Zájmové útvary

Ve školním roce 2016/2017 nabízíme žákům tyto zájmové útvary:

 

Název zájmového útvaruDenČasVyučující
 Aerobik (4. - 7. ročník)  pondělí 15.30 - 16.15 h Handlová
 Keramika 4. ročník  pondělí 14.45 - 16.15 h - sudý týden Vytřísalová
 Keramika 5. ročník  pondělí 15.30 - 17.00 h - lichý týden Čermáková
 Volejbal - dívky 1. ročník (přípravka)  úterý 12.35 - 13.20 h Loun
 Volejbal - dívky 2. ročník (přípravky)  čtvrtek 12.35 - 13.20 h Zelený
 Volejbal - dívky 3. ročník (přípravka)  úterý 12.35 - 13.20 h Lančová
 Volejbal - dívky 2. a 3. ročník   úterý 15.30 - 17.30 h  Zelený 

 Volejbal - dívky 4. a 5. ročník 

 čtvrtek

 pátek

15.30 - 17.00 h 

14.00 - 15.30 h

Zelený, Lančová

Loun 

 Volejbal - dívky 5. -9. ročník   pondělí 15.45 - 17.15 h  Zemánková 
 Logopedie 1.A  středa 12.30 - 13.15 h  Zatloukalová
 Reedukace 1.B  pátek 11.50 - 12.25 h Motáňová
 Logopedie, reedukace 2.A,B

 úterý

 čtvrtek

 12.40 - 13.00 h

 11.45 - 12.30 h

Konečná

Svobodová

 Reedukace 1. st.  úterý  12.40 - 13.15 h  Václavíková 
 Matematika 9.A  čtvrtek 12.35 - 13.20 h  Lounová
 Matematika 9.B  středa 13.50 - 15.00 h Tomanová
 Pěvecký sbor 2. - 9. ročník  středa 13.50 - 15.00 h  Bujnochová, Mikolecká 
 Basketbal 6. - 9. ročník  pátek 7.00 - 7.45 h Zelený
 Taneční kroužek 9. ročník  pondělí 7.00 - 7.45 h Skyvová, Vytřísalová
Vybíráme z fotogalerie Draci 7.A
zřizovatel školy: Město Šternberk