1. stupeň

  Vyučující   Třídnictví E-mail

1.

Mgr. Jitka Zatloukalová

1. st.

I.A

zatloukalova@zshrubeho.cz

2.

Mgr. Jitka Motáňová

1. st.

I.B

motanova@zshrubeho.cz

3.

Mgr. Irena Konečná

1. st.

II.A

konecna@zshrubeho.cz

4.

Mgr. Alena Svobodová

1. st.

II.B

svobodova@zshrubeho.cz

5.

Mgr. Helena Poláchová

1. st.

III.A

polachova@zshrubeho.cz

6.

Mgr. Helena Zemánková

1. st.

III.B

zemankova@zshrubeho.cz

7.

Mgr. Denisa Šrámková

1. st.

III.C

sramkova@zshrubeho.cz

8.

Mgr. Jana Vytřísalová

1. st.

IV.A

vytrisalova@zshrubeho.cz

9.

Mgr. Jarmila Nosková

1. st.

IV.B

noskova@zshrubeho.cz

10.

Mgr. Petra Dostálová

1. st.

V.A

dostalova@zshrubeho.cz

11.

Mgr. Iveta Václavíková

1. st.

V.B

vaclavikova@zshrubeho.cz

12.

Mgr. Jindřiška Skyvová

1. st.

---

 
Vybíráme z fotogalerie Lesní pedagogika_3.C
zřizovatel školy: Město Šternberk