1.A

třídní učitelka: Mgr. Irena Konečná

vychovatelka ŠD:  Věra Poláchová

asistence v hodinách: TV -  Mgr. Michala Mondeková, Mgr. Tomáš Loun,  Mgr. Petr Zapletal

                                 VV, PČ - Bc. Pavla Krátká

Procvičování na doma:

www.rysava.websnadno.cz
www.skodahrou.cz
www.matika.in 
www.onlinecviceni.cz

 

CO NÁS ČEKÁ:

19.4.    Třídní schůzky od 16 hod.

20.4.    Projektový den Den Země

27.4.    Atletický čtyřboj (vybraní žáci)

15.5.    Svátek matek 16 hod.

20.5.    SRPŠ - Cyklovýlet

22.5.    fotografování tříd

25.5.    Bezpečný pes  50,-

30.5.   Výlet ZOO Lešná 

 8.6.     SRPŠ - Den dětí

Pěvecká soutěž Slavíček 

Naši třídu ve školním kole reprezentovala děvčata Anička Novotná, Terezka Lorencová a Eliška Chudobová. Terezka se umístila na 3. místě a první místo obsadila Eliška. Ta také reprezentovala naši školu v městském kole a ve své kategorii si vyzpívala 3. místo.

Divadlo Olomouc

10.ledna jsme vyjeli do Olomouce na baletní představení Broučci. foto

Vánoce ve třídě

Den před vánočním volnem jsme si ve třídě udělali malé Vánoce. Nejdříve jsme hráli hry, potom jsme si rozdali dárky se kterými jsme si ještě stihli chvilku pohrát. foto

Vánoční dílny

V adventní čas jsme si udělali ve třídě takové malé výtvarné dopoledne. Vyráběli jsme malé stromečky z větviček a skořice, zdobili jsme papírové baňky pomocí inkoustu a zmizíku, vyráběli jsme vánoční přání. Příníčka jsme si potom sami napsali. foto

Mikuláš

5.prosince se u nás ve třídě objevil Mikuláš v doprovodu čertů a andělů. foto

Děkujeme za pamlsky, konzervy, granule pro pejsky do útulku v Olomouci. Také děkujeme za nákup vánoční hvězdy - výtěžek z prodeje je věnován Dětskému hemato-onkologickému oddělení FN v Olomouci. foto

Perníky

Některé maminky a babičky nám připravily těsto na perníčky, donesli jsme si vykrajovátka a mohli jsme začít s pečením vánočních perníčků. Sešli jsme se ve školní kuchyňce. Maminky a babičky  nám pomáhaly s válením a vykrajováním. Nechyběla ani ochutnávka toho, co jsme upekli. Ve třídě jsme si potom perníčky nazdobili.foto

Slabikář

Na tento den jsme se všichni těšili - dostali jsme slabikář. Pozvali jsme do třídy rodiče, prarodiče i sourozence, kterým jsme ukázali, co vše o písmenkách umíme. Paní ředitelka nám  rozdala slabikáře a paní učitelka nám dala klíč k otevření naší nové knihy. Také jsme dostali hodiny, na kterých máme každý svou fotku ze zápisu. Potom přišla sladká odměna - dostali jsme dort - slabikář. foto

Abraka muzika

Koncert, na kterém jsme se dozvěděli, co jsou to piktogramy, jaké máme smysly, jak se máme chovat. foto

Podzimní tvoření

Ve výtvarné výchově a v pracovním vyučování jsme podzimně tvořili. Namalovali jsme si gumáky, tvořili jsme podzimníčky z dýní, které donesl Lukášek. Také jsme dělali ovoce. foto

Atletický čtyřboj

V říjnu jsme měli svůj první velký závod v atletice. Závodili jsme ve skoku dalekém, v hodu raketkou, běhu na 50m a ve vytrvalostním běhu. Všichni bojovali, co jim síli stačili, ale vyhrát může jen jeden. Z děvčat byla první Terezka a na druhém místě skončila Viktorka. Hoši byli také úspěšní, na prvním místě byl Tobik a Filipek skončil třetí. foto

Naše tvoření

Ve výtvarné výchově jsme dělali žabičky a narozeninové dortíky. foto V pracovních činnostech jsme modelovali písmenka, která už známe. foto

Tělocvik foto

 

PROJEKTOVÝ DEN "TVOŘÍME PRAVIDLA

 

Ve středu 27.9. jsme prožili ve škole svůj první projektový den. Přišly za námi i maminky a celý den s námi strávila i paní vychovatelka Dana. Byli jsme rozděleni do 4 skupin. Nejdříve jsme si společně zahráli hry na jména, každý si nakreslil svou hvězdu. Potom jsme si povídali o tom, co znamená být osamělý. Poslechli jsme si pohádku „Malá osamělá hvězda“ , na závěr této aktivity jsme všichni dostali hvězdičku ukrytou v jablíčku. Zjistili jsme, že je dobré mít kamarády. Potom jsme poslouchali bajku „Lev a papoušek“ . Tady jsme si povídali o kouzelných slovíčkách. A které jsme nejvíce používali? PROSÍM, DĚKUJI, PROMIŇ - už na ně nebudeme zapomínat. Při další aktivitě jsme zjistili, že bez naslouchání bychom nevytvořili příběh skřítků. Nejdříve jsme ve skupinkách vybarvili skřítky, dali jim jména a potom jsme o nich na koberci vyprávěli.
Vše, co jsme si první tři hodiny prožili, jsme shrnuli do pravidel naší třídy. Nejdříve jsme ve skupinkách doplňovali pracovní listy o tom, jak bychom se měli chovat ve třídě, aby nám tu bylo dobře. Potom jsme si to společně shrnuli na naší kouzelné tabuli.   
Na závěr celého projektového dne jsme si zahráli hry „Vedle mě si sedne ten, kdo….“ A „Místo si vymění……“  Než jsme se rozloučili, celý den jsme zhodnotili - den se nám líbil, prožili jsme něco nového a více jsme poznali kamarády ve třídě. Velké poděkování za úspěšný průběh patří maminkám a našim vychovatelkám, které nám pomáhaly. foto

 

A tady je příběh skřítků, který jsme vytvořili:

 

Žili, byli 4 skřítci. Jmenovali se Ferda, Cipísek, Františka a Adrejka. Cipísek šel hluboko do lesa, kde našel liščí noru. Andrejka byla celá barevná, uměla stvořit duhu a měla žluté vlasy. Andrejka bydlela ve městě. Františka šla do lesa na jahody. Cipíska zavřela liška do nory.  Františka tu noru našla, vlezla do nory a liška ji také zavřela. Ferda šel hledat kamaráda Cipíska. Ferda nakonec Cipíska našel. Andrejce déšť zničil duhu. Všichni skřítci se spolu spojili a měli velkou moc a vytvořili spolu novou duhu. Andrejka je pozvala do města, aby si popovídali. Andrejka měla oslavu, přišli všichni. Postavili si spolu dům, postavili si sedačku, dali si tam i televizi. Venku  postavili komín, postavili i pec, upekli si dort a dali na něho svíčky. V domečku si skřítci postavili postýlky. Postavili si i WC. Všichni si spolu vyšli na jahody.  Cipísek se ztratil a volal o pomoc. Andrejka udělala duhu a tím ho zachránila. Potom snědli dort, udělali si táborák, zapálili oheň a opekli si špekáčky. Nasbírali si potravu na zimu. Andrejka se točila dokola, vytvořila sluníčko a duhu a  bylo všem teplo. Na konci duhy byl poklad, plný hrnec zlata. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

 

 

Vybíráme z fotogalerie turnaj tenis
zřizovatel školy: Město Šternberk