Výuka od 11.5.2020

03.05.2020

 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 je od 11.5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Osobní přítomnost žáků ve škole od 11.5. je možná pro účely přípravy na přijímací zkoušky, docházka není pro tyto žáky povinná.

Podrobnější informace k realizaci výuky byly zákonným zástupcům žáků, kteří se budou výuky od 11.5. účastnit, sděleny prostřednictvím systému Škola OnLine.

Vstup do školy bude umožněn pouze těm žákům, kteří nebudou vykazovat příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19. Před prvním vstupem do školy předloží zákonný zástupce prostřednictvím žáka čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz níže). V tištěné podobě je možné si prohlášení vyzvednout také v kanceláři školy. Pokud zákonný zástupce dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Rychlý kontakt

ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk,
příspěvková organizace
Dr. Hrubého 319/2
785 01 Šternberk

  • IČ 61 989 991
  • RED IZO 600 140 784
  • IZO 102 320 667
  • ID datová schránka: j29mkz2
Vybíráme z fotogalerie 3.A Závěr roku
Škola Online


Najdete nás na Facebooku


zřizovatel školy: Město Šternberk Rozpočet »