ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Projekt Externí přírodovědná učebna

O projektu

logo

  

Naše škola realizuje projekt Externí přírodovědná učebna - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008259, který je financován Evropskou unií v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem pro období 2014–2020.

Hlavním cílem řešeného projektu je přispět k zajištění kvalitní výuky přírodovědných předmětů, a to pro všechny žáky bez rozdílu. Díky vybudování nové odborné externí přírodovědné učebny a jejímu vybavení kvalitními didaktickými pomůckami dojde k zajištění vzdělávání pro všechny žáky, nevyjímaje žáky se specifickými potřebami, tedy i žáky se sociálním znevýhodněním. Dalším cílem projektu je zvýšení motivace, rozvíjení tvořivosti a samostatnosti žáků. Znevýhodněné skupiny žáků budou bez rozdílu, bezplatně a s ohledem na jejich potřeby zapojovány do vzdělávacích i volnočasových aktivit v rámci řešeného projektu. Dále je cílem projektu estetizace okolí externí přírodovědné učebny úpravou a revitalizací zeleně v okolí školní budovy.

Realizací projektu budou naplněny tyto cíle:

 • zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání v Základní škole Dr. Hrubého 2, Šternberk,
 • zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích přírodních věd a technických a řemeslných oborech,
 • zvýšení kompetencí žáků pro budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Realizace projektu tedy přispěje k pozitivním změnám v Základní škole Dr. Hrubého 2, Šternberk:

 • zvýšení zájmu žáků o studium přírodovědných předmětů a technických a řemeslných předmětů,
 • rozvoj samostatnosti žáků s využitím tradičních i netradičních výukových metod,
 • zlepšení podmínek pro práci s talentovanými žáky,
 • zvýšení motivace u žáků při výuce,
 • rozvoj profesních dovedností pedagogů,
 • zvýšení kvality volnočasových aktivit žáků v oblasti výuky přírodovědných předmětů a technických a přírodovědných předmětů,
 • lepší příprava žáků pro budoucí uplatnění na trhu práce.

Cílem realizace předkládaného projektu je dále zvýšení motivace u žáků s výukovými problémy, rozvíjení tvořivosti a samostatnosti žáků. Znevýhodněné skupiny žáků budou bez rozdílu, bezplatně a s ohledem na jejich potřeby zapojovány do vzdělávacích i volnočasových aktivit v rámci řešeného projektu.

Realizace projektu přinese žákům základní školy tyto hmotné výsledky:

 • vybudování nové externí přírodovědné učebny, která bude využívána pro výuku přírodovědných a technických a řemeslných předmětů, jak na straně učitelů, tak i žáků,
 • učebna bude vybavena moderními výukovými pomůckami, které umožní zkvalitnit vyučovací proces přírodovědných předmětů a rozšířit je o nové formy výuky,
 • estetizace okolí budovy základní školy.