Zápis do 1. tříd

 

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v době od 3. do 9.4.2020 bez osobní účasti dětí.

Žádosti o přijetí budou přijímány těmito způsoby:

1. datovou schránkou (ID datové schránky: j29mkz2)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na adresu: hlavackova@zshrubeho.cz)
3. poštou (na adresu: Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, Dr. Hrubého 319/2, 785 01 Šternberk)

Pokud nemá zákonný zástupce možnost dálkového přístupu nebo nemá možnost si dokument vytisknout, lze žádost podat také osobně v kanceláři školy v pondělí 6.4.2020 a ve středu 8.4.2020 vždy v době od 9 do 12 hodin.

Žádost je nutné doložit prostou kopií rodného listu!

Formulář "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání" je k dispozici níže nebo na webu školy (Rodiče / Ke stažení) 

 

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, doloží žádost doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa nejpozději do 30.4.2020. 

Formulář "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání" je k dispozici níže nebo na webu školy (Rodiče / Ke stažení).

 

Děti budou do 1. ročníku přijímány dle následujících kritérií:

1) trvalé bydliště žáka dle školského obvodu stanoveného na základě vyhlášky města  

2) sourozenec ve škole

3) ostatní děti (v případě vyššího počtu dětí, než bude možné přijmout, rozhodne o přijetí los)

Do 1. tříd bude přijato maximálně 50 dětí.

 

Zápis dítěte do 1. třídy je významným okamžikem v životě každého předškoláčka.

Abychom Vašemu dítěti (i Vám) přípravu na vstup do školy co nejvíce usnadnili, nabízíme Vám rady, informace a naše desatero pro budoucí prvňáčky, které Vaše děti jistě lehce zvládnou, a škola se tak pro ně stane hrou (informace na liště vlevo).

 

 

Vybíráme z fotogalerie DOD
zřizovatel školy: Město Šternberk