Facebook
rozšířené vyhledávání
ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola
Dr. Hrubého 2 Šternberk

Plán práce školní družiny

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ


Místo, kde žijeme

Cesta do školy a školní družiny:

 • bezpečnost a prevence úrazů
 • doprava
 • počasí a jeho vliv na bezpečnost

Naše škola:

 • orientace v budově školy a školní družiny
 • orientace v okolí školy a školního hřiště
 • ochrana školního majetku a udržování pořádku

Naše město:

 • významné budovy
 • zajímavosti a novinky
 • kultura, známé organizace

Lidé kolem nás

Vztahy:

 • vztahy mezi dětmi
 • chování k dospělým a starším osobám
 • oslovování, pozdravy a prosby
 • bezpečnost při styku s cizími lidmi
 • kamarádství, přátelství
 • úcta ke stáří

Lidé a čas

Historie našeho města:

 • významné a historické budovy
 • návštěva knihovny, hradu, kláštera
 • význam školy

Režim dne:

 • vnímání času (den, týden, měsíc, rok)
 • smysluplné využití volného času

Rozmanitost přírody

Chování v přírodě:

 • prevence a péče o okolní prostředí

Ochrana přírody:

 • sběr odpadků v okolí školy, EKO výchova

Znalost přírody:

 • fauna a flóra
 • péče o rostliny, květiny
 • domácí a hospodářská zvířata
 • pozorování rozmanitosti živé i neživé přírody

Člověk a jeho zdraví

Moje zdraví:

 • sebeobsluha a prohlubování hygienických návyků
 • pohybový rozvoj
 • správné oblékání dle ročního období
 • zásady stolování a stravovací návyky

Prevence:

 • zdravá výživa
 • pitný režim
 • otužování
 • škodlivost návykových látek
 • prevence rizikového chování

Bezpečnost:

 • první pomoc
 • přecházení vozovky
 • semafor, dopravní značky
 • nebezpečné situace
 • vystupování z dopravních prostředků

 

ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ


Září

Naše škola, naše družina

 • Seznámení se školní družinou, vnitřním řádem školní družiny
 • Tvoříme vlastní pravidla školní družiny
 • Moje škola, moje město
 • Výchova k samostatnosti a k sebeobsluze
 • Utváření vztahů mezi dětmi
 • Spontánní dětská kresba na téma „Zážitky z prázdnin“
 • Sběr plodů podzimu a výrobky z nich
 • Opakování známých písniček
 • Pobyt na školním hřišti a hřištích v okolí školy /pohybové a míčové hry/
 • Příprava na vyučování, didaktické hry, čtení na pokračování

Akce: Najdi svůj sport  

Říjen

Barvy podzimu

 • Vytváření hygienických a společenských návyků
 • Udržování pořádku
 • Malování a kresba podzimní přírody /různé techniky/
 • Otisky listů, dokreslování
 • Vystřihování podle obrysů, šablon
 • Výroba draka
 • Hádáme názvy písní
 • Pochopení a dodržování pravidel ve sportu
 • Hry se švihadly /přeskakování lana/
 • Využití průlezek na hřištích v okolí
 • Vycházka do přírody, pozorování změn
 • Příprava na vyučování, didaktické hry, čtení na pokračování

Akce: beseda se zdravotní sestřičkou na téma „Hygiena a mytí rukou“,  Zdravé stravování – beseda s odborníky na výživu, výlet do ZOO

Listopad

Vše je krásně barevné

 • Odstraňování sobectví, násilí
 • Halloween – dlabání dýní, výroba masek, vytváření duchů a strašidel, halloweenská výzdoba školní družiny
 • Legenda o svatém Martinovi, malujeme Martina na bílém koni
 • Ruční práce /háčkování, pletení/
 • Základní kroky aerobiku
 • Rekordy s DDM
 • Hry s matematickou představivostí
 • Vědomostní kvízy
 • Příprava na vyučování, čtení na pokračování

Akce: Halloweenská párty,  beseda o svatém Martinovi, pečení mikulášských perníčků

Prosinec

 • Čas adventní
 • Udržování lidových tradic
 • Čert a Mikuláš – kombinované techniky
 • Vyrábíme na vánoční jarmark
 • Vánoční přání, tvořivé vánoční dílny, novoročenky
 • Zpěv a poslech koled, tanečky, soutěže
 • Bezpečnost na sněhu a ledu
 • Hry na sněhu, stavby ze sněhu
 • Bruslení
 • Příprava na vyučování, didaktické hry, čtení na pokračování

Akce: čertovské radovánky /soutěže, tanec/, vánoční jarmark, vánoční dílny, besídky

Leden

Co přináší zima

 • Projev lásky a úcty k rodině a ostatním lidem
 • Bezpečnost při zimních sportech
 • Zimní příroda a zimní sporty – různé techniky zpracování
 • Projektový den Tři králové
 • Zvířátka v zimě – výroba krmítek pro ptáčky, vycházka do lesa za zvířátky
 • Bruslení, sáňkování, stavby ze sněhu
 • Pohybové hry s hudbou
 • Soutěže a rekordy ve třídách
 • Didaktické hry, hádanky
 • Příprava na vyučování, čtení na pokračování

Akce: projektový den Tři králové, bruslení

Únor

Klauni mají rej

 • Téma svatý Valentýn – historie, valentýnská přáníčka
 • Masopust – výroba škrabošek, kostýmů, co je masopust
 • Ilustrace k pohádce, pohádkový hrdina
 • Nácvik na DOD
 • Výroba dárků k zápisu do 1. tříd
 • Bruslení, sáňkování, hrátky na sněhu
 • Pohybové a míčové hry v tělocvičně
 • Didaktické hry, logické hry na rozvoj myšlení, čtení na pokračování

Akce: Masopustní veselice, bruslení

Březen

Příroda se probouzí

 • Kázeň při všech činnostech
 • Správný vztah dětí k mateřskému jazyku, ke knize
 • Malba a kresba jarní přírody
 • Kresba mláďátek
 • Jarní výzdoba oken, tříd
 • Nácvik vystoupení na DOD
 • Karaoke
 • Turnaj v kopané
 • Míčové hry na školním hřišti
 • Pobyt na hřištích v okolí školy /průlezky, pohybové a míčové hry/
 • Pokusy s klíčením luštěnin, sázení bylinek
 • Stolní hry na procvičování paměti
 • Příprava na vyučování, didaktické hry, čtení na pokračování

Akce:  návštěva městské knihovny, projektový den „Prví pomoc“, velikonoční dílničky /zvyky, tradice, kraslice, přání/, DOD

Duben

Měsíc bezpečnosti

 • Seznámení s pravidly bezpečnosti pro chodce a cyklisty
 • Základní dopravní značky
 • Tanečky na karneval
 • Pohybové a závodivé hry
 • Vycházky do přírody
 • Pobyt na hřištích v okolí školy
 • Omalovánky s početními příklady
 • Malování na obličej
 • Příprava na vyučování, čtení na pokračování

Akce: dopravní hřiště – malý cyklista, návštěva Městské policie Šternberk, Pálení čarodějnic

Květen

Všechno se zelená

 • Co pro mě znamená maminka
 • Vyrábíme přáníčka pro maminku
 • Nácvik vystoupení na Den matek
 • Malujeme kvetoucí stromy
 • Výroba čarodějnic, masek
 • Skládání a překládání papíru
 • Chování a projevy mláďat
 • Příprava na vyučování, didaktické hry, čtení na pokračování

Akce:  výlet na farmu do Horní Loděnice, rodinná farma Chabičov

Červen

Těšíme se na prázdniny

 • Ochrana zdraví a života
 • Nebezpečí při koupání
 • Nebezpečí a škodlivost drog
 • Kreslení na asfalt barevnými křídami
 • Kresba zážitků ze školního výletu
 • Rozkvetlá louka – zapouštění barev
 • Šperky z různých materiálů
 • Stavby z přírodnin
 • Oslavy Dne dětí
 • Pohybové a soutěživé hry v parku, na hřištích
 • Didaktické hry na PC
 • Práce s časopisem, knihou
 • Příprava na vyučování, čtení na pokračování

Akce:  spaní ve škole, Den dětí s DDM, se SRPŠ,  rozloučení se školou


Celoroční akce:  filmová představení pro ŠD - dle aktuální situace

Školní družina

Odkazy

Zřizovatel školy:

Znak města Šternberk

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Evropský sociální fond v ČR

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31