Žákovský parlament

Žákovský parlament je důležitým pomocníkem a prostředníkem při řešení dětských problémů. Zástupci tříd 5. - 9. ročníku se vždy jednou za dva měsíce setkávají s vedením školy. Na jednotlivých schůzkách sdělují své nápady a připomínky k životu ve škole, a tím podněcují dění ve škole. Rovněž jsou informováni o záměrech a akcích školy. Veškeré informace pak předávají na třídnických hodinách svým spolužákům.

Členové žákovského parlamentu mají právo:

 • vyjadřovat se k problémům školy
 • přednést své návrhy a připomínky vedení školy i vyučujícím
 • získat a zveřejnit informace
 • podílet se aktivně na chodu školy

Členové žákovského parlamentu mají povinnost:

 • spolupracovat s vedením školy i vyučujícími a vycházet při tom ze závazných pravidel školy
 • dodržovat pravidla slušného chování
 • reprezentovat školu a dbát na její dobrou pověst
 • předávat svým spolužákům informace

Cíle žákovského parlamentu:

 • přispívat ke zlepšení prostředí školy prostřednictvím vlastních nápadů
 • podílet se na utváření pozitivních vztahů ve škole a na předcházení negativním jevům mezi žáky
 • pomáhat s organizací celoškolních akcí či akcí jednotlivých tříd

 

Vybíráme z fotogalerie 3.A Pč a Vv
zřizovatel školy: Město Šternberk