Zaměstnanci školy

Ředitelka školy
 Mgr. Lenka Hlaváčková
Zástupci ředitelky školy
Mgr. Miloslav Beneš
Mgr. Jana Vytřísalová
Učitelé
Jméno Přidělené předměty Třídnictví                 E-mailová adresa
Bc. Ivana Bártková, DiS Aj, Vv --- bartkova@zshrubeho.cz
Natálie Bernardová 1. stupeň 3.B bernardova@zshrubeho.cz
Mgr. Kateřina Bujnochová ČJ, Hv 5.A bujnochova@zshrubeho.cz
Mgr. Petra Dostálová 1. stupeň 4.A dostalova@zshrubeho.cz
Mgr. Leo Hnáth M, Z, ZI ---
Mgr. Leona Hnáthová Aj, Ov, Vv 7.B
Mgr. Alena Jadrná Čj, Vv ---
Mgr. Robert Jakůbek Čj, Nj 9.A
Mgr. Irena Konečná 1. stupeň 2.A
Mgr. Ilona Lančová                   Ov, Tv 6.C lancova@zshrubeho.cz
Mgr. Tomáš Loun Tv, Pč --- loun@zshrubeho.cz
Mgr. Jana Lounová M, F ---
Mgr. Štěpánka Mikešová M, F, ZI ---
Mgr. Kamila Mikolecká Aj, Hv --- mikolecka@zshrubeho.cz
Mgr. Simona Mohaplová Čj, Nj 9.B
Mgr. Michaela Mondeková Z, Př, Tv 7.A mondekova@zshrubeho.cz
Mgr. Jitka Motáňová 1. stupeň 2.B
Mgr. Ladislava Musilová Rj, Aj 8.A
Mgr. Helena Poláchová 1. stupeň 4.B
Mgr. Jitka Procházková Aj, Vv, Pří, Vl 5.C prochazkova@zshrubeho.cz
Mgr. Alena Svobodová 1. stupeň 1.B
Mgr. Jana Skyvová Aj, Ov 6.A
Bc. Ing. Kristýna Skyvová Př, Pří, Inf ---
Mgr. Alena Šestořádová M, Nj ---
Mgr. Denisa Šrámková 1. stupeň 1.C
Mgr. Darja Tomanová M, Ch 8.B tomanova@zshrubeho.cz
Mgr. Iveta Václavíková 1. stupeň 5.B
Mgr. Ludmila Vacová Vv --- vacova@zshrubeho.cz
Mgr. Alena Vojkůvková 1. stupeň 3.A vojkuvkova@zshrubeho.cz
Mgr. Petr Zapletal Tv ---
Mgr. Jitka Zatloukalová 1. stupeň 1.A
Mgr. Martin Zelený D, Tv 6.B zeleny@zshrubeho.cz
Mgr. Helena Zemánková  1. stupeň ---
Asistenti pedagoga
Blanka Řehořová
Ivana Vybíralová
                                              Školní psychlog   
Mgr. Kristýna Smejkalová
Vychovatelky ŠD
Kateřina Blahušová
Jiřina Částková
Ludmila Čermáková
Dana Handlová
Věra Poláchová

 

Sekretářka a účetní
Pavlína Manová 
Správní zaměstnanci
Lenka Dostálová
Lenka Janíková uklízečka 
Miroslava Horáková uklízečka
Jiřina Millerová
Radmila Ptáčková
Roman Závodný
Vybíráme z fotogalerie Tábor_2.den_vodní říše
zřizovatel školy: Město Šternberk