ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

O škole

 • Naše škola je úplnou základní školou (1. - 9. ročník).
 • Budova školy je umístěna téměř ve středu města, v blízkosti školy se nachází autobusová zastávka.
 • Vyučování probíhá v učebnách a odborných pracovnách.

Priority ve výuce:

 1. Rozvoj komunikačních dovedností žáků v cizích jazycích (kvalitní výuka anglického jazyka již od 1. ročníku, nabídka volitelných předmětů zaměřených na komunikaci v cizích jazycích, zapojení žáků do aktivit rozvíjejících jejich jazykové schopnosti, účast žáků v souzěžích v cizím jazyce, důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků vyučujících cizí jazyk).
 2. Škola má zkušenosti s realizací celoročního projektu, jednotlivých projektových dnů i dlouhodobých projektů.
 3. Sport (dobré podmínky pro výuku tělesné výchovy – dvě tělocvičny, hřiště s umělým tartanovým povrchem, školní dvůr s doskočištěm).
 4. Využití informačních a komunikačních technologií (vybavenost školy – dvě počítačové učebny, dataprojektory, interaktivní tabule, tablety pro žáky, počítače s přístupem na internet ve sborovnách i v každé třídě, kvalitní wi-fi připojení).
 • Součástí školy je školní družina.
 • Vzdělávací nabídku školy rozšiřuje velký počet zájmových útvarů s rozmanitým zaměřením.
 • Při škole pracuje školská rada a spolek rodičů a přátel školy.
 • Škola rozvíjí partnerské vztahy se zřizovatelem a celou řadou místních a regionálních organizací.