ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Zápis do 1. tříd

 

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v době od 15. do 30.4.2021.

Do 1. tříd bude přijato maximálně 50 dětí, otevřeny budou 2 první třídy.

Žádosti o přijetí budou přijímány v uvedeném termínu těmito způsoby:

  1. datovou schránkou (ID datové schránky: j29mkz2)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na adresu: hlavackova@zshrubeho.cz)
  3. poštou (na adresu: Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, Dr. Hrubého 319/2, 785 01 Šternberk)

Pokud nemá zákonný zástupce možnost dálkového přístupu nebo nemá možnost si dokument vytisknout, lze žádost podat také osobně v budově školy.

Žádost je nutné doložit prostou kopií rodného listu!

Formulář "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání" je k dispozici níže nebo na webu školy (Rodiče / Ke stažení)
 

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, doloží žádost doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud nemá požadované dokumenty k dispozici v době konání zápisu, doloží potřebná doporučení nejpozději do 31.5.2021

Formulář "Žádost o odklad povinné školní docházky" je k dispozici níže nebo na webu školy (Rodiče / Ke stažení).


Děti budou do 1. ročníku přijímány dle následujících kritérií:

  1. trvalé bydliště žáka dle školského obvodu stanoveného na základě vyhlášky města (10 b.)
  2. trvalé bydliště žáka ve Šternberku mimo školský obvod stanovený vyhláškou města (5 b.)
  3. sourozenec ve škole (2 b.)
  4. ostatní děti (1 b.) - v případě vyššího počtu dětí, než bude možné přijmout, rozhodne o přijetí los

Zápis dítěte do 1. třídy je významným okamžikem v životě každého předškoláčka. Abychom Vašemu dítěti (i Vám) přípravu na vstup do školy co nejvíce usnadnili, nabízíme Vám rady, informace a naše desatero pro budoucí prvňáčky, které Vaše děti jistě lehce zvládnou, a škola se tak pro ně stane hrou (informace na liště vlevo).

Dokumenty:

Žádost o přijetí

ŽÁDOST O PŘIJETÍ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 94,05 kB
Vloženo: 12. 3. 2021

Žádost o odklad

Žádost o odklad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 95,52 kB
Vloženo: 12. 3. 2021

Informace zřizovatele k zápisu do 1. tříd

Informace zřizovatele k zápisu do 1. tříd.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,31 kB
Vloženo: 16. 3. 2021