ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Rekonstrukce a modernizace učebny chemie

O projektu (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016898)

logo

  

Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt z Integrovaného regionálního programu ve výši 2 161 503,77 Kč. V rámci projektu dojde k rekonstrukci odborné učebny chemie a přípravny učitelů.

Při modernizaci učebny je počítáno s demontáží stávajícího nábytku, podlahové krytiny, světelných těles, slaboproudých a silnoproudých rozvodů, kabelových tras a rozvodů plynu, vody, a vybudování nové kvalitní podlahy, vhodného nábytku, nových slaboproudých a silnoproudých rozvodů, osvětlení
a moderního demonstračního pracoviště učitele.

Učebna bude vybavena 15 žákovskými dvoumístnými stoly, 30 žákovskými židlemi, katedrou PC, demonstračním stolem a učitelskou židlí po 2 kusech. Dále bude vybavena interaktivní tabulí s ozvučením, dataprojektorem, vizualizérem, PC s LCD pro učitele, školní tabulí, robotickou sadou dron / obnovitelný zdroj - vodík a dalšími výukovými pomůckami.

Přilehlý kabinet a přípravna pro učitele bude vybavena dvěma katedrami, skříňkami na odložení pomůcek a výukových materiálů, skříněmi na chemikálie, pojízdným stolem, učitelskými židlemi.

Novým moderním vybavením bude dosaženo lepších podmínek pro realizaci pokusů a laboratorních prací, zvýší se i bezpečnost práce při výuce a realizaci pokusů.