Zájmové útvary

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme žákům tyto zájmové útvary:

 

Název zájmového útvaruDenČasVyučujícíCena 
 Keramika I. (3. - 5. roč.) pondělí (lichý týden) 14,30 - 16 h  Mgr. J. Vytřísalová 700,- Kč 
 Keramika II. (3. - 5. roč.) pondělí (sudý týden)  15,30 - 17 h  L. Čermáková  700,- Kč 
 Kroužek matematiky I. (9. roč.) čtvrtek  14 - 15 h  Mgr. J. Lounová 500,- Kč 
 Kroužek matematiky II. (9. roč.) čtvrtek 14 - 15 h  Mgr. D. Tomanová  500,- Kč 
 Dramatický kroužek (1. st.) úterý  13 - 14 h  Mgr. J. Zatloukalová  500,- Kč 
 Kroužek češtiny I. (9. roč.) středa  14 - 15 h  Mgr. R. Jakůbek  500,- Kč
 Kroužek češtiny II. (9. roč.) středa 14 - 15 h Mgr. D. Vokůrková 500,- Kč
 Informatika (1. st.) středa 12,35 - 13,20 h Mgr. Š. Mikešová  500,- Kč 
 Mladý zdravotník středa 14 - 15 h  Mgr. J. Náhlíková  500,- Kč 
 Aerobik (1. st.) čtvrtek 15,30 - 16,15 h  D. Handlová  250,- Kč 
 Aerobik (2. st.) pátek  7 - 7.45 h D. Handlová 250,- Kč 
 Zajímavá matematika (9. roč.) pátek 11,45 - 12,30 h  Mgr. Š. Mikešová  500,- Kč 
 Rozvoj komunikačních schopností čtvrtek 13 - 14 h Mgr. I. Konečná ---
 Školní časopis pátek 14 - 14,50 h Mgr. K. Bujnochová ---
 Pěvecký sbor čtvrtek  

Mgr. K. Mikolecká, Mgr. K. Bujnochová

 ---
Vybíráme z fotogalerie Svatý Martin v ŠD
zřizovatel školy: Město Šternberk