Zájmové útvary

Ve školním roce 2016/2017 nabízíme žákům tyto zájmové útvary:

 

Název zájmového útvaruDenČasVyučující
 Aerobik (4. - 7. ročník)     Handlová
 Keramika 4. ročník     Vytřísalová
 Keramika 5. ročník     Čermáková
 Volejbal - dívky 1. ročník (přípravka)     Loun
 Volejbal - dívky 2. ročník (přípravky)     Zelený
 Volejbal - dívky 3. ročník (přípravka)     Lančová
 Volejbal - dívky 2. a 3. ročník      Zelený 

 Volejbal - dívky 4. a 5. ročník 

 

 

 

Zelený, Lančová

Loun 

 Volejbal - dívky 5. -9. ročník      Zemánková 
 Logopedie 1.A     Zatloukalová
 Reedukace 1.B     Motáňová
 Logopedie, reedukace 2.A,B

 

 

 

 

Konečná

Svobodová

 Reedukace 1. st.     Václavíková 
 Matematika 9.A     Lounová
 Matematika 9.B     Tomanová
 Pěvecký sbor 2. - 9. ročník     Bujnochová, Mikolecká 
 Basketbal 6. - 9. ročník     Zelený
 Taneční kroužek 9. ročník     Skyvová, Vytřísalová
Vybíráme z fotogalerie Slabikář v 1.B
zřizovatel školy: Město Šternberk