ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Projekt Šablony III

opvvv

 

 

 

Škola realizuje od 1.9.2021 projekt "Šablony III - ZŠ Dr. Hrubého Šternberk"
(reg.č.: CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0020193) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je podpora společného vzdělávání žáků, personální podpora, podpora extrakurikulárních (mimoškolních) aktivit a podpora využití ICT. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 022 064,00 Kč.

Škola pro dosažení cíle projektu zvolila tyto aktivity (šablony):

  • Školní psycholog - personální podpora ZŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektové dny ve škole
  • Projektové dny mimo školu
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Projket byl k 30.6.2023 úspěšně ukončen.