ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Aktivity v rámci projektu

V rámci projektu na základě uzavřených memorand probíhá polupráce se zapojenými školami: ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk, ZŠ  náměstí Svobody 3, Šternberk, MŠ Komenského, Šternberk a Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk.

Návštěva v naší škole probíhá 1 x měsíčně a vždy je připraven program v jazykové laboratoři nebo cvičné kuchyni pro danou skupinu žáků.

V rámci projektu probíhá také spolupráce mezi jednotlivými pedagogickými pracovníky škol v podobě setkání za účelem sdílení dobré praxe.

Jazyková laboratoř:

MŠ – jazykové chvilky (hry, obrázky, kvízy pro předškoláky a nejmenší děti),

ZŠ – výuka cizích jazyků s využitím softwarového vybavení učebny, zvýšení motivace žáků pro výuku cizího jazyka formou her a soutěží, exkurze a ukázkové lekce pro žáky

SOŠ – výuka cizích jazyků s využitím technického a softwarového vybavení učebny, motivovat žáky k prohlubování jazykových schopností, vést je k pochopení výhod znalosti cizího jazyka pro životní i pracovní uplatnění

Setkávání pedagogů – společná setkávání a řešení úkolů v oblasti vzájemné spolupráce, sdílení dobré praxe.

Cvičná kuchyně:

MŠ – Workshopy pro děti vztahující se k polytechnické výchově dětí předškolního věku

ZŠ – realizace společných hodin formou workshopů (zásady zdravého stravování, pravidla sestavování jídelníčku, příprava jednoduchých jídel a pokrmů), organizace soutěží

(zásady společenského chování a stolování)

Setkávání pedagogů – společná setkávání a řešení úkolů v oblasti vzájemné spolupráce, sdílení dobré praxe.