Provoz školního hřiště

01.07.2020

 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ

1.7. - 31.8.2020 (po, st, pá) - od 16 do 19 hodin

1.9. - 16.10.2020 (po - pá) - od 16 do 19 hodin

19. - 30.10.2020 (po - pá) - od 16 do 18 hodin

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat uživateli.

 

INFORMACE PRO UŽIVATELE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Všechny osoby, které vstoupí do areálu sportoviště, jsou povinny se řídit provozním řádem školního hřiště (viz níže).

Vstup na hřiště je povolen pouze v čisté sportovní obuvi bez špuntů a hrotů!

Provozovatel hřiště neručí za odložené věci a cennosti.

Zájemci si mohou zapůjčit branky, sloupky, sítě a koše. Sportovní potřeby si každý uživatel přináší vlastní.

Návštěvníci, kteří se budou v areálu hřiště opakovaně chovat nevhodně a v rozporu s provozním řádem hřiště, budou mít trvalý zákaz vstupu na sportoviště.

Školní hřiště je určeno především k provozování tělesné výchovy žáků školy a mimoškolních sportovních aktivit. Po dobu provozu pro veřejnost je hřiště určeno k těmto aktivitám: lehká atletika – běhy, volejbal, malá kopaná, košíková, tenis.

Návštěvníci hřiště mohou využívat sociální zařízení v chodbě haly.

Pronájem hřiště:

Pronájem hřiště je nutné sjednat s vedením školy.

Výše nájemného při uzavírání smluv stanovena takto: jednorázový pronájem hřiště – 150,- Kč / hod., dlouhodobý pronájem hřiště – 120,- Kč / hod. U jednotlivých pronájmů lze stanovit jinou výši ceny dohodou.

Žáci základních škol mají po předložení karty vstup na školní hřiště zdarma, ostatní platí při jednorázovém vstupu poplatek – dítě 5,- Kč, dospělý 10,- Kč.

Pronájem hřiště lze dohodnout i mimo stanovenou provozní dobu (víkendy, dopolední hodiny).

Řešení úrazů:

V případě úrazu, ke kterému dojde v důsledku špatného technického stavu hřiště a který si vyžádá lékařské ošetření, je návštěvník povinen ohlásit tuto skutečnost správci hřiště.

Telefon pro přivolání lékařské a jiné pomoci je umístěn v chodbě haly.

  • 811 – záchranná služba
  • 810 – hasiči
  • 813 – státní policie
  • 812 – městská policie

Správce sportoviště: Soňa Koryčanská, tel.: 604 534 023

 

 

Rychlý kontakt

ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk,
příspěvková organizace
Dr. Hrubého 319/2
785 01 Šternberk

  • IČ 61 989 991
  • RED IZO 600 140 784
  • IZO 102 320 667
  • ID datová schránka: j29mkz2
Vybíráme z fotogalerie 4.B dopravní hřiště
Škola Online


Najdete nás na Facebooku


zřizovatel školy: Město Šternberk Rozpočet »