 1.A v pondělí 26.11.v malé tělocvičně. Nejen své rodiče, ale i prarodiče a všechny přítomné hosty přesvědčily, že si první školní knížku Slabikář opravdu všichni zaslouží. A jak ? Děti zpívaly, recitovaly a cvičily.Všichni hosté se také dověděli, jak důležitá je ve škole přestávka a třeba i domácí úkoly. Na závěr děti dostaly Slabikář a klíč, kterým si jej druhý den ve třídě "odemknou". Nechyběla ai malá sladkost a určitě tou největší odměnou byl pro děti dlouhý potlesk od jejich rodičů a všech blízkých.Wink

Předávání SLABIKÁŘE

V pondělí 26.11.2012 v 15.30 hodin proběhne v malé tělocvičně slavnostní předávání Slabikáře dětem prvních tříd. Tímto bych ráda pozvala nejen všechny rodiče, ale i ostatní blízké na toto krátké odpolední setkání. Těšíme se společně s dětmi na vás všechny! Laughing

Sportovní dopoledne

Využili jsme posledních slunných dnů babího léta, abychom si poprvé jako školáci vyzkoušeli své sportovní dovednosti. Čtvrtek 20.9. tak patřil atletickému čtyřboji, děti si vyzkoušely skok do dálky, hod raketkou, běh na 300 m a běh na 50 m. Nešlo o to vyhrát, ale zasportovat si, poznat lépe své stávající i starší spolužáky. Bylo slyšet nejen povzbuzování, ale hlavně smích, který mezi správné sportovce docela určitě patří. Některé děti byly sice unavené, ale zároveň určitě nadšené z toho, že si zasoutěžily a mohly být celé dopoledne se svými kamarády jinde než ve školních lavicích.Smile

"Bacil Emil"

Dne 17.9. jsme byli pozváni do Expozice času, kde jsme se s dětmi zúčastnili naučného pásma týkajícího se hygieny rukou. Akci pro nás připravila šternberská nemocnice a byla zeměřena nejen na zásady hygieny rukou, ale i na prevenci vzniku infekčních onemocnění a hlavně k posílení správných hygienických návyků u dětí. Po zhlédnutí filmové ukázky účinku bacilů na lidský organismus se mohly děti zapojit do scénky s Bacilem Emilem. Pomocí motivační básničky se děti učily správný postup mytí rukou, pod speciální lampou si děti mohly ověřit, zda si ruce umyly důkladně a správně. Myslím, že dětem se celý program líbil, po celou dobu byly aktivní a s nadšením spolupracvovaly a zapojovaly se do všech aktivit.

Vážení rodiče, ráda bych Vás touto cestou pozdravila a popřála Vám všem hodně pohody a spokojenosti. Zároveň Vás žádám o trpělivost, toleranci a shovívavost, kterou budou Vaše děti po celý školní rok určitě potřebovat.Smile

 

Přidávám několik informací, které jste možná při zahájení školního roku nestihli postřehnout

Obalte dětem všechny sešity a denně všechny sešity kontrolujte, domácí úkol je označen červeným puntíkem, všechny domácí úkoly, prosím, podepisujte. Prosím, aby děti měly ořezané pastelky ve všech základních barvách. Domácí úkoly do sešitu "Moje první psaní" budou děti psát pastelkami, ne tužkou. Žádám rodiče, aby nepoužívali gumu, pokud se jim bude zdát, že úkol není podle jejich představ. Jde především o uvolnění ruky a ne o přesnost.Smile Při psaní úkolů dbejte na správné sezení a držení tužky či pastelky. Pokud se stane, že dítě zapomene domácí úkol, budete na to upozornění v sešitě "Vzkazy". Kontrolu úkolu pak provedu následující den. Od 10.9. probíhá výuka podle rozvrhu. Seznam dětí na půlené hodiny bude umístěn v šatně. Prosím o dodržování včasného příchodu do školy, ve třídě by děti měly být nejpozději v 7.50 hod., aby si stihly připravit potřebné pomůcky na vyučovací hodinu.

Naše škola je zapojena do programu adopce na dálku. Jedná se o sponzorování vzdělávání indické dívky Apsy. V měsíci září proběhne sběrová akce papíru, finanční obnos za celou školu bude zaslán na příslušný účet. Letos bude sběr probíhat tak, že každý žák (žákyně) přinese 10 kg papíru (ne kartony). Podrobné informace k adopci na dálku naleznete na internetových stránkách naší školy. Předem děkuji všem rodičům za podporu a za vstřícnost

O všech akcích, které se budou konat ve třídě, budete informování prostřednictvím sešitu "Vzkazy" a dále také zde na webových stránkách třídy a celé školy.Smile

 

Vybíráme z fotogalerie DOD Sedlák
zřizovatel školy: Město Šternberk