Facebook
rozšířené vyhledávání
ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola
Dr. Hrubého 2 Šternberk

Schránka důvěry

Pamatuj si, že jediný problém, který se nedá vyřešit, je ten, o kterém nikdo neví !

Neboj se napsat své připomínky, dotazy, náměty či bolístky.

Vážení rodiče,
naše škola usiluje o dosažení co nejlepších výsledků ve vzdělávání a výchově žáků. Jednou ze součástí výchovy je také vytváření pocitu zodpovědnosti za své chování u všech žáků, lze říci, že ve většině případů se na ně můžeme spolehnout. Naším přáním a cílem je, aby děti chodily do školy rády a čas zde strávený prožívaly klidně a spokojeně.

Bohužel - často se nyní hovoří o šikanování mezi dětmi. Tento problém je často zmiňovaný i ve veřejných sdělovacích prostředcích, můžeme se zde setkat s výsledky tohoto negativního jevu, které mohou být tragické, jak po fyzické, tak i psychické stránce.

Na naší škole se snažíme prevencí předcházet tomuto jevu, s žáky hovoří třídní učitelé i vychovatelé, jsou organizovány besedy s odborníky, kteří dětem dostupnou formou osvětlují celou šíři této problematiky.

Pro všechny žáky, které něco trápí (ať už je to problém s některým z učitelů, se spolužáky nebo v rodině) máme na škole Schránku důvěry. Všechny děti byly seznámeny s umístěním této schránky a ví, že pokud se s problémem svěří, dostane se jim pozornosti a odpovědi.

Přesto se ale může stát, že se u některého žáka objeví příznaky možného trápení. Zde bychom Vás rádi požádali o pomoc. Zamyslete se, zda se u Vašeho dítěte neprojevují některé z příznaků:

  • nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí
  • mívá často poničené své věci – sešity, pomůcky, oblečení
  • má nevysvětlitelné modřiny a šrámy
  • stává se uzavřeným, nemá kamarády, nikdo za ním nechodí
  • používá nepravdivé výmluvy
  • častěji žádá o peníze, popř. doma peníze tajně bere
  • odmítá říct, co se mu stalo, usíná s pláčem, snaží se vyhýbat docházce do školy,…

Obraťte se na nás s důvěrou a rychle, pokud zjistíte, že je Vaše dítě zastrašováno, nebo je mu opakovaně někým ubližováno. Na naší škole působí tým odborníků, kteří jsou připraveni zachovat diskrétnost a zvolit cestu k nápravě. Chceme důsledně zakročit proti jedincům, kteří působí svým spolužákům jakékoliv trápení, protože neseme zodpovědnost za bezpečnost Vašich dětí.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a pomoc.