ZŠ Hrubého Šternberk
Zakladní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Zakladní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Bohatá paleta ocenění ve výtvarné soutěži

Bohatá paleta ocenění ve výtvarné soutěži

Pravěk jako malovaný.

Nedávno proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže na téma PRAVĚK, kterou pro žáky místních i okolních mateřských a základních škol i tříd nižšího gymnázia již tradičně pořádá Dům dětí a mládeže ve Šternberku. Ukázka vybraných obrázků jako z pravěku byla na přelomu ledna a února instalována v prostorách před DDM. Vzhledem ke stávající situaci nemohlo být vyhodnocení spojeno s vernisáží prací v „domečku“ a předávání cen a diplomů žákům proběhne jinou formou.

Na pravěké téma vznikly během podzimní prezenční výuky pestré variace námětů i výtvarných technik. My jsme ve škole zadání zpracovali v každém ročníku jinak. Klasickou kresbu a malbu doplňovaly koláže, frotáže, muchláže i grafika. Vyzkoušeli jsme tisk z hloubky. Experimentovali jsme i s netradičními výtvarnými prostředky. Nad množstvím obrázků, které byly v lednu do soutěže školami zaslány, se sešla odborná porota a rozhodla o stupních vítězů.

Ve druhé kategorii jsme získali všechna tři ocenění. Na prvním místě se umístil  Ondřej Vaca z 2.C a druhou příčku obsadil Tomáš Sedlák také z 2.C. Na třetím stupínku slávy se ocitl Miroslav Kopka z 2.A. Žákyně Anna Hornišerová ze 3.B obdržela ve třetí kategorii krásné 2. místo. Čtvrtá kategorie nám přinesla tři ocenění. 1. místo patří Dominiku Nechvátalovi ze 6.B, 2. se umístila Barbora Veselá ze 6.A a 4.místo porota udělila Julii Gaťaříkové z 5.A. Výborně si vedli i naši nejstarší žáci, kteří patří do páté kategorie. Vítězem se stal Tadeáš Ocelka z 8.A, jako druhá se umístila  Alena Adámková z 9.B, třetí Michaela Lubrichová ze 7.C a čtvrtá skončila Ema Nyklová z téže třídy.

Celkem udělila porota v kategoriích základních škol 14 ocenění, Základní škola Dr. Hrubého ve Šternberku jich získala 11. Blahopřejeme všem oceněným žákům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 L. Vacová

Datum vložení: 13. 2. 2021 19:09
Datum poslední aktualizace: 3. 3. 2021 10:22
Autor: