ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Den Země

Den Země

29.4. se na naší škole konal „Den Země“.

Deváté ročníky chystaly v parku stanoviště s úkoly s přírodovědnou, ekologickou a sportovní tematikou pro žáky prvních a druhých tříd.

V 9 hodin se akce rozběhla a na trať se vydaly skupinky dětí. Malé děti byly nadšené a většinou bez problémů dbaly pokynů a rad velkých deváťáků. I ti si svoji roli náležitě užívali a hráli si na pedagogy a vychovatele.

Žáci 3. až 5. třídy podnikli výlet do přírody v okolí Šternberka. Den Země byl skvělou příležitostí probudit v dětech lásku k přírodě a naučit je vážit si jejích krás. Žáci nadšeně hledali a pojmenovávali byliny, keře i stromy.

Šesťáci a sedmáci se jako každý rok v rámci kampaně „Ukliďme Česko“ vydali uklidit okolí školy i města Šternberka. Vyzbrojeni pytli na odpady i rukavicemi se zapojili všichni dle svých možností.

7.B měla navíc přírodovědnou exkurzi zaměřenou na dřeviny a hydrobiologii. Žáci pomocí příslušných pomůcek lovili vodní bezobratlé, které si následně pomocí klíče určovali.

Osmáci absolvovali exkurzi do čističky odpadních vod a Remitu. Dozvěděli se, jak funguje čistička, a prohlédli všechny nádrže, ve kterých byla různě znečištěná voda. Na konci prohlídky už jen všichni zírali, jak čistá voda z čističky odtékala.

Pak se přesunuli do Remitu, firmy, která se zabývá svozem recyklovatelného odpadu. Prohlídka byla opět zajímavá a žáci odcházeli s pocitem, že třídění odpadů má opravdu smysl.

Počasí vyšlo nádherně a všichni si Den Země užili.

                                                                        Darja Tomanová

Datum vložení: 1. 5. 2024 22:12
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2024 11:25