ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

OP JAK

Škola realizuje od 1.7.2023 projekt "ZŠ Dr. Hrubého, Šternberk, Šablony I"
(reg.č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006775 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Projekt bude ukončen k 31.8.2025.

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí a žáků.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 2 858 335,00 Kč.