Základní informace

  • nachází se v přízemí budovy
  • tvoří ji dvě vzájemně propojené místnosti (jedna slouží ke studiu a k odpočinku)
  • knižní fond představuje 4 600 knižních titulů beletrie i naučné literatury, k dispozici jsou dále různé příručky, encyklopedie a slovníky
  • žáci mají přístup k počítači s možností využití tiskárny
  • počítač je vybaven automatizovaným systémem, který umožňuje využití čárových kódů při evidenci knižního fondu a je velkou pomocí ve výpůjčním protokolu
  • knihovna je využívána ve výuce (především v hodinách českého jazyka a literatury) i o přestávkách (žáci si zde mohou mimo zapůjčení knih zahrát i deskové hry)
  • o novinkách v knižním světě jsou žáci informováni prostřednictvím nástěnky a školního časopisu

Provoz knihovny:

   
středa o velké přestávce
pátek o velké přestávce
  • žáci si mohou knihy půjčovat na jeden měsíc, výpůjčku lze dle potřeby po dohodě prodloužit
  • na hlavní prázdniny se knihy nepůjčují
Vybíráme z fotogalerie ŠD - Finále mikroregionální ligy při DDM 2018
zřizovatel školy: Město Šternberk