Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 se koná v pátek 6.4.2018 v době od 9 do 18 hodin.

Žádáme Vás, abyste s sebou k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz alespoň jednoho z rodičů.

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, doloží žádost v den zápisu doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologaPokud zákonný zástupce nedoloží některý z těchto dokumentů v den zápisu, učiní tak nejpozději do pátku 27.4.2018 do 10 hodin.

 

Ve školním roce 2018/2019 otevřeme dvě první třídy.

Děti budou do 1. ročníku přijímány dle následujících kritérií:

1) trvalé bydliště žáka dle školského obvodu stanoveného na základě vyhlášky města   

2) sourozenec ve škole

3) ostatní děti

 

 

Zápis dítěte do 1. třídy je významným okamžikem v životě každého předškoláčka.

Abychom Vašemu dítěti (i Vám) přípravu na tento den co nejvíce usnadnili, nabízíme Vám rady, informace a naše desatero pro budoucí prvňáčky, které Vaše děti jistě lehce zvládnou, a škola se tak pro ně stane hrou.

Zajímavý odkaz: Rozárčina přípravka

 

Vybíráme z fotogalerie 4.B dopravní hřiště
zřizovatel školy: Město Šternberk