ZŠ Hrubého Šternberk
Zakladní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Zakladní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Základní informace

Vedení školy


Ředitelka školy

Zástupce ředitelky

Zástupkyně ředitelky školy

Výchovný poradce

 • Mgr. Lenka Hlaváčková (problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření)
 •  Mgr. Jana Lounová (problematika záškoláctví, výchovné problémy žáků, kariérové poradenství)

Školní metodik prevence

 • Mgr. Michaela Mondeková

Metodik ICT

 • Mgr. Leo Hnáth
   

Počty žáků a zaměstnanců školy


 • Počet žáků: 556 (I. stupeň: 289 , II. stupeň: 267)
 • Počet tříd: 22 (I. stupeň: 12, II. stupeň: 10)
 • Školní družina: 142 žáků v 5 odděleních
 • Pracovníci školy: celkem 53
 • Počet pedagogických pracovníků: 46 (I. stupeň: 13, II. stupeň: 24, ŠD: 5, asistent pedagoga: 3; školní psycholog: 1)
 • Počet správních zaměstnanců: 7 (sekretářka, školník, 5 uklízeček)
   

Vyučovací rozvrh


1. vyučovací hodina    8.00 - 8.45          přestávka   8.45 - 8.55

2. vyučovací hodina    8.55 - 9.40          přestávka   9.40 - 10.00

3. vyučovací hodina    10.00 - 10.45       přestávka  10.45 - 10.55

4. vyučovací hodina    10.55 - 11.40        přestávka 11.40 - 11.50

5. vyučovací hodina    11.50 - 12.35         přestávka 12.35 - 12.45

6. vyučovací hodina    12.45 - 13.30        přestávka 13.30 - 14.00

7. vyučovací hodina    14.00 - 14.45       přestávka 14.45 - 14.50

8. vyučovací hodina    14.50 - 15.35