ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Plán práce školní družiny

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ


Místo, kde žijeme

Cesta do školy a školní družiny:

 • bezpečnost a prevence úrazů
 • doprava
 • počasí a jeho vliv na bezpečnost

Naše škola:

 • orientace v budově školy a školní družiny
 • orientace v okolí školy a školního hřiště
 • ochrana školního majetku a udržování pořádku

Naše město:

 • významné budovy
 • zajímavosti a novinky
 • kultura, známé organizace

Lidé kolem nás

Vztahy:

 • vztahy mezi dětmi
 • chování k dospělým a starším osobám
 • oslovování, pozdravy a prosby
 • bezpečnost při styku s cizími lidmi
 • kamarádství, přátelství
 • úcta ke stáří

Lidé a čas

Historie našeho města:

 • významné a historické budovy
 • návštěva knihovny, hradu, kláštera
 • význam školy

Režim dne:

 • vnímání času (den, týden, měsíc, rok)
 • smysluplné využití volného času

Rozmanitost přírody

Chování v přírodě:

 • prevence a péče o okolní prostředí

Ochrana přírody:

 • sběr odpadků v okolí školy, EKO výchova

Znalost přírody:

 • fauna a flóra
 • péče o rostliny, květiny
 • domácí a hospodářská zvířata
 • pozorování rozmanitosti živé i neživé přírody

Člověk a jeho zdraví

Moje zdraví:

 • sebeobsluha a prohlubování hygienických návyků
 • pohybový rozvoj
 • správné oblékání dle ročního období
 • zásady stolování a stravovací návyky

Prevence:

 • zdravá výživa
 • pitný režim
 • otužování
 • škodlivost návykových látek
 • prevence rizikového chování

Bezpečnost:

 • první pomoc
 • přecházení vozovky
 • semafor, dopravní značky
 • nebezpečné situace
 • vystupování z dopravních prostředků

 

ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ


Září

Naše škola, naše družina

 • Seznámení se školní družinou, vnitřním řádem školní družiny
 • Tvoříme vlastní pravidla školní družiny
 • Moje škola, moje město
 • Výchova k samostatnosti a k sebeobsluze
 • Utváření vztahů mezi dětmi
 • Spontánní dětská kresba na téma „Zážitky z prázdnin“
 • Sběr plodů podzimu a výrobky z nich
 • Opakování známých písniček
 • Pobyt na školním hřišti a hřištích v okolí školy /pohybové a míčové hry/
 • Příprava na vyučování, didaktické hry, čtení na pokračování

Akce: Najdi svůj sport  

Říjen

Barvy podzimu

 • Vytváření hygienických a společenských návyků
 • Udržování pořádku
 • Malování a kresba podzimní přírody /různé techniky/
 • Otisky listů, dokreslování
 • Vystřihování podle obrysů, šablon
 • Výroba draka
 • Hádáme názvy písní
 • Pochopení a dodržování pravidel ve sportu
 • Hry se švihadly /přeskakování lana/
 • Využití průlezek na hřištích v okolí
 • Vycházka do přírody, pozorování změn
 • Příprava na vyučování, didaktické hry, čtení na pokračování

Akce: beseda se zdravotní sestřičkou na téma „Hygiena a mytí rukou“,  Zdravé stravování – beseda s odborníky na výživu, výlet do ZOO

Listopad

Vše je krásně barevné

 • Odstraňování sobectví, násilí
 • Halloween – dlabání dýní, výroba masek, vytváření duchů a strašidel, halloweenská výzdoba školní družiny
 • Legenda o svatém Martinovi, malujeme Martina na bílém koni
 • Ruční práce /háčkování, pletení/
 • Základní kroky aerobiku
 • Hry s matematickou představivostí
 • Vědomostní kvízy
 • Příprava na vyučování, čtení na pokračování

Akce: Halloweenská párty,  beseda o svatém Martinovi, pečení mikulášských perníčků

Prosinec

 • Čas adventní
 • Udržování lidových tradic
 • Čert a Mikuláš – kombinované techniky
 • Vyrábíme na vánoční jarmark
 • Vánoční přání, tvořivé vánoční dílny, novoročenky
 • Zpěv a poslech koled, tanečky, soutěže
 • Bezpečnost na sněhu a ledu
 • Hry na sněhu, stavby ze sněhu
 • Příprava na vyučování, didaktické hry, čtení na pokračování

Akce: čertovské radovánky /soutěže, tanec/, vánoční jarmark, vánoční dílny, besídky

Leden

Co přináší zima

 • Projev lásky a úcty k rodině a ostatním lidem
 • Bezpečnost při zimních sportech
 • Zimní příroda a zimní sporty – různé techniky zpracování
 • Projektový den Tři králové
 • Zvířátka v zimě – výroba krmítek pro ptáčky, vycházka do lesa za zvířátky
 • Sáňkování, stavby ze sněhu
 • Pohybové hry s hudbou
 • Soutěže a rekordy ve třídách
 • Didaktické hry, hádanky
 • Příprava na vyučování, čtení na pokračování

Akce: projektový den Tři králové, bruslení

Únor

Klauni mají rej

 • Téma svatý Valentýn – historie, valentýnská přáníčka
 • Masopust – výroba škrabošek, kostýmů, co je masopust
 • Ilustrace k pohádce, pohádkový hrdina
 • Nácvik na DOD
 • Výroba dárků k zápisu do 1. tříd
 • Sáňkování, hrátky na sněhu
 • Pohybové a míčové hry v tělocvičně
 • Didaktické hry, logické hry na rozvoj myšlení, čtení na pokračování

Akce: Masopustní veselice, bruslení

Březen

Příroda se probouzí

 • Kázeň při všech činnostech
 • Správný vztah dětí k mateřskému jazyku, ke knize
 • Malba a kresba jarní přírody
 • Kresba mláďátek
 • Jarní výzdoba oken, tříd
 • Nácvik vystoupení na DOD
 • Karaoke
 • Turnaj v kopané
 • Míčové hry na školním hřišti
 • Pobyt na hřištích v okolí školy /průlezky, pohybové a míčové hry/
 • Pokusy s klíčením luštěnin, sázení bylinek
 • Stolní hry na procvičování paměti
 • Příprava na vyučování, didaktické hry, čtení na pokračování

Akce:  návštěva městské knihovny, projektový den „Prví pomoc“, velikonoční dílničky /zvyky, tradice, kraslice, přání/, DOD

Duben

Měsíc bezpečnosti

 • Seznámení s pravidly bezpečnosti pro chodce a cyklisty
 • Základní dopravní značky
 • Tanečky na karneval
 • Pohybové a závodivé hry
 • Vycházky do přírody
 • Pobyt na hřištích v okolí školy
 • Omalovánky s početními příklady
 • Malování na obličej
 • Příprava na vyučování, čtení na pokračování

Akce: dopravní hřiště – malý cyklista, návštěva Městské policie Šternberk, Pálení čarodějnic

Květen

Všechno se zelená

 • Co pro mě znamená maminka
 • Vyrábíme přáníčka pro maminku
 • Nácvik vystoupení na Den matek
 • Malujeme kvetoucí stromy
 • Výroba čarodějnic, masek
 • Skládání a překládání papíru
 • Chování a projevy mláďat
 • Příprava na vyučování, didaktické hry, čtení na pokračování

Akce:  výlet na farmu do Horní Loděnice, rodinná farma Chabičov

Červen

Těšíme se na prázdniny

 • Ochrana zdraví a života
 • Nebezpečí při koupání
 • Nebezpečí a škodlivost drog
 • Kreslení na asfalt barevnými křídami
 • Kresba zážitků ze školního výletu
 • Rozkvetlá louka – zapouštění barev
 • Šperky z různých materiálů
 • Stavby z přírodnin
 • Oslavy Dne dětí
 • Pohybové a soutěživé hry v parku, na hřištích
 • Didaktické hry na PC
 • Práce s časopisem, knihou
 • Příprava na vyučování, čtení na pokračování

Akce:  spaní ve škole, Den  se SRPŠ,  rozloučení se školou


Celoroční akce:  filmová představení pro ŠD - dle aktuální situace

Školní družina

Odkazy

Zřizovatel školy:

Znak města Šternberk

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Evropský sociální fond v ČR

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30