ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Schránka důvěry

Pamatuj si, že jediný problém, který se nedá vyřešit, je ten, o kterém nikdo neví !

Neboj se napsat své připomínky, dotazy, náměty či bolístky.

Vážení rodiče,
naše škola usiluje o dosažení co nejlepších výsledků ve vzdělávání a výchově žáků. Jednou ze součástí výchovy je také vytváření pocitu zodpovědnosti za své chování u všech žáků, lze říci, že ve většině případů se na ně můžeme spolehnout. Naším přáním a cílem je, aby děti chodily do školy rády a čas zde strávený prožívaly klidně a spokojeně.

Bohužel - často se nyní hovoří o šikanování mezi dětmi. Tento problém je často zmiňovaný i ve veřejných sdělovacích prostředcích, můžeme se zde setkat s výsledky tohoto negativního jevu, které mohou být tragické, jak po fyzické, tak i psychické stránce.

Na naší škole se snažíme prevencí předcházet tomuto jevu, s žáky hovoří třídní učitelé i vychovatelé, jsou organizovány besedy s odborníky, kteří dětem dostupnou formou osvětlují celou šíři této problematiky.

Pro všechny žáky, které něco trápí (ať už je to problém s některým z učitelů, se spolužáky nebo v rodině) máme na škole Schránku důvěry. Všechny děti byly seznámeny s umístěním této schránky a ví, že pokud se s problémem svěří, dostane se jim pozornosti a odpovědi.

Přesto se ale může stát, že se u některého žáka objeví příznaky možného trápení. Zde bychom Vás rádi požádali o pomoc. Zamyslete se, zda se u Vašeho dítěte neprojevují některé z příznaků:

  • nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí
  • mívá často poničené své věci – sešity, pomůcky, oblečení
  • má nevysvětlitelné modřiny a šrámy
  • stává se uzavřeným, nemá kamarády, nikdo za ním nechodí
  • používá nepravdivé výmluvy
  • častěji žádá o peníze, popř. doma peníze tajně bere
  • odmítá říct, co se mu stalo, usíná s pláčem, snaží se vyhýbat docházce do školy,…

Obraťte se na nás s důvěrou a rychle, pokud zjistíte, že je Vaše dítě zastrašováno, nebo je mu opakovaně někým ubližováno. Na naší škole působí tým odborníků, kteří jsou připraveni zachovat diskrétnost a zvolit cestu k nápravě. Chceme důsledně zakročit proti jedincům, kteří působí svým spolužákům jakékoliv trápení, protože neseme zodpovědnost za bezpečnost Vašich dětí.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a pomoc.