Vedení školy

Ředitelka školy Mgr. Lenka Hlaváčková, hlavackova@zshrubeho.cz
Zástupce ředitelky Mgr. Miloslav Beneš, benes@zshrubeho.cz
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jana Vytřísalová, vytrisalova@zshrubeho.cz

 

Výchovný poradce Mgr. Lenka Hlaváčková (problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření)
  Mgr. Jana Lounová (problematika záškoláctví, výchovné problémy žáků, kariérové poradenství)
Školní metodik prevence Mgr. Michaela Mondeková
Metodik ICT Mgr. Leo Hnáth


Počty žáků a zaměstnanců školy

Počet žáků  (I. stupeň: , II. stupeň: )
Počet tříd 22 (I. stupeň: 12, II. stupeň: 10)
Školní družina  žáků v 5 odděleních
Pracovníci školy celkem 53
Počet pedagogických pracovníků 46 (I. stupeň: 13, II. stupeň: 24, ŠD: 5, asistent pedagoga: 3; školní psycholog: 1)
Počet správních zaměstnanců 7 (sekretářka, školník, 5 uklízeček)

Vyučovací rozvrh

  Přestávka
1. vyučovací hodina 8.00 - 8.45 8.45 - 8.55
2. vyučovací hodina 8.55 - 9.40 9.40 - 10.00
3. vyučovací hodina 10.00 - 10.45 10.45 - 10.55
4. vyučovací hodina 10.55 - 11.40 11.40 - 11.50
5. vyučovací hodina 11.50 - 12.35 12.35 - 12.45
6. vyučovací hodina 12.45 - 13.30 13.30 - 14.00
7. vyučovací hodina 14.00 - 14.45 14.45 - 14.50
8. vyučovací hodina 14.50 - 15.35  
Vybíráme z fotogalerie Tábor_den třetí_Asie
zřizovatel školy: Město Šternberk