Informace

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Za zřizovatele:

 Leo Czabe    
 Jiří Kraus    
Michal Oborný    

Za rodiče:

Mgr. Petra Gottwaldová    
Mgr. Libor Šamšula - předseda rady (samsula@sternberk.cz)    
Ing. Václav Šíma    

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Miloslav Beneš    
Mgr. Jana Skyvová    
Mgr. Jana Vytřísalová    
Vybíráme z fotogalerie Generálka DOD
zřizovatel školy: Město Šternberk