ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Charakteristika školní družiny

  • Školní družina je součástí Základní školy Dr. Hrubého 2, Šternberk. Družinu mohou navštěvovat žáci prvního stupně, kapacita je 180 žáků. V současné době zde pracuje 6 vychovatelek.
  • Školní družina má šest oddělení, 1. oddělení se nachází ve třídě 4.A, 5. oddělení ve třídě 1.B, 6. oddělení ve třídě 5.B a další 3 oddělení jsou umístěna v podkroví školy, které bylo vybudováno z půdních prostor. Všechna oddělení jsou vybavena novým nábytkem.
  • Školní družina nabízí žákům smysluplné využití volného času před začátkem vyučování i po jeho ukončení. Její činnost poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků a podílí se také na přípravě na vyučování. Vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy, klade důraz na zásady společenského chování a vystupování v kolektivu.
  • Činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní, rekreační a společenskovědní výchovy. Obsahová náplň těchto oblastí navazuje na učivo vyučovacích předmětů a probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem školy. Výchovné aktivity jsou rozvrženy v týdenní skladbě zaměstnání. Pravidelně se střídají činnosti různého charakteru.
  • V průběhu celého školního roku se opakovaně pořádají akce, které u dětí získaly velkou oblibu: Drakiáda, Pečení vánočních perníků, Čertovské radovánky, Soutěž o nejhezčí čarodějnici. Děti dále chodí sáňkovat a do kina. Školní družina spolupracuje také s městskou knihovnou a Domem dětí a mládeže ve Šternberku.
  • Během školního roku se děti aktivně zapojují do všech činností školní družiny. Vychovatelky se snaží vytvářet příjemné a podmětné prostředí, dbají na dodržování pravidel slušného chování, přátelských vztahů mezi dětmi, vedou je k dodržování bezpečnosti a k šetrnému zacházení s hračkami i dalším vybavením třídy. Režim školní družiny navazuje na vyučování i časovou organizaci zájmových kroužků.

Školní družina

Odkazy

Zřizovatel školy:

Znak města Šternberk

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Evropský sociální fond v ČR

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30