Facebook
rozšířené vyhledávání
ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola
Dr. Hrubého 2 Šternberk

Základní informace

Vedení školy


Ředitelka školy

Zástupce ředitelky

Zástupkyně ředitelky školy

Výchovný poradce

 • Mgr. Lenka Hlaváčková (problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření)
 •  Mgr. Jana Lounová (problematika záškoláctví, výchovné problémy žáků, kariérové poradenství)

Školní metodik prevence

 • Mgr. Michaela Mondeková

Metodik ICT

 • Mgr. Leo Hnáth
   

Počty žáků a zaměstnanců školy


 • Počet žáků: 556 (I. stupeň: 289 , II. stupeň: 267)
 • Počet tříd: 22 (I. stupeň: 12, II. stupeň: 10)
 • Školní družina: 142 žáků v 5 odděleních
 • Pracovníci školy: celkem 53
 • Počet pedagogických pracovníků: 46 (I. stupeň: 13, II. stupeň: 24, ŠD: 5, asistent pedagoga: 3; školní psycholog: 1)
 • Počet správních zaměstnanců: 7 (sekretářka, školník, 5 uklízeček)
   

Vyučovací rozvrh


1. vyučovací hodina    8.00 - 8.45          přestávka   8.45 - 8.55

2. vyučovací hodina    8.55 - 9.40          přestávka   9.40 - 10.00

3. vyučovací hodina    10.00 - 10.45       přestávka  10.45 - 10.55

4. vyučovací hodina    10.55 - 11.40        přestávka 11.40 - 11.50

5. vyučovací hodina    11.50 - 12.35         přestávka 12.35 - 12.45

6. vyučovací hodina    12.45 - 13.30        přestávka 13.30 - 14.00

7. vyučovací hodina    14.00 - 14.45       přestávka 14.45 - 14.50

8. vyučovací hodina    14.50 - 15.35