Výuka od 8.6.2020

04.06.2020

 

Od 8.6.2020 je žákům 2. stupně umožněna osobní přítomnost ve škole za účelem konzultací. Škola nabídne konzultace žákům 6. - 8. ročníku. Tato aktivita slouží ke konzultaci vypracovaných a odevzdaných úkolů, k ujasnění souvislostí v učivu, k procvičování učiva. Žáci 9. ročníku mají možnost domluvit si s vyučujícími konzultace individuálně.

Podrobnější informace uvádím níže. Pro žáky 9. ročníku budou zaslány informace zvlášť.

Docházka do školy je pro žáky dobrovolná. Upozorňujeme zároveň, že i žáci přihlášení na konzultace se budou i nadále účastnit distanční výuky.

Konzultace budou probíhat vždy v jednom dni v týdnu formou uceleného bloku matematiky, českého jazyka a angličtiny.

Podrobnější informace k realizaci výuky byly zákonným zástupcům žáků, kteří se budou konzultací od 8.6. účastnit, sděleny prostřednictvím systému Škola OnLine.

Vstup do školy bude umožněn pouze těm žákům, kteří nebudou vykazovat příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19. Před prvním vstupem do školy předloží zákonný zástupce prostřednictvím žáka čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz níže). V tištěné podobě je možné si prohlášení vyzvednout také v kanceláři školy. Pokud zákonný zástupce dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

 

Rychlý kontakt

ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk,
příspěvková organizace
Dr. Hrubého 319/2
785 01 Šternberk

  • IČ 61 989 991
  • RED IZO 600 140 784
  • IZO 102 320 667
  • ID datová schránka: j29mkz2
Vybíráme z fotogalerie Bruslwní školní družiny
Škola Online


Najdete nás na Facebooku


zřizovatel školy: Město Šternberk Rozpočet »