Zápis do 1. tříd

 

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v době od 3. do 9.4.2020 bez osobní účasti dětí.

Žádosti o přijetí budou přijímány těmito způsoby:

1. datovou schránkou (ID datové schránky: j29mkz2)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na adresu: hlavackova@zshrubeho.cz)
3. poštou (na adresu: Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, Dr. Hrubého 319/2, 785 01 Šternberk)

Pokud nemá zákonný zástupce možnost dálkového přístupu nebo nemá možnost si dokument vytisknout, lze žádost podat také osobně v kanceláři školy v pondělí 6.4.2020 a ve středu 8.4.2020 vždy v době od 9 do 12 hodin.

Žádost je nutné doložit prostou kopií rodného listu!

Formulář "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání" je k dispozici níže nebo na webu školy (Rodiče / Ke stažení) 

 

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, doloží žádost doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa nejpozději do 30.4.2020. 

Formulář "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání" je k dispozici níže nebo na webu školy (Rodiče / Ke stažení).

 

Děti budou do 1. ročníku přijímány dle následujících kritérií:

1) trvalé bydliště žáka dle školského obvodu stanoveného na základě vyhlášky města  

2) trvalé bydliště žáka ve Šternberku mimo školský obvod stanovený vyhláškou města

3) sourozenec ve škole

4) ostatní děti (v případě vyššího počtu dětí, než bude možné přijmout, rozhodne o přijetí los)

Do 1. tříd bude přijato maximálně 50 dětí.

 

Zápis dítěte do 1. třídy je významným okamžikem v životě každého předškoláčka.

Abychom Vašemu dítěti (i Vám) přípravu na vstup do školy co nejvíce usnadnili, nabízíme Vám rady, informace a naše desatero pro budoucí prvňáčky, které Vaše děti jistě lehce zvládnou, a škola se tak pro ně stane hrou (informace na liště vlevo).

 

 

Vybíráme z fotogalerie zápis do 1. třídy
zřizovatel školy: Město Šternberk