ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Z historie školy

 „Ze starých letopisů“ ZŠ Dr. Hrubého

Vznikem Československa se otázka české školy pro místní národnostní menšinu stala velmi aktuální, a tak už od roku 1919 registrujeme české vyučování 38 dětí v pronajaté místnosti tehdejšího ženského kláštera pod Kioskem. Zpočátku byla škola financována Národní jednotou, aby se od roku 1921 stala školou státní.

Šternberk nenesl na počátku 20. století pouze německé jméno, ale po národnostní stránce drtivou většinou německým byl, a tak bylo otevření budovy české školy
2. září 1923 na Wehrgasse , dnešní Masarykově ulici, počinem česky veskrze silně prožitým - píše se o manifestaci češství za účasti 6 tisíců vlastenců   ze širokého okolí.

Dne 6.9. 1925 byla otevřena dispozicí souběžná budova měšťanské školy na Johannesgasse – Janské ulici, dnešní Dr. Hrubého. Kapacitně velmi vytížené škole jistě ulehčilo založení českého gymnázia v roce 1935.

Do života české školy zásadně promluvila Mnichovská dohoda 30.9. 1938, jíž byl sudetský Šternberk začleněn do Říše. Český exodus následovala i škola, a tak se její sídlo přesouvá do Bohuňovic. Ve šternberské budově byl zřízen lazaret.

Po roce 1945 vlivem přílivu českého obyvatelstva obecná škola na Masarykově ulici nepostačuje, proto byla zřízena druhá obecná škola v Sadové ulici a třetí obecná škola v ulici Tolstého.

První měšťanská škola v Janské ulici byla od školního roku 1946-47 rozdělena na dvě měšťanské školy. Směnná výuka byla v této budově ukončena po půl roce, když byla zprovozněna školní budova na ulici Jugoslávské, dnešní Svatoplukově.

U příležitosti nedožitých 60. narozenin brněnského univerzitního profesora PhDr. Františka Hrubého (*1887 Strukov - +1443 Brno) byla 24.8.1947 ulice Janská - a s ní i škola - přejmenována na Dr. Hrubého.

V roce 1953 byla zřízena ve Šternberku jedenáctiletá střední škola, jejíž součástí se stalo i dřívější gymnázium. Tři nejvyšší ročníky této školy se v roce 1959 přemístily do budovy dřívějších kasáren na náměstí Svobody.

Roku 1959 se ustanovuje ještě dnes stále velmi vžité dělení šternberského základního školství na 1. základní devítiletou školu na ulici Svatoplukova, 2. ZDŠ Dr. Hrubého
a 3. ZDŠ na náměstí Generála Svobody, jež vznikla v roce 1963.

Reformou v roce 1974 bylo změnou délky školní docházky zrušeno označení škol „devítiletá“. Povinná desetiletá školní docházka byla zavedena v roce 1984, a žáci tak po absolvování osmi tříd ZŠ splnili povinnou školní docházku až na střední škole či učilišti.

Od 1. června 1990 je stanovena povinná školní docházka na devět let a žáci opět končí ZŠ absolvováním devátého ročníku.