Informace v době omezení provozu školy

19.06.2020

 

Informace k ukončení školního roku:

Vydání vysvědčení - vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26.6. ve třídách: 1. stupeň – v 8 hodin 1., 2. a 3. třídy (vstup hlavním vchodem), v 9 hodin 4. a 5. třídy (vstup hlavním vchodem); 2. stupeň – v 8 hodin 6. a 7. třídy (vchod brankou na hřiště), v 9 hodin 8. a 9. třídy (vchod brankou na hřiště).

Vstup bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!!! Je nutné dodržet uvedené časy!!!

Pokud si žák vysvědčení v uvedenou dobu nepřebere, je možné mu jej vydat o prázdninách v úřední dny (uvedeny na webu školy) nebo jej obdrží na začátku nového školního roku.

Vstup do školy bude umožněn pouze těm žákům, kteří nebudou vykazovat příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19. Žáci, kteří se dosud neúčastnili výuky či konzultací, odevzdají před vstupem do školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz níže). V tištěné podobě je možné si prohlášení vyzvednout také v kanceláři školy. Pokud zákonný zástupce dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Vyzvednutí osobních věcí ve škole – pokud žáci docházejí na výuku do školy nebo na konzultace, vyzvednou si věci podle pokynů třídních učitelů nebo v poslední den konzultace.

Žáci, kteří do školy nechodí, si věci vyzvednou takto: 1. stupeň: 1. a 2. třídy v úterý 23.6. ve 13 h, 3. třídy v úterý 23.6. ve 13.30 h, 4. třídy ve středu 24.6. ve 13 h, 5. třídy ve středu 24.6. ve 13.30 h; 2. stupeň: 8.B v pondělí 22.6. v 11.15 h, 6.A a 6.B v úterý 23.6. v 11.15 h, 6.C a 7.A ve středu 24.6. v 11.15 h, 7.B a 8.A ve čtvrtek 25.6. v 11.15 h.

Žáci 9. roč. budou postupovat podle pokynu třídních učitelů.

Pokud si žák v uvedené časy věci nevyzvedne, může se dostavit do školy dále v době od 7. do 17.7. (8 – 12 h).

 

Obědy - ve dnech 26., 29. a 30.6. nebude z technických důvodů pro žáky zajištěna strava.

 

Volné dny pro žáky - na 29. a 30.6. jsou pro žáky školy vyhlášeny volné dny.

 

Upozorňujeme, že MŠMT ČR vydalo Vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Její znění najdete zde. Metodika k vyhlášce je uveřejněna na webu školy v článku Důležité informace a odkazy.

Žáci mají po dobu uzavření školy automaticky odhlášené obědy. Žáci, keří budou docházet do školy, si musí obědy přihlašovat.

Informace budou průběžně aktualizovány, sledujte webové stránky školy, stránky tříd a Školu OnLine.

Mgr. Lenka Hlaváčková

 

Stránky tříd - zde

Škola OnLine - zde

 

 

 

Rychlý kontakt

ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk,
příspěvková organizace
Dr. Hrubého 319/2
785 01 Šternberk

  • IČ 61 989 991
  • RED IZO 600 140 784
  • IZO 102 320 667
  • ID datová schránka: j29mkz2
Vybíráme z fotogalerie 1.B První týden ve škole
Škola Online


Najdete nás na Facebooku


zřizovatel školy: Město Šternberk Rozpočet »