ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Připravujeme

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci byla většina naplánovaných akcí zrušena.

23.12.-3.1. - vánoční prázdniny

16.1. - Masopust (průvod městem)

21.1. - klasifikační pedagogická rada

21.1. - schůzky pro rodiče žáků 9. roč. (informace k PZ)

28.1. - recitační soutěž (školní kolo)

28.1. - předání pololetního vysvědčení

29.1. - pololetní prázdniny

5.2. - školní ples

8.2.-12.2. - jarní prázdniny

2.3. - Velká Sahara (beseda s Motani)

26.3. - Den otevřených dveří

1.4. - velikonoční prázdniny

9.4. - zápis dětí do 1. tříd

22.4. - klasifikační pedagogická rada

22.4. - třídní schůzky

28.4. - Den Země (projektový den)

16.5. - cyklistický výlet do ZOO (akce SRPŠ)

19.5.-27.5. - období konání školních výletů

27.-28.5. - exkurze žáků 9. ročníku do Prahy

28.5. - Den dětí

22.6. - klasifikační pedagogická rada

1.7.-31.8. - hlavní prázdniny