ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Modernizace ZŠ Dr. Hrubého - nábytek

 

    

Operace:                                                                             

19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Šternbersko o.p.s.

Název projektu: Modernizace ZŠ Dr. Hrubého, Šternberk

V roce 2021 jsme uspěli s projektem „Modernizace ZŠ Dr. Hrubého, Šternberk“, podaným prostřednictvím MAS Šternbersko o. p. s. v rámci Programu rozvoje venkova.

Předmětem projektu je modernizace školy a zlepšení podmínek pro vzdělávání. Díky projektu byly zakoupeny nové skříně, tabule a židle do tříd.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 159 009,3,- Kč

Celková výše dotace: 127 207,- Kč