ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Projekt Šablony II

O projektu

opvvv

 

 


 

Škola realizuje od 1.2.2019 projekt "Šablony II. ZŠ Dr. Hrubého" (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0011860) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt bude ukončen k 31.1.2021. Cílem projektu je podpora společného vzdělávání žáků, personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních (mimoškolních) aktivit.

Škola pro dosažení cíle projektu zvolila tyto aktivity (šablony):

  • Školní psycholog - personální podpora ZŠ
  • Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektové dny ve škole a mimo školu
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP zaměřené na osobnostně sociální rozvoj
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Projektový den v ŠD i mimo ŠD
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD - DVPP zaměřené na projektovou výuku, ICT a osobnostně sociální rozvoj