O projektu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

Škola realizuje od 1.2.2019 projekt "Šablony II. ZŠ Dr. Hrubého" (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0011860) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt bude ukončen k 31.1.2021. Cílem projektu je podpora společného vzdělávání žáků, personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních (mimoškolních) aktivit.

Škola pro dosažení cíle projektu zvolila tyto aktivity (šablony):

Školní psycholog - personální podpora ZŠ

Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektové dny ve škole a mimo školu

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP zaměřené na osobnostně sociální rozvoj

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Projektový den v ŠD i mimo ŠD

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD - DVPP zaměřené na projektovou výuku, ICT a osobnostně sociální rozvoj

 

 

 

Vybíráme z fotogalerie Výstava plná fantazie a úkolů
zřizovatel školy: Město Šternberk