1.A

třídní učitelka: Mgr. Irena Konečná

vychovatelka ŠD:  Dana Handlová 731170224

TV -  Mgr. Michala Mondeková, Mgr. Tomáš Loun,  Mgr. Petr Zapletal

                                

Procvičování na doma:

www.rysava.websnadno.cz
www.skodahrou.cz
www.matika.in 
www.onlinecviceni.cz

 ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

CO NÁS ČEKÁ:

 PLATBA POMŮCEK DO 2.TŘÍDY   595,-

7.6.         dětský den

13.6.       poslední angličtina

14.6.       poslední doučování

25.6.       předávání vysvědčení

Výlet

V pondělí 3.6. jsme vyrazili na náš první školní výlet. Jeli jsme do ZOO Lešná. Za nádherného, slunečného počasí jsme prošli Asií, Austrálií a Amerikou, viděli jsme některá zvířata, která tam žijí. Nejvíce jsme se těšili na rejnoky. foto

Svátek matek 

Druhou květnovou neděli oslavily maminky svátek. My jsme si pro ně připravili krátké vystoupení - zazpívali jsme, zacvičili s šátky a předvedli jsme, co jsme se naučili v aerobiku, také jsme zahráli pohádku O veliké řepě. Maminky dostaly kytičku s přáním a námi namalovaný portrét. Na závěr čekalo všechny překvapení - dostali jsme žlutá trika s logem naší školy. foto

Den Země

 Ve středu 17.4. jsme prožili pěkný slunečný den v parku. Deváťáci pro nás připravili 22 různých úkolů. Úkoly jsme plnili ve skupinách složených z prvňáků a druháků. Všechny úkoly jsme zvládli a den jsme si užili. foto

 

Slavíček

Ve školním kole pěvecké soutěže naši třídu reprezentovala Sofinka, Eliška a Viktorka. V kategorii 1.tříd první místo obsadila Eliška a na druhém místě skončila Sofinka. Obě naše malé zpěvačky postoupily do městského kola pěvecké soutěže Šternberský slavíček, kde Sofinka získala první místo. 

Dentální hygiena

V úterý 26.3. naši třídu navštívily studentky stomatologie Gabča a Terka. Přišly nám ukázat správné postupy a pomůcky vhodné  při čištění zubů.

Nejdříve nám  povídaly o zubním kazu, o částech zubu a na obrázcích ukázaly jak vypadá chrup, který  se nečistí a není pod kontrolou zubního lékaře.Potom přišla praktická část. Svými kartáčky jsme si  očistili zuby - vše pod dohledem lektorek a po natření  zubů fialovou tekutinou jsme si mohli zkontrolovat, kde jsme si zuby nedočistili. foto

 

Člověk a zdraví

V prvouce jsme si povídali o stavbě těla, o zdraví a nemoci, o zdravém stravování. Ve výtvarné výchově a pracovním vyučování jsme to zkoušeli ztvárnit různými technikami. foto

Zima ve výtvarné výchově foto

Geriatrie

V prosinci jsme navštívili geriatrické oddělení šternberské nemocnice. foto

PERNÍKY

K Vánocům patří perníky, tak jsme si je spolu s paní vychovatelkou a paní učitelkou upekli. Maminky nám připravily těsto a my jsme ve školní kuchyňce vykrajovali různé tvary. Nezapomněli jsme ani na ochutnávku - perníčky byly moc dobré :-). Teď už se těšíme, až perníčky nazdobíme. foto 

MIKULÁŠ

Od 1.prosince odpočítáváme dny do Vánoc. 5.prosince jsme čekali, jestli k nám příjde Mikuláš se svým doprovodem. Nejdříve jsme měli čertovské čtení, potom mikulášské počítání a nakonec jsme se dočkali - přišel k nám Mikuláš s anděli a čerty.  foto

ÚTULEK 

I naše třída se zapojila do akce pro olomoucký útulek. foto

Výroba svíček 

V pátek 30.11. k nám přišel pan Czabe a povídal nám o včelách. Potom jsme si udělali medové svíčky.foto

SLABIKÁŘ

V úterý 27.11. jsme dostali SLABIKÁŘ, na který jsme se všichni těšili. foto

Projektový den "Tvoříme pravidla"

V pátek 5.10.2018 jsme prožili ve škole svůj první projektový den.

Přišly za námi i paní vychovatelky, celý den s námi strávila  paní vychovatelka Dana a dvě hodiny paní vychovatelka Jiřinka. Celý den s námi pracoval i náš kamarád papoušek Zobáček. Byli jsme rozděleni do 4 skupin. Nejdříve jsme si společně zahráli hry na jména, každý si nakreslil svou hvězdu a vytvořili jsme si pavučinu přátelství. Zjistili jsme, že je dobré mít kamarády.  

Potom jsme poslouchali bajku „Lev a papoušek“. Tady jsme si povídali o kouzelných slovíčkách. A které jsme nejvíce používali? PROSÍM, DĚKUJI, PROMIŇ - už na ně nebudeme zapomínat. 

Při další aktivitě jsme zjistili, že bez naslouchání bychom nevytvořili příběh skřítků. Nejdříve jsme ve skupinkách vybarvili skřítky, dali jim jména a potom jsme o nich na koberci vyprávěli.  

Vše, co jsme si první tři hodiny prožili, jsme shrnuli do pravidel naší třídy. Nejdříve jsme ve skupinkách doplňovali pracovní listy o tom, jak bychom se měli chovat ve třídě, aby nám tu bylo dobře. Potom jsme si to společně shrnuli na naší kouzelné tabuli.   
Než jsme se rozloučili, celý den jsme zhodnotili - den se nám líbil, prožili jsme něco nového a více jsme poznali kamarády ve třídě. Velké poděkování za úspěšný průběh patří našim vychovatelkám, které nám pomáhaly.  foto

A tady je příběh skřítků, který jsme vytvořili:

V jednom lese žil skřítek Duhováček  a víla Amálka. Skřítek Duhováček šel najít do lesa něco na jídlo, přišla víla Amálka a šla s ním. Pak přišel jejich kamarád Neposeda a říkal „Pojďte si se mnou hrát.“ Hráli si spolu a Neposeda udělal bordel. Neposeda šel z lesa a chaloupka byla celá zasypaná. Přišla víla Eleonora a ptala se Neposedy, proč je tak smutný. Neposeda řekl, že je smutný, protože udělal něco špatného. Skřítek Duhováček byl smutný, protože domeček byl zasypaný. Přišla Duhovka a ptala se, co se zase děje. Všichni ostatní kamarádi vyšli z chaloupky a dívali se, jaký je všude nepořádek. Všichni kamarádi se domluvili, že to uklidí a pak si budou spolu hrát a že si postaví novou chaloupku. Šli na dřevo a postavili domeček. Jak domeček dostavěli, šli konečně najít něco na jídlo.  

Šli na hříbky a víla Amálka šla k rybníku trhat kytičky.Nenašli hříbky, ale jahody, ale byli i za to šťastní. Neposeda přišel k Duhováčkovi, aby si s ním šel hrát, ale Duhováček chystal jídlo. Kamarádi si uvařili jídlo z jahod a šli si lehnout. Až se vyspali, šli si hrát a skřítci si kopali.  

Víla Amálka šla ušít Duhováčkovi oblečení. Duhováček Amálce poděkoval: „Děkuji, žes mi ušila krásné triko.“ Amálka šla potom na hříbky do lesa. Pak si hrála s Duhováčkem a byla tam i víla Duhovka. Amálka se jí zeptala, jak se jmenuje. I Eleonorka si s nimi chtěla hrát. Pak si všichni udělali piknik. 

Duhováček řekl Amálce, ať si jdou hrát k potoku, kde se koupali. Pak si šli hrát s ostatními kamarády.

Neposeda chtěl po Amálce, aby mu taky ušila tričko, ale Amálka nechtěla, protože udělal nepořádek. Pak přišel na návštěvu Šmoulíček a kamarádi mu udělali překvapení, schovali mu dárek. Šmoulíček zavřel oči a kamarádi mu dárek dali.  

A pak šli na ryby, protože už neměli jídlo. Pak šli zase na jahody i se Šmoulíčkem. Našli i maliny. Jak se vrátili, tak se Neposeda omluvil, že už nebude zlobit a chtěl je vzít na nové místo, kde si budou hrát, že budou házet míč do koše.

Neposeda byl moc unavený, tak šel spát. A zdálo se mu, že byl vždy hodný a dával dárky kamarádům.

Ráno bylo krásně, nepršelo. Kamarádi šli ven, našli papouška a dali mu jméno Zobáček.

 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 

Ve čtvrtek 4.10. proběhl na hřišti naší školy atletický čtyřboj. Všichni jsme se nejdříve protáhli a potom jsme šli na jednotlivé disciplíny. My prvňáci jsme nejdříve skákali do písku, pak jsme házeli raketkou, běhali 50m a nakonec jsme běhali 300m. Bylo to pro některé náročné, ale všichni jsme doběhli do cíle. foto

ŽABIČKY

V hudební výchově jsme se naučili písničku Žabička zelená, ve výtvarné výchově jsme si žabičky vyrobili. foto

 

Školní družina:

Ranní družina: 2. oddělení /půdní vestavba/ - 6.00 - 7.40 hod.

Naše družina: 4. oddělení / půdní vestavba/ - 10.45 - 15.30 hod.

Odpolední družina: 1. oddělení / přízemí tř. 3.A/ - 15.30 - 17.00 hod.

Každou středu od 15 hod. děti v 1. oddělení .Ostatní informace o školní družině na http://www.zshrubeho.cz/skola-skolni-druzina-23.html

Vybíráme z fotogalerie Dětský den s DDM
zřizovatel školy: Město Šternberk