Zájmové útvary

Ve školním roce 2018/2019 nabízíme žákům tyto zájmové útvary:

Název zájmového útvaruDenČasVyučujícíCena 
 Keramika I (3. - 5. roč.) pondělí (lichý týden) 15,30 - 17.00 h  L. Čermáková 700,- Kč 
 Keramika II (3. - 5. roč.) pondělí (sudý týden)  14,30 - 16.00 h  Mgr. Jana Vytřísalová  700,- Kč 
 Kroužek matematiky I (9. roč.) pátek 11.45 - 12.30 h  Mgr. Š. Mikešová 500,- Kč 
 Kroužek matematiky II (9. roč.) čtvrtek 14.55 - 15.40 h  Mgr. J. Lounová  500,- Kč 
 Kroužek matematiky III (9. roč.) středa 13.00 - 13.45 h Mgr. L. Hnáth 500,- Kč
 Výtvarný kroužek (1.-2. roč.) pátek 11.40 - 12.30 h  Mgr. A. Vojkůvková 600,- Kč 
 Kroužek českého jazyka I (9. roč.) čtvrtek 14.00 - 14.45 h  Mgr. D. Vokůrková  500,- Kč
 Kroužek českého jazyka II (9. roč.) pondělí 12.35 - 13.20 h Mgr. K. Bujnochová 500,- Kč
Kroužek českého jazyka III (9. roč.) středa (sudý týden) 13.50 - 15.20 h Mgr. K. Bujnochová 500,- Kč
 Informatika (3.-5. roč.) středa 12.35 - 13.20 h Mgr. Š. Mikešová  500,- Kč 
 Malý zdravotník (2.-5. roč.) středa (sudý týden) 13.15 - 14.00 h  Mgr. D. Šrámková, L. Skřepská 250,- Kč 
 Aerobik I (1.-2. třída) středa 15,00 - 15,45 h D. Handlová 250,- Kč
 Aerobik II (3.-5. třída) úterý 15.30 - 16.15 h  D. Handlová  250,- Kč 
 Aerobik III (2. st.) úterý (čtvrtek)               6.45 -   7.30 h D. Handlová 250,- Kč 
 Zábavné stolní hry I (2.-5. roč.) úterý 13.30 - 14.15 h  Mgr. I. Václavíková  500,- Kč 
 Zábavné stolní hry II (2. st.) čtvrtek (sudý týden) 13.45 - 15.15 h Mgr. L. Hnáthová 500,- Kč
 Čtenářský kroužek (6. roč.) pondělí 14.00 - 14,45 h Mgr. S. Mohaplová 500,- kč
 Kroužek botaniky a pěstitelství (4.-7. roč.) úterý (sudý týden) 13.50 - 15.20 h Mgr. J. Náhlíková 500,- Kč
 Volejbal - přípravka (1. roč.) středa 13.45 - 14.45 h Mgr. T. Loun 500,- Kč
 Basketbal (6.-9. roč.) pátek    7.00 -  7.45 h Mgr. M. Zelený 500,- Kč
 Zobcová flétna (1. st.) úterý 14.00 - 14.45 h Mgr. D. Tomanová 500,- Kč
 Pěvecký kroužek - sólový zpěv (2.-7. roč.) čtvrtek 14.00 - 14.45 h

Mgr. K. Mikolecká

500,- Kč
Vybíráme z fotogalerie 3.B vycházka PRV
zřizovatel školy: Město Šternberk