Facebook
rozšířené vyhledávání
ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola
Dr. Hrubého 2 Šternberk

O škole

 • Naše škola je úplnou základní školou (1. - 9. ročník).
 • Budova školy je umístěna téměř ve středu města, v blízkosti školy se nachází autobusová zastávka.
 • Vyučování probíhá v učebnách a odborných pracovnách.

Priority ve výuce:

 1. Škola má zkušenosti s realizací celoročního projektu (Sedm barev duhy), jednotlivých projektových dnů i dlouhodobých projektů.
 2. sport (dobré podmínky pro výuku tělesné výchovy – dvě tělocvičny, hřiště s umělým tartanovým povrchem, školní dvůr s doskočištěm)
 3. využití informačních a komunikačních technologií (vybavenost školy – dvě počítačové učebny, dataprojektory, interaktivní tabule, počítače s přístupem na internet ve sborovnách i v každé třídě)
 4. rozvoj komunikačních dovedností žáků v cizích jazycích (kvalitní výuka anglického jazyka, nabídka volitelných předmětů zaměřených na komunikaci v cizích jazycích)
 • Součástí školy je školní družina (5 oddělení pro žáky 1. stupně).
 • Vzdělávací nabídku školy rozšiřuje velký počet zájmových útvarů s rozmanitým zaměřením.
 • Při škole pracuje školská rada a Spolek rodičů a přátel školy.
 • Škola rozvíjí partnerské vztahy se zřizovatelem a celou řadou místních a regionálních organizací.